Klinická imunologie a alergologie - laboratoř


Klinická imunologie a alergologie – laboratoř Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je laboratoř specializovaná na diagnostiku širokého spektra imunopatologických stavů.

Laboratoř byla původně založena při 1. interní klinice profesorkou T. Fučíkovou, která od roku 1972 vedla Oddělení klinické imunologie 1.LF UK. OKI bylo v roce 1990 transformováno v Ústav klinické imunologie a laboratoř byla jeho součástí až do roku 2004. Od roku 2004 je laboratoř jedním ze čtyř primariátů Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.

Rutinní část laboratoře je zaměřena na diagnostiku imunodeficientních stavů, autoimunitních chorob, alergií a jiných imunopatologií. Experimentální část je zaměřena zejména na oblast reprodukční imunologie, imunopatologií v gastroenterologii a neurologii a na molekulární imunodiagnostiku v onkologii. Laboratoř jako celek je vybavena dvěma průtokovými cytometry, bioanalyzátorem Agilent a termocyklérem, dvěma chemiluminiscenčními analyzátory IMMULITE, nefelometrem, analyzátorem pro enzymové imunoanalýzy (ELISA) NEXGEN, automatem pro přípravu preparátů nepřímé imunofluorescence HELMED a blotovacím zařízením.

Laboratoř spolupracuje s řadou pracovišť - MBÚ AV ČR; IBD centrum ISCARE; Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK, Urologická klinika VFN a 1.LF UK, Oddělení nádorové biologie 3.LF UK a další.

25.06.2012  |     |   zpět na Imunologie a alergologie