Hybridní seminář ÚLBLD 29.června 2021


Seminář ÚLBLD 1.LF UK
29.6.2021 od 14 hod
Hybridní forma – seminární místnost ÚLBLD

Program:
Tomáš Zima 
Vize laboratorní medicíny 
Drahomíra Springer, Tomáš Zima
Nové tumorové markery ve sledování onkologických pacientů 
Květa Pelinková 
Zajištění metrologické návaznosti měřidel a vyšetřovacích postupů
Jan Závora, Václava Adámková
Jak se vyrovnat s pandemií COVID-19?


24.06.2021  |   kocna  |   zpět na Úvod