Přednášková činnost pracovníků CHL


Přednášky a postery od roku 2022

Malíková I, Husáková M, Kvasnička J. : Interference léčby s laboratorním vyšetřením koagulace: Přímé inhibitory koagulace. II. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 12.9. – 15.9.2021, Olomouc

Malíková I., Husáková M., Kvasnička J., Kvasnička T. : Význam stanovení faktoru XIII u kriticky nemocných pacientů napojených na ECMO/kazuistiky. XXVIII. Pařízkovy dny, 16.-18.3.2022, Ostrava

Husáková M., Malíková I., Řádek M., Kvasnička J. : Průkaz heparinem indukované trombocytopenie/Kazuistika pacient s COVID-19. XXVIII. Pařízkovy dny, 16.-18.3.2022, Ostrava

Malíková I., Husáková M., Řádek M., Kvasnička J. : Standardizace v hematologii a novinky v doporučeních laboratorní sekce ČHS - Lupus antikoagulans, HIT, přímé inhibitory koagulace. Edukační seminář společnosti Sysmex - Standardizace v hematologii a novinky v doporučeních laboratorní sekce ČHS, 23.3.2022, Praha

Malíková I., Husáková M., Linhartová P. : Faktory preanalytické fáze ovlivňující hemokoagulační vyšetření. XVI. REGIONÁLNÍ KONFERENCE „NEJEDLÉHO KLADNO“. 5.4.2022, Kladno

Malíková I., Husáková M., Kudrnová Kovářová Z. : Stanovení faktoru VIII – „Jak je snadné zbavit se trombofilního stavu“. Ústecký hematologický den, 26.4.2022, Ústí nad Labem

Malíková I., Husáková M., Řádek M., Kvasnička J. : Heparinem indukovaná trombocytopenie. Edukační seminář společnosti Sysmex, Hematologie z pohledu hemostázy a morfologie, 16.6.2022, Praha

Malíková I., Husáková M., Flaxa M., Kvasnička J. : Metodiky zavedené v souvislosti s COVID 19 (Trombelastometrie, faktor XIII, aktivita anti-Xa UFH, aneb kde selhává APTT). Edukační seminář společnosti Sysmex, Hematologie z pohledu hemostázy a morfologie, 16.6.2022, Praha

I. Malíková, M. Husáková, J. Kvasnička, T. Kvasnička. : Zkušenosti s monitorací DOAC. Sympozium klinické biochemie FONS, 19.9.2022, Pardubice

V. Vášová, I. Malíková. : Měření trombocytopenických vzorků na Alinity hq. Hematologický workshop firmy Abbott Laboratories, 13.10. 2022, Praha

Malíková I., Husáková M., Řádek M. : Průkaz Heparinem indukované trombocytopenie – nové možnosti stanovení na ACL TOP. Odborný seminář společnosti Werfen Czech s.r.o. , Motol, 10. 11. 2022, Praha

V. Vášová, I. Malíková. : Možnosti měření trombocytopenických vzorků. 9. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 15. – 16.12.2022, Praha

Malíková I. 1, Husáková M. 1, Flaksa M. 2 , Kvasnička J. 1, Kvasnička T. : Laboratorní metodiky využívané u pacientů s Covid-19 napojených na ECMO. 9. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 15. – 16.12.2022, Praha

Husáková M., Malíková I., Řádek M., Kvasnička J. : Heparinem indukovaná trombocytopenie – současné možnosti stanovení. 9. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 15. – 16.12.2022, Praha

Špaček M., Diagnostika a monitorace minimální reziduální nemoci u CLL, Pracovní setkání průtokové cytometrie, Lednice, 17.10.2022

Špaček M., Léčba pacientů s relapsem CLL, Olomoucké hematologické dny, 28. 5. 2022

Špaček M., Cílená léčba chronické lymfocytární leukemie, Ústecký hematologický den, 26.4.2022

Špaček M., Časově omezená vs. dlouhodobá léčba cílenými inhibitory, Plenární zasedání ČSCLL, 1.4.2022

Špaček M., Aktuální trendy v terapii chronické lymfocytární leukémie, Pražské hematologické dny, 20.1.2022


25.10.2023  |   msevc  |   zpět na Přednášky a postery