Akreditace Klinických laboratoří

Klinické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky jsou akreditovány podle ČSN EN ISO 15189:2013 jako zdravotnická laboratoř č. 8041.

Předmět akreditace: Laboratorní diagnostika v ooblasti klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie, hematologie, cytogenetiky, lékařské mikrobiologie (mikroskopické, kultivační a sérologické metody a stanovení rezistence k antimikrobiálním látkám) včetně odběrů krve. Vyšetření sterility lékárenských a transfúzních přípravků
a vzorků z nemocničního prostředí, kontrola účinnosti sterilizátorů vymezené přílohou tohoto osvědčení.

26.06.2015  |   mpavl  |   zpět na Akreditace pracoviště