Centrální hematologické laboratoře

 

Centrální hematologické laboratoře zajišťují základní a specializovaná hematologická vyšetření pro ambulantní i lůžková pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice i pro další zdravotnická zařízení v Praze a celé ČR.

Centrální hematologické laboratoře patří rozsahem činnosti mezi největší hematologické laboratoře v České republice. Hematologická laboratorní diagnostika pokrývá celé spektrum morfologických vyšetření, koagulačních vyšetření a imunofenotypizace, které jsou potřebné pro obor klinické hematologie a další klinické obory ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Laboratorní vyšetření jsou prováděna na nejmodernějších přístrojích většinou s vysokou mírou automatizace a externí kontrola kvality laboratorních vyšetření je ověřována v Institutu INSTAND, SRN s platností pro celou EU.

CHL se také podílí se na výuce doktorského, magisterského a bakalářského směru 1. lékařské fakulty UK v Praze. CHL se podílí na řešení několika grantových studií a probíhá zde také výzkum v rámci Institucionální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

V Centrální hematologické laboratoři je začleněna také Referenční laboratoř pro automatizaci v hematologii MZ ČR.

Centrální hematologické laboratoře se člení na hlavní tři úseky (morfologie, koagulace, průtoková cytometrie – FACS) a jsou umístěny v rámci VFN na dvou pracovištích:

- Hlavní areál VFN (U Nemocnice 499/2, pavilon A4)

- Fakultní poliklinika (Karlovo náměstí 32, budova B, 5. patro)

Laboratoř morfologie se nachází v areálu VFN a fakultní poliklinice a provádí základní vyšetření krevního obrazu, včetně 5-populačního diferenciálního rozpočtu bílých krvinek, manuální diferenciál a stanovení retikulocytů. Pracoviště fakultní polikliniky provádí navíc hodnocení nátěru kostní dřeně a některá cytochemická vyšetření kostní dřeně.

Laboratoř koagulace se nachází v areálu VFN a fakultní poliklinice a provádí základní koagulační vyšetření. Laboratoř v areálu VFN dále provádí vyšetření primární hemostázy, včetně kontroly účinnosti protidestičkové léčby. Rovněž jsou zde prováděna speciální vyšetření pro diagnostiku trombofilních stavů a monitorování antikoagulační léčby. Pracoviště fakultní polikliniky provádí rozšířená vyšetření poruch hemostázy.

Laboratoř průtokové cytometrie - FACS (Fluorescence-activated cell sorting) se nachází v areálu VFN a provádí tzv. imunofenotypizační vyšetření, které metodou průtokové cytometrie umožňuje získání informací o povrchových nebo intracelulárních znacích na úrovni buňky. Jedná se o specializovanou laboratoř zabývající se diagnostikou především nádorových (hematoonkologické malignity), ale i nenádorových (poruchy trombocytů a erytrocytů) hematologických onemocnění.

Veškerá prováděná vyšetření v CHL jsou podrobně uvedena v soupisu laboratorních vyšetření.