Granty

Adámková V (spoluřešitel) – IGA - 12137-5 (2011-2015) „Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-HCG v urotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku“.

Adámková V (spoluřešitel) – IGA - NT/13531 (2012 – 2015) „Lidské mezenchymové stromální buňky pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného preparátu pro klinické užití“.

Čermáková R (spoluřešitel) – GA AV ČR KJB50020090: (2008-2010) „Výskyt a typizace patogenních kmenů Clostridium difficile v České Republice“.

Adámková V (spoluřešitel), Závora J (spoluřešitel): Evropský grant EU project 687697 SMARTDIAGNOS H2020-ICT-2015 Proposal number: 687697 (2015-2020).

Adámková V (spoluřešitel), Závora J (spoluřešitel) – AZV ČR 15-28807A (2015 – 2018) Mechanismy vzniku a šíření glykopeptidové rezistence u Staphylococcus haemolyticus.

 

 

 

21.06.2019  |   jcerm  |   zpět na Projekty a granty