Přednášky a postery

 

Vybrané prezentace a přednášky:


Laboratorní diagnostika sepse
S imunologií mezi obory, 28.3.2019
Autor: Mgr. Irena Francová

QuantiFERON TB Gold test – screeningové vyšetření latentní tuberkulózy u pacientů s IBD
ISCARE – Edukační seminář IBD pro zdravotní laboranty, 6.2.2019
Autor: Mgr. Irena Francová 

Surface and intracellular markers on white blood cells in association with multiple sclerosis treatment complications.
4th PhD Conference in Immunology, Svatý Jan pod Skalou, 15. - 16. 10. 2018
Autor: Ing. Miroslav Hinďoš

Markery lokálního zánětu u nemocných sIBD, kalprotektinvsystému EQA.
Edukační seminář IBD pro pracovníky v laboratorních metodách, Iscare Praha, 22. - 23. 11. 2018
Autor: Ing. Miroslav Hinďoš

Monitorování biologické léčby v imunologické laboratoři.
XXXV. Sjezd ČSAKI, Brno, 11. - 12. 10. 2018
Autoři: Musilová R, Posová H, Francová I:

Využití průtokové cytometrie při sledování pacientů na biologické léčbě
Setkání uživatelů Průtokové Cytometrie 2018, Valeč, 13. – 14. 5. 2018
Autorka: Mgr. Irena Francová

Monitorování biologické léčby v imunologické laboraoři.
Celostátní odborná konference „Když se sejdou obory III“, Praha, 23. 11. 2018
Autoři: Musilová R, Posová H, Francová I:

Nefelometrická verifikace přítomnosti kryoglobulinů v kryoprecipitátu
XXXV. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Plzeň,
Autoři: Francová I., Malíčková K., Benáková H.

Komplementový systém
Klinický seminář nefrologie, VFN v Praze, 1.12.2015
Autorka: Mgr. Irena Francová

HLA typizace celiakie aneb Vojta je Váš!                               
XIX. Časomil,Slapy, Měřín, 10.6.2015
Autoři: Ing. Markéta Jančíková, RNDr. Ivana Janatková, Ing. Miroslav Hinďoš

 

T-lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě.
XXXI.Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Ostrava, 17.10.2014
Autorka: MUDr. K. Malíčková

Paraneoplastické autoprotilátky, diagnostický a klinický význam.
Hořejšího večer, Praha, 13.10.2014
Autoři: RNDr. I. Janatková, Ing. Miroslav Hindoš, MUDr. K. Malíčková

Diagnostic Accuracy of Two Faecal Calprotectin Immunoassays.
Inflammatory Biomarkers, Zurich, Switzerland, Sept. 2012
Autorka: MUDr. K. Malíčková

Laboratorní reprodukční imunologie – praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře.
Hořejšího večer, Praha, 11.10.2011.
Autorky: RNDr. I. Janatková, MUDr. K. Malíčková

Formation of antiphospholipid antibodies and antibodies to infliximab in anti-TNF-alpha antibody treated patients with inflammatory bowel diseases.
Konference "Medicína a antifosfolipidové protilátky", Plzeň, 23.-25.6.2011.
Autorka: MUDr. K.Malíčková

Klinická farmakologie biologik, která se používají u IBD.
Advanced course for the doctors from Central and Eastern Europe", IBD Centrum Iscare, Praha, 1.1. - 31.12.2011.
Autorka: MUDr. K. Malíčková

Changes in the presence of circulating tumor cells in the peripheral blood of breast cancer patients during the course of treatment.
Symposium - Developments in real-time PCR from Preanalytics to Molecular Diagnostics, 2011, 21, P20, Praha,13.-17.6.2011.
Autorka: Mgr. V Mikulová

Postery:

Lymphocyte subsets and cytosine production in patients with neuromyelitis optica.
EuroLabFocus, Liverpool, Velká Británie, 2014.
Autoři: Hinďoš M., Skáčiková L., Nytrová P., Zima T.

Circulating tumor cells as a source of information about castration-resistant prostate cancer.
World CTC meeting, Berlin, Německo, 2013.
Autoři: Jančíková M., Mikulová V., Čapoun O., Soukup V., Honová H., Šírová M., Zima T.

Our experience with anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R) indirect immunofluorescence test.
11th Dresden Symposium of Autoantibodies, Drážďany, Německo, 2013.
Autoři: Janatková I., Hinďoš M., Hrušková Z., Svobodová B., Tesař V., Zima T., Malíčková K.

Determination od anti-deamidated gliadin/anti-tissue transglutaminase antibodies in patients with anti-gliadin and anti-cow's milk antibodies.
10th Dresden Symposium on Autoantibodies, Drážďany, SRN, 22.-25.9.2011.
Autor: Ing. M. Hinďoš

Matrix metalloproteinases in serum and follicular fluid of woman treated by in vitro fertilization.
15th International Congress of Mucosal Immunology, Paříž, Francie, 5.-9.7.2011.
Autorka: Ing. P. Horká

Distribution of immunoglobulins, eosinophilic cationic protein and anti-nuclear antibodies in patients with allergy to wheat flour, rice and pollen allergens.
10th World Inflammation Congress, Paříž, Francie, 25.-29.6.2011.
Autorka: MUDr. Z.Humlová

Antiphospholipid antibody isotypes and target autoantigen subgroups as predictors for different clinical manifestations of antiphospholipid syndrome.
Mezinárodní kongres Controversies in Rheumatology and Autoimmunity CORA 2011, Florencie, Itálie, 10.-12.3.2011.
Autorka: Bc. A. Seidlová

Serum infliximab levels, antibodies to infliximab and albumin concentrations during the infliximab treatment in patients with inflammatory bowel diseases.
Mezinárodní kongres Controversies in Rheumatology and Autoimmunity CORA 2011, Florencie, Itálie, 10.-12.3.2011.
Autorka: MUDr. K. Malíčková

Formation of antiphospholipid antibodies and antibodies to infliximab in anti-TNF-alpha antibody treated patients with inflammatory bowel diseases.
10th Dresden Symposium on Autoantibodies, Drážďany, SRN, 22.-25.9.2011.
Autorka: MUDr. K. Malíčková

Changes in the presence of circulating tumor cells in the peripheral blood of breast cancer patients during the course of treatment.
IMPAKT Breast Cancer Conference, Brusel, Belgie, 5.-8.5. 2011.
Autorka: Mgr. V. Mikulová

13.06.2019  |   phork  |   zpět na Přednášky a postery