Publikace

L. Šemberová, V. Adámková, H. Cahová, R. Čermáková, L. Kupidlovská, J. Kudláčková: Výskyt vankomycin-rezistentních enterokoků u hematoonkologických pacientů 1. Interní kliniky VFN a ÚHKT Praha. Sborník abstraktů, 26. kongres ČSSM, Brno 24.6.-26.6.2013.

Šemberová L, Adámková V, Cahová H, Kudláčková J, Kupidlovská L: Využití hmotnostního spektrometru MALDI-TOF pro účely nemocniční epidemiologie. Sborník abstrakt XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Luhačovice 2.10.-4.10.2014.

Šemberová L, Adámková V, Cahová H, Kudláčková J, Kupidlovská L: Využití hmotnostního spektrometru MALDI-TOF pro účely nemocniční epidemiologie. Sborník abstraktů,Tomáškovy dny 2014 (XXIII. konference mladých mikrobiologů), Brno 5.-6.6.2014

Doubková Z, Přednáška Identifikace kvasinek metodou MALDI TOF -kongres Klinické mikrobiologie a infekčních nemocí Olomouc (2013)

H. Brodska, K. Malickova, H. Benakova, V. Adamkova, M. Markova and T.Zima; Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram-negative sepsis from Gram-positive and fungal sepsis, Clinical and Experimental Medicine (2013);13(3):165-170 IF 2,397

Zemličková H1, Dědičová D, Jakubů V, Mach J, Kolínská R, Malíková E, Urbášková P, Adámková V, Antibiotic resistance in nontyphoidal salmonellae serovars in the Czech Republic. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2013 Jul;62(2):43-9. (IF 0,31)

Matejka Zbynek; Adamkova V; Smucler Roman; et al. Photodynamic therapy (PDT) for disinfection of oral wounds. In vitro study Central European Journal 2012; 7(1): 118-123. (IF 0,244)

Adámková V..Vankomycin rezistentní enterokoky a methicilin rezistentní Staphylococcus aureus na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 11-21

Kolář M, Adámková V, Nyč O, Bojtárová E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Screening methicilin-rezistentnívh kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých betalaktamáz na hematoonkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL, Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 34-36

Nyč O, Kolář M, Adámková V, Bojtárová E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd (Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile infection) na hematoonkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL, Postgraduální medicína. 2012 Příloha č.5 37-38

Kolářová L, Adámková V., Mallátová N., Kletenská B., Dřevínek P.: (Laboratorní diagnostika v mikrobiologii) In Zima T (ed)Laboratorní diagnostika. Galén 2013

Adámková V. (Antibiotika v onkologii) In Krška Z. (ed) Onkochirurgie – in press

Adámková V. (Mikrobiologická diagnostika peritonitid, Mikrobiologický obraz peritonitid, Antibiotická léčba peritonitid) In Gürlich R (ed) Peritonitídy – in press

Adámková V. Nozokomiální infekce – infekce spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Rozhl Chir. 2013;92(4)

Adámková V, Charvát D. Profylaxe infekce u balistických poranění. Rozhl Chir. 2013;92(6)

Adámková V. Antibiotika v dermatologii. Česká dermatovenerol. 2013;3, 175-171

Adámková V. Antibiotika u infekcí horních cest dýchacích. Postgraduální medicina. 2013;8829-831

Krijt J, Skopová V, Adámková V et al.: The need for vigilance: False-negative screening for adenylosuccinate lyase deficiency caused by deribosylation of urinary biomarkers. Clinical Biochemistry 46 (2013) 1899–1901(IF 2,45)

Vachek J., Zakiyanov O., Adámková V., Tesař V. Infekce dolních a horních močových cest; Kardiol Rev Int Med 2014, 16(1): 74-77

Adámková V. Kam směřuje ATB terapie v pediatrii? Pediatr. praxi 2014; 15(4):

Kukla R., Mazurova J., Bostikova V, Sleha R., Slehova E., Janovska S., Adamkova V.. In Vitro Antibacterial Activity of Usnic Acid And Octyl Gallate Against Resistant Enterococcus Strains. Mil. Med. Sci. Lett; 2014, vol. 83, p. 1-10

Adámková V. Tigecyklin a jeho použití v klinické praxi. Farmakoterapie. 2014;6:708-717

Adámková V. Ceftarolin v léčbě komunitních pneumonií a infekcí kůže a měkkých tkání u hospitalizovaných pacientů. Farmakoterapie 2014 Speciální příloha. 15-20

Adámková V. Rezistence bakterií k antibiotikům – zrcadlo naší preskripce. Acta Medicinae praktický lékař. 2014(10): 46-49

Balíková D, Adámková V, Svobodová J. Vysoká rezistence Streptococcus agalactiae na antibiotickou terapii druhé linie u časných a pozdních forem infekcí novorozence. Česká gynekologie, 2011; 76(3):235-239.

