Publikace

L. Šemberová, V. Adámková, H. Cahová, R. Čermáková, L. Kupidlovská, J. Kudláčková: Výskyt vankomycin-rezistentních enterokoků u hematoonkologických pacientů 1. Interní kliniky VFN a ÚHKT Praha. Sborník abstraktů, 26. kongres ČSSM, Brno 24.6.-26.6.2013.

Šemberová L, Adámková V, Cahová H, Kudláčková J, Kupidlovská L: Využití hmotnostního spektrometru MALDI-TOF pro účely nemocniční epidemiologie. Sborník abstrakt XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Luhačovice 2.10.-4.10.2014.

Šemberová L, Adámková V, Cahová H, Kudláčková J, Kupidlovská L: Využití hmotnostního spektrometru MALDI-TOF pro účely nemocniční epidemiologie. Sborník abstraktů,Tomáškovy dny 2014 (XXIII. konference mladých mikrobiologů), Brno 5.-6.6.2014

Doubková Z, Přednáška Identifikace kvasinek metodou MALDI TOF -kongres Klinické mikrobiologie a infekčních nemocí Olomouc (2013)

H. Brodska, K. Malickova, H. Benakova, V. Adamkova, M. Markova and T.Zima; Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram-negative sepsis from Gram-positive and fungal sepsis, Clinical and Experimental Medicine (2013);13(3):165-170 IF 2,397

Zemličková H1, Dědičová D, Jakubů V, Mach J, Kolínská R, Malíková E, Urbášková P, Adámková V, Antibiotic resistance in nontyphoidal salmonellae serovars in the Czech Republic. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2013 Jul;62(2):43-9. (IF 0,31)

Matejka Zbynek; Adamkova V; Smucler Roman; et al. Photodynamic therapy (PDT) for disinfection of oral wounds. In vitro study Central European Journal 2012; 7(1): 118-123. (IF 0,244)

Adámková V..Vankomycin rezistentní enterokoky a methicilin rezistentní Staphylococcus aureus na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 11-21

Kolář M, Adámková V, Nyč O, Bojtárová E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Screening methicilin-rezistentnívh kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých betalaktamáz na hematoonkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL, Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 34-36

Nyč O, Kolář M, Adámková V, Bojtárová E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd (Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile infection) na hematoonkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL, Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 37-38

Kolářová L, Adámková V., Mallátová N., Kletenská B., Dřevínek P.: (Laboratorní diagnostika v mikrobiologii) In Zima T (ed)Laboratorní diagnostika. Galén 2013

Adámková V. (Antibiotika v onkologii) In Krška Z. (ed) Onkochirurgie – in press

Adámková V. (Mikrobiologická diagnostika peritonitid, Mikrobiologický obraz peritonitid, Antibiotická léčba peritonitid) In Gürlich R (ed) Peritonitídy – in press

Adámková V. Nozokomiální infekce – infekce spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Rozhl Chir. 2013;92(4)

Adámková V, Charvát D. Profylaxe infekce u balistických poranění. Rozhl Chir. 2013;92(6)

Adámková V. Antibiotika v dermatologii. Česká dermatovenerol. 2013;3, 175-171

Adámková V. Antibiotika u infekcí horních cest dýchacích. Postgraduální medicina. 2013;8829-831

Krijt J, Skopová V, Adámková V et al.: The need for vigilance: False-negative screening for adenylosuccinate lyase deficiency caused by deribosylation of urinary biomarkers. Clinical Biochemistry 46 (2013) 1899–1901(IF 2,45)

Vachek J., Zakiyanov O., Adámková V., Tesař V. Infekce dolních a horních močových cest; Kardiol Rev Int Med 2014, 16(1): 74-77

Adámková V. Kam směřuje ATB terapie v pediatrii? Pediatr. praxi 2014; 15(4):

Kukla R., Mazurova J., Bostikova V, Sleha R., Slehova E., Janovska S., Adamkova V.. In Vitro Antibacterial Activity of Usnic Acid And Octyl Gallate Against Resistant Enterococcus Strains. Mil. Med. Sci. Lett; 2014, vol. 83, p. 1-10

Adámková V. Tigecyklin a jeho použití v klinické praxi. Farmakoterapie. 2014;6:708-717

Adámková V. Ceftarolin v léčbě komunitních pneumonií a infekcí kůže a měkkých tkání u hospitalizovaných pacientů. Farmakoterapie 2014 Speciální příloha. 15-20

Adámková V. Rezistence bakterií k antibiotikům – zrcadlo naší preskripce. Acta Medicinae praktický lékař. 2014(10): 46-49

Balíková D, Adámková V, Svobodová J. Vysoká rezistence Streptococcus agalactiae na antibiotickou terapii druhé linie u časných a pozdních forem infekcí novorozence. Česká gynekologie, 2011; 76(3):235-239.

