Pokyny pro odběry

Odběrové zařízení má zajistit snadný a vyhovující odběr správného typu vzorku s patřičným pohodlím pro odběrového pracovníka i pacienta.

Standardní pracovní postup pro odběr žilní a kapilární krve

Odběr biologického materiálu pro mikrobiologická vyšetření

12.06.2017  |   jmouc  |   zpět na Pokyny pro odběry