Semináře

ÚLBLD VFN pořádá odborný seminář

pro pracovníky NZP

 

Datum a místo konání: 21. března 2018 posluchárna ÚLBLD – budova A7

Začátek semináře: 14:30 hodin

Předpokládaný konec: 16:30 hodin                                           

 Program semináře

  • Úvodní slovo a přivítání účastníků semináře   MUDr. I. Šebesta, CSc., Mgr. V. Hauerová 
  • Urgentní stavy v hematologii                                   Mgr.  Veronika Vášová  
  • Odběry z portů a kanyl                                                 Bc. Markéta Suková
  • Automatizace RIA metod                                          Bc. Dana Macálková, Mgr. Jana Uhrová  
  • Diskuse a závěr semináře

    Garantem semináře je vrchní Mgr. V. Hauerová, tel.: 224 962 655

06.03.2018  |   hbena  |   zpět na Semináře