Přednášky a postery

Zahájení léčby Dificlirem – naše diagnostická rozvaha., 17. PG Kurz Colours of Sepsis28.-30.1.2015, Ostrava

Management komplikovaných nitrobřišních infekcí z hlediska klinické mikrobiologie. 17. PG Kurz Colours of Sepsis28.-30.1.2015, Ostrava

Management bakteriálních infekcí na JIP17. PG Kurz Colours of Sepsis28.-30.1.2015, Ostrava

Úskalí ATB léčby v těhotenství/šestinedělí. Kritické stavy v porodnictví. 13.12.2014, Praha

Etiologie sekundárních peritonitíd na 1. chirurgické klinice VFN, XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 3.10.2014, Luhačovice

U koho preemptivni antiinfekčni lečba?, XXI. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny. Olomouc 4.10.2014

Titritídy jinak. XI.kongres praktických lékařů a sester. 25.9.2014

Riziko infekce u střelných poranění; 29. 6. 2014, X. Traumatologický den,

Mikrobiologický obraz peritonitíd. 19.- 20. 5. 2014; XXI. Pražské chirurgické dny

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi, 21.-24.1.2014, 16. PG Kurz Sepse a MODS

Ertapenem 21.-24.1.2014, 16. PG Kurz Sepse a MODS

Komplikované nitrobřišní infekce a laboratorní diagnostika 21.-24.1.2014, 16. PG Kurz Sepse a MODS

Adámková V. Problematika MRSA. XX. Pražské chirurgické dny. 27.-28.5.2013, Praha

Blechová Z, Adámková V., Antibiotika – dvousečná zbraň v rukou pediatra? XXXI. dny praktické a nemocniční pediatrie, Olomouc 1.6.2013

Ertapenem. KMINE 2013, Olomouc

VRE. KMINE 2013, Olomouc

Etiologie a diagnostika nitrobřišních infekcí KMINE 2013, Olomouc

Adámková V. Je generické antibiotikum skutečným ekvivalentem originálního přípravku? 15. Postgraduální kurz Sepse a MODS, 5.- 8.2. 2013, Ostrava

V. Adamkova, State of the art: Multidrug resistance patterns in Europe with focus on intra-abdominal and skin soft tissue infections 26th European Congress on Surgical Infection Prague

V. Adamkova Epidemiology of peritonitis 9. -.11. 5. 2013 26th European Congress on Surgical Infection Prague

V. Adamkova, Infected vascular access - the most common pathogens and antibiotic therapy. 8th Congress of Vascular Access Society. 25.-27.4.2013 Prague

Adámková V, Blechová Z “Dobrý den rezistence, mohu dál?” VIII. Kongres praktických lékařů a sester, Praha, 6.-7.10. 2011

Adámková V. “Je generické antibiotikum stejně účinné jako originální?” Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, 2011

Adámková V. Role netypovatelných Haemophilus influenzae v patogenezi infekcí u dětí. IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES, Olomouc 2011

Adámková V: FAQ o ATB. XXX. výroční konference SVL ČLS JEP, Zlín, 9.-11.11, 2011

Balíková D, Adámková V, Svobodová J. Vysoká rezistence Streptococcus agalactiae k makrolidovým a linkosamidovým antibiotikům u novorozenců. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, 2011 – poster, 22.-23.9.2011

Čermáková R., Petráš P., Machová I., Sebroň V.: Výskyt kmenů Staphylococcus aureus s hyperprodukcí enterotoxinu D u neonatologických pacientů ve VFN. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, 21.-23.9.2011.

Čermáková R: Fulminantní pneumonie způsobené kmeny Staphylococcus aureus produkujícími Panton-Valentinův leukocidin – přednáska, Hořejšího večer 10.10.2011, Lékařský dům.

Doubková Z, Šemberová L, Havlíčková P. Mycobacterium marinum, kazuistika. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, 21.9.-23.9.2011 – poster.

Doubková Z: Infekce akvaristů vyvolané Mycobacterium marinum – přednáška, Hořejšího večer 10.10.2011, Lékařský dům.

