Laboratorní vyšetření ÚLBLD

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD) provádí klinicko-biochemická, cytogenomická, imunologická a alergologická, mikrobiologická, molekulárně biologická, hematologická a sérologická vyšetření pro pracoviště VFN a 1. LF UK. Ústav je akreditován normy ČSN EN ISO 15189.

ÚLBLD dále zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oboru klinická biochemie, imunologie a alergologie (laboratorní problematika), hematologie a lékařské mikrobiologie (včetně konzultace terapie a schvalování předepsaných antibakteriálních, antimykotických a antivirových přípravků).


28.11.2019  |   pavlistova  |   zpět na Laboratoře