Laboratorní vyšetření ÚLBLD

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD) provádí klinicko-biochemická, cytogenomická, imunologická a alergologická, mikrobiologická, molekulárně biologická, hematologická a sérologická vyšetření pro pracoviště VFN a 1. LF UK. Ústav je akreditován normy ČSN EN ISO 15189.

ÚLBLD dále zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oboru klinická biochemie, imunologie a alergologie (laboratorní problematika), hematologie a lékařské mikrobiologie (včetně konzultace terapie a schvalování předepsaných antibakteriálních, antimykotických a antivirových přípravků).

Ambulance ÚLBLD je zaměřená na parenterální a enterální výživu, klinickou imunologii a alergologii. ÚLBLD poskytuje také vyžádané laboratorní služby dalším zdravotnickým zařízením.

Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj.

15.05.2020  |   pavlistova  |   zpět na Laboratorní vyšetření