Kopecká T, Adámková V, Olišarová P, Šlégrová K, Běláček J. MIC echinokandinů u kvasinek rodu Candida se sníženou citlivostí na azolová antimykotika. XX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2.-3.6.2011, přednáška

Macek P., Adámková V. Infekce močových cest.VIII. Kongres praktických lékařů a sester, Praha, 6.-7.10. 2011 Olišarová P: Testování citlivosti k antimykotikům. V. workshop a II. mykologický pre-workshop CELL projektu, Brno, 28.-29.4.2011

Svobodová J, Balíková D. Rezistence bakteriálního druhu Streptococcus agalactiae k makrolidům u novorozenců ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v letech 2007-2009. XX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2.-3.6.2011, přednáška

Svobodová J, Doubková Z, Šemberová L, Kupidlovská L. Tuberkulóza pobřišnice a střev u cizince žijícího v ČR – kazuistika. XXI. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 7.-8.6.2012, přednáška  

Šemberová L, Doubková Z, Havlíčková P. Mycobacterium marinum, kazuistika. XX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2.-3.6.2011, přednáška

Šemberová L, Doubková Z, Kupidlovská L, Svobodová J, Adámková V. Neobvyklý případ pneumocystózy u malého dítěte. XXI. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 7.-8.6.2012, přednáška 

Vyhnánek F., Adámková V. Empirická antimikrobní léčba nitrobřišních infekcí u chirurgického nemocného /role tobramycinu/ XVIII.Pražské chirurgické dny, Praha,2011

Závora J. „Změnil se význam diferenciální diagnostiky respiračních onemocnění v době pandemie onemocnění COVID-19?“ Přednáška. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15. – 17. 9. 2022.

Hintnausová, H. et al. Návrh algoritmu pro rychlou předběžnou detekci produkce karbapenemáz u kmenů Pseudomonas aeruginosa bez dostupnosti PCR (prezentace posteru). VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Praha, 22. – 24. 9. 2022.

Závora J. „Jsou nová antibiotika účinná na multirezistentní kmeny?“ Přednáška. VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Praha, 22. – 24. 9. 2022.

Kroneislová G., Závora J., Adámková V.: Mikrobiologický screening – epidemiologická bdělost v kontextu nejen světového dění. KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, 2022

Závora J., Kroneislová G., Adámková V.: Jsou nová antibiotika účinná na kmeny s rezistencí typu difficult-to-treat? KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, 2022.

Kroneislová G., Závora J., Adámková V.: In vitro účinnost nových antibiotik u difficult-to-treat kmenů Acinetobacter baumannii. 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2022.

Závora J, Kroneislová G, Adámková V. „In vitro activity of antibiotics against Clostridioides difficile: can we rely on treatment guidelines?“ Poster. 42nd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM), Brussels, Belgium, 21. – 24. 3. 2023.

Kroneislová G., Závora J., Adámková V.: Are new antibiotics efficient against DTR (difficult-to-treat resistance) isolates? Prevalence and susceptibility of invasive DTR strains. Critical Care 2023, 27(S1): P146, 2023.

Kroneislová G., Hintnausová H., Závora J., Adámková V.: Simple phenotypic algorithm for rapid preliminary detection of carbapenemase production in Pseudomonas aeruginosa strains without PCR availability 33rd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID), Copenhagen, DK, 2023.

Kroneislová G., Závora J., Adámková V.: Detekce karbapenemáz pomocí fenotypových metod. Zkušenosti ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přednáška. XXXII. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2023, Brno, 1. – 2. 6. 2023.

Závora J, Kroneislová G., Adámková V. „Streptococcus pyogenes – staronová hrozba s narůstajícím trendem?“ Přednáška. XXXII. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2023, Brno, 1. – 2. 6. 2023.

Kudláčková J., Adámková V., Kupidlovská L., Hintnausová H., Závora J., Kroneislová G., Ovlivňuje lokalizace protetického arteriovenózního graftu (AVG) u dialyzovaných pacientů s příznaky infekce AVG iniciální antibiotickou terapii?, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (IX. ročník), 2023.

 

30.04.2024  |   jcerm  |   zpět na Přednášky a postery