Klinická imunologie a alergologie - laboratoř


Klinická imunologie a alergologie – laboratoř Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je laboratoř specializovaná na diagnostiku širokého spektra imunopatologických stavů.

Laboratoř byla původně založena při 1. interní klinice profesorkou T. Fučíkovou, která od roku 1972 vedla Oddělení klinické imunologie 1.LF UK. OKI bylo v roce 1990 transformováno v Ústav klinické imunologie a laboratoř byla jeho součástí až do roku 2004. Od roku 2004 je laboratoř jedním ze čtyř primariátů Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.

Rutinní část laboratoře je zaměřena na diagnostiku imunodeficientních stavů, autoimunitních chorob, alergií a jiných imunopatologií. Experimentální část je zaměřena zejména na imunopatologií v gastroenterologii, nefrologii a neurologii a na molekulární imunodiagnostiku v onkologii. Laboratoř jako celek je vybavena průtokovými cytometry Navios EX a BriCyte E6, chemiluminiscenčními analyzátory IMMULITE, nefelometry BN II, analyzátorem pro enzymové imunoanalýzy (ELISA) Analyzer I, analyzátory pro chemiluminiscenční imunoanalýzu (CLIA) BioFlash, automatem pro přípravu preparátů nepřímé imunofluorescence Sprinter XL s automatickým mikroskopem pro záznam fluorescenčních snímků. Dále disponuje blotovacím zařízením Dynablot, bioanalyzátorem Agilent, termocyklérem, RT-PCR cyklérem a skenovacím systémem EUROArray včetně běžných malých laboratorních přístrojů. Nově bude laboratoř vybavena diagnostickými systémy MAX a Phadia pro účely alergologické diagnostiky.

Laboratoř spolupracuje s řadou pracovišť - Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Nefrologická klinika VFN a 1. LF UK, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK, Urologická klinika VFN a 1.LF UK a další.

30.11.2023  |   vmiku  |   zpět na Imunologie a alergologie