Preanalytická příručka

PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA

VYDÁNÍ č. 16

Kompletní text v PDFku

 

Cílem laboratorního vyšetření je získání spolehlivého výsledku. Takový výsledek může být dosažen jen v tom případě, kdy jsou dodrženy veškeré podmínky před samotným stanovením (preanalytická fáze), během stanovení (analytická fáze) a po stanovení (postanalytická fáze).

Preanalytická fáze má významný podíl na spolehlivosti a správnosti laboratorního vyšetření. Zahrnuje veškeré procesy před vlastním analytickým stanovením. Je zdrojem preanalytické variability laboratorního výsledku. Některé zdroje lze ovlivnit, jiné jsou neovlivnitelné.

Rozlišujeme preanalytickou fázi mimolaboratorní a laboratorní.

Mimolaboratorní preanalytická fáze zahrnuje:

  • přípravu pacienta před odběrem - závisí na informovanosti a disciplinovanosti pacienta,
  • odběr biologického materiálu - ovlivňuje odběrový personál,
  • centrifugaci odebraného materiálu v případě, že nelze dodržet časový limit transportu materiálu do
  • laboratoře,
  • transport do laboratoře - závisí na odběrovém personálu a na transportní službě.

Laboratorní preanalytická fáze zahrnuje:

  • registraci vzorku,
  • centrifugaci vzorku
  • skladování vzorku,
  • přípravu před vlastním stanovením.

Laboratorní preanalytická fáze a analytická fáze (vlastní stanovení) tvoří podle statistik jen čtvrtinu času z celkové doby od ordinace laboratorního vyšetření do dodání výsledku zpět žadateli.

Správnost a spolehlivost analytické části je v plné míře závislá na laboratoři a řídí se dodržováním postupů správné laboratorní praxe.

Postanalytická fáze zahrnuje správnou klinickou interpretaci laboratorních výsledků, tj. vzájemnou komunikaci žadatele s laboratoři.

V Preanalytické příručce ÚLBLD je zdůrazněna preanalytická fáze mimolaboratorní, kterou je možno ovlivnit jak prostřednictvím informovanosti pacienta a žadatele o správných postupech při přípravě pacienta před odběrem, chybách při samotném odběru a důležitých zásadách při transportu do laboratoře. Cílem je minimalizovat chyby a dosáhnout minimální preanalytické variability. Dále je zdůrazněna nutnost informovanosti personálu-sester a lékařů o provádění funkčních a zátěžových testech a cílený transport materiálu do laboratoře, která požadovaná vyšetření provádí.

 

 

20.06.2022  |   phara  |   zpět na Preanalytická příručka