Centrální hematologické laboratoře


Centrální hematologické laboratoře patří mezi největší hematologické laboratoře v České republice. Hematologická laboratorní diagnostika pokrývá celé spektrum morfologických a koagulačních metod i vyšetření imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie, které jsou potřebné pro obor klinické hematologie a další klinické obory ve fakultní nemocnici. Externí kontrola kvality laboratorních vyšetření je ověřována v Institutu INSTAND a SEKK. Laboratorní vyšetření na nejmodernějších přístrojích většinou s plnou automatizací jsou prováděna nejen pro VFN a její části, ale i pro celou řadu dalších zdravotnických pracovišť v Praze a v ČR. Na pracovišti také probíhá výuka studentů 1. lékařské fakulty UK i předatestační příprava lékařů a dalších odborných zdravotnických pracovníků. V Centrálních hematologických laboratořích je začleněna také Referenční laboratoř pro automatizaci v hematologii MZ ČR, která se podílí na zavádění nových technologií v oboru. Centrální hematologické laboratoře disponují špičkovým laboratorním vybavením. Jsou to zejména analyzátory krevního obrazu firmy Sysmex, koagulační analyzátory BCS XP firmy Siemens a Sysmex CS 5100 firmy Siemens, ACL TOP firmy Instrumentation Laboratory a přístroji pro vyšetření primární hemostázy. Laboratoř průtokové cytometrie je vybavena 10 barevným cytometrem Navios firmy Beckman Coulter a cytometrem FACSVerse firmy BD Biosciences. Kvalitu práce dokumentuje i udělení akreditace ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189.