Brodska H, Malickova K, Benakova H, Adamkova V, Markova M and Zima T; Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram negative bacteremia from Gram positive and fungaemia. 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011. Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram negative bacteremia from Gram positive and fungaemia. 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011.

Drgoňa L, Haber J, Ráčil Z, Cetkovský P, Kouba M, Sedláček P, Keslová P, Štěrba J, Faber E, Mistrík M, Tóthová E, Kolář M, Kocmanová I, Mallátová N, Adámková V, Mayer J. Empirická liečba febrilnej neutropenie u onkohematologických pacientov – odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČSL JEP, S.CH.S.SLS. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 47-50.

Haber J, Cetkovský P, Ráčil Z, Drgoňa L, Kouba M, Žák P, Sedláček P, Štěrba J, Faber E, Adámková V, Tóthová E, Kolář M, Kocmanová I, Mallátová N, Nyč O, Mayer J. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČSL JEP, S.CH.S.SLS. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 43-46.

Kolářová L., Adámková V. (Imunologické faktory) In: Stejskal D., Šejvl J. (ed.) Pohřbívání a hřbitovy.(2011). Wolter Kluwer, 2011; 167-174.

Kouba M, Adámková V. Klinické projevy a diagnostika bakteriálních infekcí u hematoonkologických pacientů. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 12-18.

Skála V, Walker A J, Horák P: Extracellular trap-like fiber release may not be a prominent defence response in snails: evidence from three species of freshwater gastropod molluscs. Developmental and Comparative Immunology. 2018; 79:137-141.

Kocmanová I, Lysková P, Chrenková V, Olišarová P, Dobiáš R, Janouškovcová H, Soukupová H, Mallátová N, Svobodová L, Hamal P, Skružná M, Bartoníková N: Nozokomiální kandidémie v České republice v letech 2012-2015: výsledky mikrobiologické multicentrické studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2018;67, č.1,3-10.

Beneš M., Peštová J., Bláha J.: Sterilita lidokainu připraveného na porodním sále. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018: 2: 82-85.

Vimberg V, Zieglerova L, Závora J, Šemberová L, Prásilová J, Adámková V, Balikova-Novotna G. Decreased glycopeptide susceptibility in Staphylococcus pasteuri associated with a mutation in uncharacterised conserved membrane protein STP1_1701. J Glob Antimicrob Resist. 2018 Apr 13;13:119-120. doi: 10.1016/j.jgar.2018.04.002.

Vimberg V, Gazak R, Szűcs Z, Borbás A, Herczegh P, Cavanagh JP, Zieglerova L, Závora J, Adámková V, Balikova Novotna G.Fluorescence assay to predict activity of the glycopeptide antibiotics. J Antibiot (Tokyo). 2019 Feb;72(2):114-117. doi: 10.1038/s41429-018-0120-5. Epub 2018 Nov 30.

Adámková V. Antibiotická strategie v éře multirezistentních bakterií. In P. Wendsche (ed) Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Galen 2018.

Adámková V. Mikrobiologická diagnostika peritonitid. Farmakokinetické a farmakodynamické parametry antibiotické terapie. In R. Gürlich (ed) Peritonitis. Maxdorfjessenius 2018.

Adámková V (ed): Antibiotika v primární péči. 2019. Praha: Mladá fronta.

Závora J, Adámková V, Kupidlovská L: Kazuistika. Závažná alimentární infekce s překvapivým zdrojem. Sborník abstraktů, Tomáškovy dny 2019 (XXVIII. konference mladých mikrobiologů), Brno, 6. - 7. 6. 2019.

