Spolupráce

Ústavy a kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Další zdravotnická pracoviště v ČR, zejména ve Středočeské a Severočeském kraji

Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)

ERIC (European Research Initiative on CLL)

ESCCA (European society for clinical cell analysis)

11.06.2019  |   msevc  |   zpět na Spolupráce