Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemie, cytogenetika, hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie. Ústav je akreditován normy ČSN EN ISO 15189.

Ústav je garantem výuky předmětů lékařská biochemie, patobiochemie, klinická biochemie a podílí se na výuce dalších předmětů magisterských a bakalářských programů 1. LF UK a dalších vysokých škol. Podílí se na postgraduálním vzdělávání a specializačním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Patří mezi přední vědecko-výzkumná pracoviště fakulty a nemocnice.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD) provádí klinicko-biochemická, cytogenomická, imunologická a alergologická, mikrobiologická, molekulárně biologická, hematologická a sérologická vyšetření pro pracoviště VFN a 1. LF UK.

ÚLBLD dále zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oboru klinická biochemie, imunologie a alergologie (laboratorní problematika), hematologie a lékařské mikrobiologie (včetně konzultace terapie a schvalování předepsaných antibakteriálních, antimykotických a antivirových přípravků).

Ambulance ÚLBLD je zaměřená na parenterální a enterální výživu, klinickou a reprodukční imunologii a alergologii. ÚLBLD poskytuje také vyžádané laboratorní služby dalším zdravotnickým zařízením.

Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj.

V rámci pregraduálního vzdělávání na 1. LF UK je garantem předmětu lékařská biochemie, patobiochemie, klinická biochemie a podílí se na výuce dalších předmětů magisterských a bakalářských programů; spolupracuje na výuce 2. LF UK, zajišťuje integrovanou výuku biomedicínského inženýrství s VŠCHT.

V rámci ústavu probíhá postgraduální vzdělávání v rámci doktorských programů biomedicína Univerzity Karlovy a Akademie věd, zejména v oborové radě Biochemie a patobiochemie.

ÚLBLD je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v laboratorních oborech. Je součástí katedry klinické biochemie IPVZ.

Vědecká činnost ústavu zahrnuje problematiku jak základního výzkumu (studium na buněčných kulturách) tak aplikovaný výzkum z oblasti diagnostiky onemocnění (ověřování nových analytů pro klinickou praxi).

28.11.2019  |   stuka  |   zpět na O ústavu