Závora J. Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím. Antiinfectives News. 2019;(22)1:4-7

Adámková V, Lahoda Brodská H, Adámková V, Zima T. Can gram-negative-like biomarker values in Streptococcus pyogenes sepsis negatively influence right choice of initial antibiotic therapy? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 69, 2020, č. 3, IF 0,397

Ulrych J, Adámková V, Matek J, Komarc M, Frýba V, Schmidt D, Koželský P, Studená A, Bříza J, Krška Z. Intra-abdominal candidiasis in surgical intensive care unit - epidemiology characteristics and trends. Epidemiol Mikrobiol Imunol., 2020, vol 69, issue 2, p. 57-63, IF 0,5

Adamkova V; Adamkova VG ; Lahoda Brodska H: Procalcitonin: a tricky biomarker for an initial choice of appropriate atb therapy!. Critical Care 2020, 24(Suppl 2):P588 (IF 6,407)

Adámková V, Lahoda Brodská H, Adámková V, Zima T. Can gram-negative-like biomarker values in Streptococcus pyogenes sepsis negatively influence right choice of initial antibiotic therapy? Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2020 Summer;69(3):128-133., IF 0,5

Hartinger JM, Lukac P, Mlcek M, Popková M, Suchy T, Supova M, Chlup H, Horny L, Zavora J, Adamkova V, Slanar O, Kozlík P, Molnarova K, Honsová E, Lambert L Grus T. Rifampin-Releasing Triple-Layer Cross-linked Fresh-Water Fish Collagen Sponges as Wound Dressings. Biomed Res Int 2020 Oct 16;2020:3841861, IF 3,246

Skála V., Walker A.J., Horák P., 2020: Snail defence responses to parasite infection: the Lymnaea stagnalis-Trichobilharzia szidati model. Developmental and Comparative Immunology, https://doi.org/10.1016/j.dci.2019.103464

Adámková V. Mikrobiální etiologie.(s42-53) In Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání. J. Ulrych (ed.) Galen 2020

Adámková V. Základy mikrobiologického vyšetření.(s. 67-73) In Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání. J. Ulrych (ed.) Galen 2020

Adámková V. Principy antibiotické terapie. (s. 87-99). In Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání. J. Ulrych (ed. )Galen 2020

Hartinger JM, Lukáč P, Mitáš P, Mlček M, Popková M, Suchý T, Šupová M, Závora J, Adámková V, Benáková H, Slanař O, Šíma M, Bartoš M, Chlup H, Grus T. Vancomycin-releasing cross-linked collagen sponges as wound dressings. Bosn J Basic Med Sci. 2021 Feb 1;21(1):61-70, IF 3,4

Kristóf K, Adámková V, Adler A, Gospodarek-Komkowska E, Rafila A, Billová S, Możejko-Pastewka B, Kiss F. In vitro activity of ceftazidime-avibactam and comparators against Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa isolates from Central Europe and Israel, 2014–2017 and 2018. Diagnostic Microbiology & Infectious Disease; Microbiology and Infectious Disease 101 (2021) 115420 (IF 2,499)

Tereza Stachurova, Hana Pikova, Martin Bartas, Jaroslav Semerad, Katerina Svobodova, Katerina Malachova (2021): Beta-lactam resistance development during the treatment processes of municipal wastewater treatment plants. Chemosphere 280:130749. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.130749

Adámková V. Antibiotika v primární péči. Farmakoterapeutická revue. 2021, 6(2), 206-219. ISSN 2533-6878.

Adámková V. (ed.) et al. Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci. Grada, 2021

Bassetti M, Vena A, Giacobbe DR, Trucchi C, Ansaldi F, Antonelli M, Adamkova V, Alicino C, Almyroudi MP, Atchade E, Azzini AM, Brugnaro P, Carannante N, Peghin M, Berruti M, Carnelutti A, Castaldo N, Corcione S, Cortegiani A, Dimopoulos G, Dubler S, García-Garmendia JL, Girardis M, Cornely OA, Ianniruberto S, Kullberg BJ, Lagrou K, Lebihan C, Luzzati R, Malbrain M, Merelli M, Marques AJ, Martin-Loeches I, Mesini A, Paiva JA, Raineri SM, Rautemaa-Richardson R, Schouten J, Spapen H, Tasioudis P, Timsit JF, Tisa V, Tumbarello M, Van den Berg CHSB, Veber B, Venditti M, Voiriot G, Wauters J, Zappella N, Montravers P; from the Study Group for Infections in Critically Ill Patients (ESGCIP) of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Risk Factors for Intra-Abdominal Candidiasis in Intensive Care Units: Results from EUCANDICU Study. Infect Dis Ther. 2022 Apr;11(2):827-840, IF 5,4

