Klinická mikrobiologie a ATB centrum

Klinická mikrobiologie a antibiotické centrum je zaměřena na vyšetření citlivosti bakteriálních kmenů,kvasinek a plísní kvalitativně (difúzní diskovou metodou) a kvantitativně (stanovení MIC diluční mikrometodou a semikvantitativní metodou - E-test), zjišťování produkce beta laktamáz včetně širokospektrých (ESBL), screening rezistence k oxacilinu a glykopeptidům u stafylokoků a enterokoků (MRSA a VRE), monitorování jiných závažných fenotypů rezistence, konzultace antibiotické a antimykotické terapie po telefonu i u lůžka pacienta, uvolňování vázaných antibiotik, aktivní spolupráce s nemocniční lékárnou a hygienikem, každoroční zpracování přehledů rezistence pro jednotlivé kliniky VFN i pro nemocnici jako celek, účast v nemocniční komisi pro nozokomiální infekce, monitorování rezistence sledovaných bakterií pro přehledy v ČR (NRL pro antibiotika SZU) i v EU (EARSS), testování nových antibiotik.

Jednotlivé laboratoře Klinické mikrobiologie a ATB centra:

- ATB centrum
- Bakteriologie
- Parazitologie
- Mykologie
- Laboratoř mykobakteriologická
- Laboratoř sterilit
- Laboratoř pro diagnostiku septických stavů (dg. sepse)
16.09.2012  |   jcerm  |   zpět na Mikrobiologie a ATB centrum