• Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

    Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

    Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemie, cytogenetika, hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie. Ústav je akreditován normy ČSN EN ISO 15189.

    Ústav je garantem výuky předmětů lékařská biochemie, patobiochemie, klinická biochemie a podílí se na výuce dalších předmětů magisterských a bakalářských programů 1. LF UK a dalších vysokých škol. Podílí se na postgraduálním vzdělávání a specializačním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Patří mezi přední vědecko-výzkumná pracoviště fakulty a nemocnice.