Centrální hematologické laboratoře


Centrální hematologické laboratoře patří mezi největší hematologické laboratoře v České republice. Hematologická laboratorní diagnostika pokrývá celé spektrum morfologických a koagulačních metod i vyšetření imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie, které jsou potřebné pro obor klinické hematologie a další klinické obory ve fakultní nemocnici. Externí kontrola kvality laboratorních vyšetření je ověřována v Institutu INSTAND a SEKK. Laboratorní vyšetření na nejmodernějších přístrojích většinou s plnou automatizací jsou prováděna nejen pro VFN a její části, ale i pro celou řadu dalších zdravotnických pracovišť v Praze a v ČR. Na pracovišti také probíhá výuka studentů 1. lékařské fakulty UK i předatestační příprava lékařů a dalších odborných zdravotnických pracovníků. V Centrálních hematologických laboratořích je začleněna také Referenční laboratoř pro automatizaci v hematologii MZ ČR, která se podílí na zavádění nových technologií v oboru. Centrální hematologické laboratoře disponují špičkovým laboratorním vybavením. Morfologické laboratoře na FP a v areálu VFN jsou vybaveny automatickými hematologickými linkami firmy Sysmex XN9100 TS, resp. XN3100, jejichž součástí jsou analyzátory XN20 a XN10, nátěrový a barvící automat SP-50 a digitální mikroskop DI60 a automatický hematologický analyzátor Alinity hq od firmy Abbott. Laboratoře poskytují rutinní i statimová vyšetření základních parametrů krevního obrazu, stanovení diferenciálního počtu leukocytů a stanovení retikulocytů na automatických hematologických analyzátorech. Dále vydávají parametry určující mladé frakce trombocytů (IPF), obsah hemoglobinu v retikulocytech (RET-He), počet nezralých granulocytů (IG) a normoblastů (NRBC) v periferní krvi. Nově je vydávaný výpočtový parametr ICIS skóre, který pomáhá odlišit infekční (sepsi) a neinfekční systémovou zánětlivou reakci organismu (SIRS). Morfologická laboratoř v areálu VFN umožňuje na krevním analyzátoru i vyšetření jiných tělních tekutin (punktáty apod.). Dále jsou to koagulační analyzátory BCS XP firmy Siemens a Sysmex CS 5100 firmy Siemens, ACL TOP firmy Instrumentation Laboratory a přístroji pro vyšetření primární hemostázy. Laboratoř průtokové cytometrie je vybavena cytometry Navios a DxFlex firmy Beckman Coulter a cytometrem FACSVerse firmy BD Biosciences. Kvalitu práce dokumentuje i udělení akreditace ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189.