Etický kodex

Etický kodex Motto:

„Při všech vyšetřeních musí mít laboratoř na paměti, že blaho pacienta je na prvním místě“.

Prohlášení

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení od pracovníků odebírajících jeho vzorky a má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků se kterými komunikuje. Laboratoře ÚKBLD jsou součástí laboratorního komplementu a poskytují službypro lékaře Všeobecné fakultní nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení. Jsme si vědomi skutečnosti, že vztah mezi laboratoří a pacientem je komplikovaný vzhledem ke skutečnosti, že žadatelem o vyšetření je ošetřující lékař, a proto pracovníci při řešení problémů s podáváním informací o výsledcích vyšetření musí postupovat citlivě a vzít do úvahu „závažnost“ výsledků.   Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů musí pracovníci ÚKBLD vést přátelsky a bez diskriminace.  

02.05.2012  |     |   zpět na Etický kodex