Spolupráce

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE:

IV. interní klinika

  • stanovení markerů lokálního zánětu u nemocných s IBD.

Nefrologická klinika – prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. MBA, MUDr. Zdeňka Hrušková

  • banka biologického materiálu nemocných s imunologicky podmíněnými chorobami ledvin

Neurologická klinika - MUDr. Petra Nytrová, PhD., 

  • stanovení autoprotilátek asociovaných s Myastenií gravis pomocí nepřímé imunofluorescence

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – doc. MUDr. Martin Balík, PhD., MUDr. Eva Svobodová

  • stanovení plazmatických a buněčných biomarkerů systémového zánětu u kriticky nemocných pacientů
Urologická klinika – prof. MUDr. Viktor Soukup, PhD., doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., MUDr. Alžběta Kantorová

  • stanovování cirkulujících nádorových buněk a sérových markerů u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty
Onkologická klinika (radioterapie) – MUDr. Soňa Argalácsová, PhD., 

  • stanovování cirkulujících nádorových buněk a sérových markerů u pacientů s rektálním karcinomem 

 

 

12.12.2023  |   phork  |   zpět na Spolupráce