Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemie, cytogenetika, hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie. Ústav je akreditován normy ČSN EN ISO 15189.

Ústav je garantem výuky předmětů lékařská biochemie, patobiochemie, klinická biochemie a podílí se na výuce dalších předmětů magisterských a bakalářských programů 1. LF UK a dalších vysokých škol. Podílí se na postgraduálním vzdělávání a specializačním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Patří mezi přední vědecko-výzkumná pracoviště fakulty a nemocnice.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK provádí klinicko-biochemická, cytogenomická, imunologická a alergologická, mikrobiologická, molekulárně biologická, hematologická a sérologická vyšetření pro pracoviště VFN a 1. LF UK. ÚLBLD dále zajišťuje konsultační a konsiliární služby v oboru klinická biochemie, imunologie a alergologie (laboratorní problematika), hematologie a lékařské mikrobiologie (včetně konzultace terapie a schvalování předepsaných antibakteriálních, antimykotických a antivirových přípravků). 

Součástí ÚLBLD je ambulance zaměřená na parenterální a enterální výživu, alergologii a klinickou biochemii. ÚLBLD poskytuje také vyžádané laboratorní služby dalším zdravotnickým zařízením. Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj.

V rámci pregraduálního vzdělávání na 1. LF UK je garantem předmětu klinická biochemie a podílí se na výuce předmětů magisterských a bakalářských programů; spolupracujeme na výuce 2. LF UK - předměty: klinická biochemie a analytická chemie; zajišťujeme integrovanou výuku biomedicínského inženýrství s VŠCHT. ÚLBLD je součástí katedry klinické biochemie a katedry genetiky IPVZ a podílí se na všech formách postgraduálního vzdělávání v oboru.


 

17.02.2023  |   stuka  |   zpět na O ústavu