Finianos M, Kraftova L, Papagiannitsis CC, Adamkova V, Hrabak J, Bitar I. Genomic characterisation of three GES-producing Enterobacterales isolated in the Czech Republic. J Glob Antimicrob Resist. 2022, IF 4,6

Adámková V, Mareković I, Szabó J, Pojnar L, Billová S, Horvat Herceg S, Kuraieva A, Możejko-Pastewka B. Antimicrobial activity of ceftazidime-avibactam and comparators against Pseudomonas aeruginosa and Enterobacterales collected in Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Latvia and Lithuania: ATLAS Surveillance Program, 2019. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2022 Jun;41(6):989-996, IF 4,5

Kroneislová G, Závora J, Adámková V. Can a difficult-to-treat resistance approach improve cooperation between microbiologists and clinicians? Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2022 Jun;28(2):52-58

Ulrych J, Adámková V, Hostačná M. Microbiological analysis of peritoneal fluid samples from patients with perforated peptic ulcer - retrospective observational study. Rozhl Chir. 2022 Summer;101(7):312-317

Adámková V, Kroneislová G, Laboratorní diagnostika infekcí respiračního traktu z pohledu mikrobiologie. Farmakoterapeutická revue, 2023, 8(spec. vyd.):4-11, 7 s. ISSN 2533-6878

Adámková V, Komentář k článku Infekce související se zdravotní péčí: nejlepší postupy pro prevenci. Svět praktické medicíny, 2023, 5(2):17-18, 2 s. ISSN 2694-8516

Hartinger, J. M., Michaličková, D., Dvořáčková, E., Hronová, K., Krekels, E. H. J., Szonowská, B., Bednářová, V., Benáková, H., Kroneislová, G., Závora, J., Tesař, V., & Slanař, O. (2023). Intraperitoneally Administered Vancomycin in Patients with Peritoneal Dialysis-Associated Peritonitis: Population Pharmacokinetics and Dosing Implications. Pharmaceutics, 15(5), 1394. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051394

Lovecká P., Kroneislová G., Novotná Z., Röderová J., Demnerová K.: Plant Growth-Promoting Endophytic Bacteria Isolated from Miscanthus giganteus and Their Antifungal Activity. Microorganisms. 11(11):2710 (2023).

Lahoda Brodska H, Klempir J, Zavora J, Kohout P. The Role of Micronutrients in Neurological Disorders. Nutrients. 2023; 15(19):4129. https://doi.org/10.3390/nu15194129

Závora J, Kroneislová G, Adámková V. In vitro activity of antibiotics against Clostridioides difficile: can we rely on treatment guidelines? Critical Care 2023, 27(S1): P146.

Adámková V. Chirurgická propedeutika. M. Zeman (ed.) 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2023, 519 s. ISBN 978-80-271-3484-7

Adámková V. Dětská pneumologie. P. Pohunek (ed.) 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2023, 690 s. ISBN 978-80-271-3713-8

Adámková V. Cévní přístupy pro hemodialýzu. E. Chytilová (ed.) 2. přeprac. vyd. Praha : Maxdorf, 2023, 368 s. ISBN 978-80-7345-776-1

Kupidlovská, L. Kapitola 44. In: Křížová Jarmila a kol., Jak přežít první službu na JIP, Maxdorf, 2023.

Hartinger, J. M., Dvořáčková, E., Krátký, V., Hrušková, Z., Mysliveček, M., Bobek, D., Benáková, H., Závora, J., Kroneislová, G., Halouzková, B. A., Brejníková, M., Martínková, V., Tesař, V., & Slanař, O. (2024). Elimination and penetration of amikacin into urine in patients with decreased glomerular filtration rate. Clinical kidney journal, 17(1), sfae002. https://doi.org/10.1093/ckj/sfae002

Kroneislová G., Macůrková A., Novotná Z., Ježek R., Lovecká P.: Antimicrobial activity and properties of de novo design of short synthetic lipopeptides. Folia Microbiol (2024)

Kupidlovská, L. Infekce. In: Lukáš Zlatohlávek a kol., Interna pro bakalářské a magisterské obory, Current Media, s.r.o., 2024.

30.04.2024  |   jcerm  |   zpět na Publikace