Brodska H, Malickova K, Benakova H, Adamkova V, Markova M and Zima T; Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram negative bacteremia from Gram positive and fungaemia. 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011. Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram negative bacteremia from Gram positive and fungaemia. 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011.

Drgoňa L, Haber J, Ráčil Z, Cetkovský P, Kouba M, Sedláček P, Keslová P, Štěrba J, Faber E, Mistrík M, Tóthová E, Kolář M, Kocmanová I, Mallátová N, Adámková V, Mayer J. Empirická liečba febrilnej neutropenie u onkohematologických pacientov – odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČSL JEP, S.CH.S.SLS. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 47-50.

Haber J, Cetkovský P, Ráčil Z, Drgoňa L, Kouba M, Žák P, Sedláček P, Štěrba J, Faber E, Adámková V, Tóthová E, Kolář M, Kocmanová I, Mallátová N, Nyč O, Mayer J. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČSL JEP, S.CH.S.SLS. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 43-46.

Kolářová L., Adámková V. (Imunologické faktory) In: Stejskal D., Šejvl J. (ed.) Pohřbívání a hřbitovy.(2011). Wolter Kluwer, 2011; 167-174.

Kouba M, Adámková V. Klinické projevy a diagnostika bakteriálních infekcí u hematoonkologických pacientů. Postgraduální medicina, příloha č.5, 2011, 12-18.

Adámková V (ed): Antibiotika v primární péči. 2019. Praha: Mladá fronta.

Kupidlovská L. Antibiotická léčba základních infekcí v primární péči; Mikrobiologická diagnostika infekcí v primární péči. In V. Adámková, et al., Antibiotika v primární péči. (65-136). 2019. Praha: Mladá fronta.

Závora J, Adámková V, Kupidlovská L: Kazuistika. Závažná alimentární infekce s překvapivým zdrojem. Sborník abstraktů, Tomáškovy dny 2019 (XXVIII. konference mladých mikrobiologů), Brno, 6. - 7. 6. 2019.

Závora J. Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím. Antiinfectives News. 2019;(22)1:4-7.

Závora J. Lymeská borelióza. In V. Adámková, et al., Antibiotika v primární péči. (s. 117-124). 2019. Praha: Mladá fronta.

Skála V, Walker A J, Horák P: Extracellular trap-like fiber release may not be a prominent defence response in snails: evidence from three species of freshwater gastropod molluscs. Developmental and Comparative Immunology. 2018; 79:137-141.

Kocmanová I, Lysková P, Chrenková V, Olišarová P, Dobiáš R, Janouškovcová H, Soukupová H, Mallátová N, Svobodová L, Hamal P, Skružná M, Bartoníková N: Nozokomiální kandidémie v České republice v letech 2012-2015: výsledky mikrobiologické multicentrické studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2018;67, č.1,3-10.

Beneš M., Peštová J., Bláha J.: Sterilita lidokainu připraveného na porodním sále. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018: 2: 82-85.

Vimberg V, Zieglerova L, Závora J, Šemberová L, Prásilová J, Adámková V, Balikova-Novotna G. Decreased glycopeptide susceptibility in Staphylococcus pasteuri associated with a mutation in uncharacterised conserved membrane protein STP1_1701. J Glob Antimicrob Resist. 2018 Apr 13;13:119-120. doi: 10.1016/j.jgar.2018.04.002.

Vimberg V, Gazak R, Szűcs Z, Borbás A, Herczegh P, Cavanagh JP, Zieglerova L, Závora J, Adámková V, Balikova Novotna G.Fluorescence assay to predict activity of the glycopeptide antibiotics. J Antibiot (Tokyo). 2019 Feb;72(2):114-117. doi: 10.1038/s41429-018-0120-5. Epub 2018 Nov 30.

Adámková V. Antibiotická strategie v éře multirezistentních bakterií. In P. Wendsche (ed) Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Galen 2018.

Adámková V. Mikrobiologická diagnostika peritonitid. Farmakokinetické a farmakodynamické parametry antibiotické terapie. In R. Gürlich (ed) Peritonitis. Maxdorfjessenius 2018.

 

21.06.2019  |   jcerm  |   zpět na Publikace