Přednášková činnost pracovníků CHL


Přednášky a postery od roku 2015

 1. Kmentová K, Mudruňková J: Systém zdravotnického vzdělávání aneb budou do budoucna laboranti? 7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 29. – 30.11.2018, Praha

 2. Malíková I, Teplá E, Mrákotová A, Kvasnička J, Kvasnička T: INTERPRETACE VÝSLEDKŮ HEMOSTÁZY U PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH DOAC, XXX. Celostátní konference laborantů a sester, 22. – 24.4.2018, Harrachov

 3. Malíková I, Teplá E, Mrákotová A, Kvasnička J, Kvasnička T: Přímé inhibitory koagulace - časté laboratorní konzultace, Konference laboratorní hematologie a 1. český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19.9.2018

 4. Malíková I: První zkušenosti s automatickým koagulometrem cobas t511

 5. Odborný seminář na aktuální témata laboratorní medicíny se zaměřením na onkologickou problematiku, 15.10.2018, Brno

 6. Malíková I, Mrákotová A, Husáková M, Kvasnička J: Problémy se stanovením lupus antikoagulans při užívání antikoagulační léčby, 7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 29. – 30.11.2018, Praha

 7. Novotná J, Vášová V: Možnosti odběrů při problematickém stanovení destiček

 8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 29. – 30.11.2018, Praha

 9. Vášová V, Korecká K, Špaček M, Karban J: Akutní promyelocytární leukemie – typický laboratorní nález, 7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 29. – 30.11.2018, Praha

 10. Zatloukalová R, Kohoutová S, Kružíková J, Malíková I: Možné interference při koagulačním stanovení a preanalytický modul, 7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, 29. – 30.11.2018, Praha

 11. Špaček M: T-lymfoproliferace, CLIP, Praha, 30.1.2018

 12. Špaček M, Marinov I: Minimální reziduální nemoc u CLL: detekce a klinický význam, Plenární zasedání ČSCLL, Praha 22.3.2018

 13. Špaček M: Chronická lymfocytární leukémie a terapie obinutuzumabem, Kongres KLS a ČSCLL, Praha 21.3.2018

 14. Husáková M: Funkce krevních destiček a jejich laboratorní stanovení Symposium Sysmex – Morfologie a trombofilie, 8.6.2017, Praha

 15. Malíková I: Úvod do antitrombotické léčby. Symposium Sysmex – Morfologie a trombofilie, 8.6.2017, Praha

 16. Malíková I: Výběr vhodného testu pro sledování účinnosti přímých inhibitorů koagulace. Symposium Sysmex – Morfologie a trombofilie, 8.6.2017, Praha

 17. Řádek M: Comparison of 8-color immunophenotypic panel with 7-color B cell clonality assay in detection of minimal residual disease in mantle cell lymphoma. International conference Analytical Cytometry IX, 14. - 17. 10. 2017, Praha

 18. Špaček M: Léčba CLL režimem bendamustin a rituximab v České republice: výsledky projektu ČSCLL. Plenární zasedání ČSCLL, Praha 24.3.2017

 19. Špaček M: Venetoklax v léčbě CLL: pilotní data z běžné praxe v České republice. Plenární zasedání ČSCLL, Praha 24.3.2017

 20. Špaček M: Minimal residual disease in CLL. 2nd Central and Eastern European Meeting: Challenging Approaches to B-cell Malignancies. Praha 12.-13.10.2017

 21. Špaček M: Současné trendy v léčbě CLL. XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Praha 29.10.-1.11.2017

 22. Špaček M: T-buněčné lymfoproliferace. International conference Analytical Cytometry IX, Praha 14.-17.10.2017.

 23. Špaček M: Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie. Eiseltův večer, Praha 23.10.2017.

 24. Malíková I., Mrákotová A., Kvasnička T., Kvasnička J.: Vyšetření Lupus antikoagulans při podávání přímých inhibitorů koagulace., XXII. Pařízkovy dny, Ostrava ,10. – 11.3.2016

 25. Bílková J., Malíková I., Husáková M., Kettnerová K., Kvasnička J.: Odezva pacientů na protidestičkovou léčbu – Kazuistiky, XXII. Pařízkovy dny, Ostrava ,10. – 11.3.2016

 26. Zenáhlíková.Z, Malíková I., Kvasnička J.: Falešná pozitivita Lupus antikoagulans – Kazuistiky, XXII. Pařízkovy dny, Ostrava ,10. – 11.3.2016

 27. Malíková I., Linhartová P., Kohoutová S., Kvasnička J.: Ovlivnění výsledků koagulačního vyšetření způsobené antikoagulační léčbou, Jarní konference, Olomouc , 13. – 14.4.2016

 28. Kohoutová S.,Malíková I.: Význam mezipřístrojového porovnání při uvedení nového koagulometru do laboratoře, XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester, Harrachov, 24. – 26.4.2016

