Klinická biochemie

Centrální biochemické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťují především jak rutinní tak statimový provoz v rámci VFN a dalších zdravotnických zařízení. Poskytují širokou paletu biochemických vyšetření a tak jsou jejich zejména specializované služby využívany i dalšími klinickými pracovišti z celé republiky. Úzký kontakt s klinickými pracovišti, hlavně v rámci VFN umožňuje těsnou spolupráci v několika tématických okruzích. A to v problematice endokrinologické- onemocnění štítné žlázy v těhotenství, ve screeningu vrozených vývojových vad a nádorových markerech. Druhý okruh se týká akutních stavů u kriticky nemocných - možnosti laboratorní diagnostiky zánětu, evaluace nových biomarkerů, aktuálního stavu vnitřního prostředí, problematiky parenterální, enterální výživy. Dalším je široký okruh diagnostiky gastroenterologických onemocnění (dále P. Kocna) a v neposlední řadě je pozornost upřena na studium vitamínů a stopových prvků. Mimo tyto profilace se zaměstnanci centrální laboratoře aktivně účastní v grantových projektech, v klinickém hodnocení a výzkumu v rámci projektů grantových agentur ČR a Evropské unie.
16.09.2012  |     |   zpět na Klinická biochemie