Projekty a granty

Špaček M (spoluřešitel) – AZV ČR:Vliv mikrobiomu na toxicitu a efektivitu protinádorové léčby u krevních malignit, NU22-03-00370, spoluřešitel

Špaček M (spoluřešitel) – AZV ČR: Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie.

Špaček M (spolupracovník) - AZV ČR 16-32339A – Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie.

25.10.2023  |   msevc  |   zpět na Projekty a granty