Přehled publikační činnosti pracovníků CHL

Publikace od roku 2015

1. Řádek M, Babuňková E, Špaček M, Kvasnička T, Kvasnička J. Determination of Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells Using Multicolor Flow Cytometry in Patients with Thrombophilia. Acta Haematol. 2019 Apr 17:1-7.

2. Špaček M, Obrtlíková P, Hrobková S, Cmunt E, Karban J, Molinský J, Šimkovič M, Mociková H, Mohammadová L, Panovská A, Novák J, Trněný M, Smolej L, Doubek M. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leuk Res 2019;79:17-21.

3. Rawstron AC, Kreuzer KA, Soosapilla A, Spacek M, Stehlikova O, Gambell P, McIver-Brown N, Villamor N, Psarra K, Arroz M, Milani R, de la Serna J, Cedena MT, Jaksic O, Nomdedeu J, Moreno C, Rigolin GM, Cuneo A, Johansen P, Johnsen HE, Rosenquist R, Niemann CU, Kern W, Westerman D, Trneny M, Mulligan S, Doubek M, Pospisilova S, Hillmen P, Oscier D, Hallek M, Ghia P, Montserrat E. Reproducible diagnosis of Chronic Lymphocytic Leukemia by flow cytometry: an European Research Initiative on CLL (ERIC) & European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) harmonisation project. Cytometry B Clin Cytom. 2018 Jan;94(1):121-128.

4. Vargova K, Pesta M, Obrtlikova P, Dusilkova N, Minarik L, Vargova J, Berkova A, Zemanova Z, Michalova K, Spacek M, Trneny M, Stopka T. MiR-155/miR-150 network regulates progression through the disease phases of chronic lymphocytic leukemia. Blood Cancer J. 2017 Jul 21;7(7):e585

5. Rawstron AC, Fazi C, Agathangelidis A, Villamor N, Letestu R, Nomdedeu J, Palacio C, Stehlikova O, Kreuzer KA, Liptrot S, O'Brien D, de Tute RM, Marinov I, Hauwel M, Spacek M, Dobber J, Kater AP, Gambell P, Soosapilla A, Lozanski G, Brachtl G, Lin K, Boysen J, Hanson C, Jorgensen JL, Stetler-Stevenson M, Yuan C, Broome HE, Rassenti L, Craig F, Delgado J, Moreno C, Bosch F, Egle A, Doubek M, Pospisilova S, Mulligan S, Westerman D, Sanders CM, Emerson R, Robins HS, Kirsch I, Shanafelt T, Pettitt A, Kipps TJ, Wierda WG, Cymbalista F, Hallek M, Hillmen P, Montserrat E, Ghia P. A complementary role of multiparameter flow-cytometry and high-throughput sequencing for Minimal Residual Disease (MRD) detection in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): an European Research Initiative on CLL (ERIC) study. Leukemia 2016;30(4):929-36.

6. Österborg A, Wierda WG, Mayer J, Hess G, Hillmen P, Schetelig J, Schuh A, Smolej L, Beck C, Dreyfus B, Hellman A, Kozlowski P, Pfreundschuh M, Rizzi R, Spacek M, Phillips JL, Gupta IV, Williams V, Jewell RC, Nebot N, Lisby S, Dyer MJ. Ofatumumab retreatment and maintenance in fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukaemia patients. Br J Haematol 2015 Jul;170(1):40-9.

7. Doubek M, Špaček M, Pospíšilová Š. et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) – 2018. Transfuze Hematol. dnes 2018;24(3):208-220.

8. Malíková I: Koagulometr cobas t511 – porovnatelnost s jiným typem koagulometru a první úspěšný cyklus EHK, Labor Aktuell, 03/2018, 4 – 8, ISSN 1214-7672

9. Malíková I: Koagulometr cobas t511 - první zkušenosti s novým typem analyzátoru Labor Aktuell, 02/2018, 16 – 19, ISSN 1214-7672

10. Malíková I, Kružíková J, Tomanová N, Husáková M: AUTOMATIZACE V LABORATOŘÍCH – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S AUTOMATICKÝM KOAGULOMETREM COBAS T511, Transfuze a hematologie dnes, září 2018, suplement 2/b, str. 135 – 136 ISSN 1213-5763

11. Malíková I, Teplá E, Mrákotová A, Kvasnička J, Kvasnička T: Přímé inhibitory koagulace - časté laboratorní konzultace, Transfuze a hematologie dnes, září 2018, suplement 2/b, str129–130, ISSN1213-5763

12. Řehák Z, Koukalová R, Vašina J, Ptáčník V, Szturz P, Karban J, Polívka J, Adam Z: 18F-FDG PET/CT obraz Erdheimovy-Chesterovy nemoci – přehled českých pacientů, ProLekare.cz, ISSN 1803-6597

13. Špaček M, Kompletní remise na venetoklaxu u pacienta s progresí chronické lymfocytární leukemie po BCR inhibitoru. Acta medicinae 14/2018, 33-34.

14. Špaček M, Úspěšná léčba obinutuzumabem s chlorambucilem u staršího pacienta s masivní lymfadenopatií. Acta medicinae 11/2018, 111-112.

15. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba T, Komarc T, Malikova I, Brzezkova R, Kvasnicka J.Jr, Krska Z, et al.: The impact of hereditary thrombophilia on the incidence of postoperative venous thromboembolism in colorectal cancer patients: a prospective cohort study, European Surgery, Acta Chirurgica Austriaca, ISSN 1682-8631

16. Babuňková E, Kačírková P, Oupická M, Babuněk O, Salačová P, Špaček M. Stabilita parametrů krevního obrazu a mikroskopicky stanoveného diferenciálního počtu leukocytů. Transfuze Hematol. dnes 2016;22(4):254-263.

17. Smolej L, Špaček M, Obrtlíková P et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Transfuze Hematol. dnes 2016;22(2):115-126.

18. Špaček M. Malé molekuly v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 a v blízké budoucnosti. Klin Onkol 2015;28(Suppl 3):3S45–3S49.

19. Špaček M, Nové léčebné postupy u chronické lymfocytární leukemie. Acta medicinae 8/2017, 104-106.

20. Špaček M. Nové léky v terapii chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie 2015;11(5):556-562.

21. Špaček M. Idelalisib v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie 2015;11(3):298-302.

22. Špaček M. Hematologie. In: Zlatohlávek L a kol., Interna pro bakalářské a magisterské obory, Praha: Current media s.r.o., Praha, 2017. ISBN 978-80-88129-23-3.

23. Belada D, Trněný M (eds.). Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy. IX. vydání 4/2016, HK CREDIT s.r.o., Hradec Králové, 2016

24. Mayer J (ed.). Léčebné postupy v hematologii. Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2016

25. Smolej L, Doubek M (odb. garanti). Případy z klinické praxe, Farmakon Press, Praha 2016, ISBN 978-80-906589-0-5

11.06.2019  |   msevc  |   zpět na Publikace