Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů

 

Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů se zaměřuje na studium nových biochemických a molekulárně genetických markerů u řady onemocnění a patologických stavů především v:

  • kardiologii - ateroskleróza, poruchy lipidového metabolismu, hypertenze
  • nefrologii - netradiční markery kardiovaskulárního rizika
  • diabetologii - markery diabetických komplikací
  • onkologii - nádorové markery
  • porodnictví - dynamika markerů ve fyziologickém těhotenství a jejich změny u patologických stavů v                          těhotenství
  • neurologii - vybrané antigeny a protilátky u neurodegenerativních onemocnění
  • nové markery oxidačního stresu a zánětu napříč obory medicíny

Využívány jsou, dle požadavků výzkumných projektů, nejnovější metody a postupy z oblasti molekulární biologie, genetiky, imunochemie a dalších laboratorních metod, včetně sekvenování nové generace (NGS).

V rutinním provozu provádí Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů stanovení karbohydrát-deficientní formy transferinu (%CDT), molekulárně genetické vyšetření plicní hypertenze (PH) a další speciální parametry. Dále zajišťuje zpracování a skladování vzorků tekutin v rámci Banky biologického materiálu (BBM) 1. LF UK. Zabezpečuje také centrální příjem materiálu pro Centrální výzkumné laboratoře - telefon 22496 4204, Na Bojišti 3, 4. patro.

Laboratoř spolupracuje na výzkumných projektech s dalšími pracovišti 1.LF UK a VFN Praha a dalšími pracovišti v ČR i zahraničí. Zapojena je také v pedagogické činnosti a vzdělávání pregraduálních a postgraduálních studentů 1.LF UK a dalších vysokých škol.

5923