 29. Malíková I., Mrákotová A., Kvasnička T., Kvasnička J.: Vyšetření Lupus antikoagulans při podávání přímých inhibitorů koagulace., XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester, Harrachov, 24. – 26.4.2016

 30. Kohoutová S., Malíková I., Husáková M., Kvasnička T., Kvasnička J., Porovnání rutinních a speciálních koagulačních metod při ověření účinnosti léčby u přímých inhibitorů koagulace, XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester, Harrachov, 24. – 26.4.2016

 31. Novotná J., Šnýdrová P., Malíková I., Babuňková E.: Patologie v E-IPU – případy porovnání DI a průtokové cytometrie, Pracovní setkání uživatelů automatizovaných řešení v hematologické laboratoři, Zaječí, 5. – 6.5. 2016

 32. Malíková I., Mrákotová A., Kružíková J., Svatoňová M., Kvasnička T., Kvasnička J.: Laboratorní diagnostika antifosfolipidového syndromu u nemocných léčených přímými orálními antikoagulancii, XVII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10. – 11.11.2016

 33. Kohoutová S., Zatloukalová R., Malíková I.: Uvedení nového koagulometru do laboratoře a význam mezipřístrojového porovnání, XVII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10. – 11.11.2016

 34. Malíková I., Mrákotová A., Anděl J., Kvasnička J.: Možnost falešně pozitivních výsledků Lupus antikoagulans při podávání přímých inhibitorů koagulace, 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, Praha, 21. – 22.11.2016

 35. Kohoutová S., Tomanová N., Malíková I., Kvasnička J.: Význam mezipřístrojového porovnání při uvedení nového koagulometru do laboratoře, 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, Praha, 21. – 22.11.2016

 36. Kohoutová S., Malíková I., Husáková M., Kvasnička J.: Porovnání rutinních a speciálních koagulačních metod při ověření účinnosti léčby u přímých inhibitorů koagulace, , 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, Praha, 21. – 22.11.2016

 37. Řádek M., Babuňková E., Špaček M.: Standardizace stanovení endoteliálních progenitorových buněk a cirkulujících endoteliálních buněk v periferní krvi, 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, Praha, 21. – 22.11.2016

 38. Špaček M: Léčba idelalisibem u pacientů s CLL v běžné praxi (zkušenosti jednoho centra), Plenární zasedání ČSCLL, Praha 18.3.2016

 39. Špaček M: Vyšetření průtokovou cytometrií v hematologii, odborný seminář Laboratorní diagnostika v hematologii, Praha, 11.5.2016

 40. Špaček M: Idelalisib – zkušenosti a dosažené výsledky v terapii CLL, odborný seminář Idelalisib v terapii CLL, Ostrava 12.5.2016

 41. Špaček M: B-cell lymphoproliferative disorders, Prague School on Flow Cytometry, Praha 27.5.2016

 42. Špaček M: Pacient s R/R CLL léčený ve VFN Praha, CLL workshop 18 měsíců praktických zkušeností s idelalisibem, Hradec Králové 3.10.2016

 43. Špaček M: Dva případy pacientů z klinické praxe léčených idelalisibem. Klinika hematológie a onkohematológie, Košice, 25.11.2015

 44. Špaček M: Nahradí nové léky u CLL alogenní transplantaci? Novinky a kontroverze v hematologii, Praha, 9.11.2015

 45. Špaček M: Krevní obraz v diferenciální diagnostice zánětu. KARIM VFN 6.11.2015

 46. Špaček M: Idelalisib. X. Brněnské hematologické dny, Brno, 3.-4.11.2015

 47. Lysák D, Špaček M: Postavení alogenní transplantace u CLL v éře nových inhibitorů. XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický sjezd, Bratislava, 24.- 27.09.2015

 48. Špaček M: Cílená léčba u CLL. XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický sjezd, Bratislava, 24.- 27.09.2015

 49. Špaček M: Dva případy z klinické praxe (idelalisib u CLL). XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický sjezd, Bratislava, 24.- 27.09.2015

 50. Špaček M: Treatment with idelalisib in clinical practice, 2 case reports. 1st Central and Eastern European Meeting: Challenging Approaches to B-cell Malignancies. Praha 9.-10.10.2015

 51. Špaček M: Současné aplikace průtokové cytometrie v hematoonkologii. Hořejšího večer, 5.10.2015

 52. Špaček M: Éra cílené lécby CLL. XXIX.Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 1.-3.6.2015

 53. Špaček M: Dva případy z klinické praxe. XXIX.Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 1.-3.6.2015

 54. Obrtlíková P, Špaček M: Klinická studie CLL 11. XXIX.Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 1.-3.6.2015

 55. Špaček M: Nové léky a aktuální studie u CLL. Plenární zasedání ČSCLL, Praha, 20.3.2015.

11.06.2019  |   msevc  |   zpět na Přednášky a postery