Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus

V r. 1957 byla založena profesorem Josefem Charvátem Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus (LEM), která od počátku tvoří jeden funkční celek se 3. interní klinikou. V r.1963 vzniklo radioizotopové oddělení, jež napomohlo k zavedení metod nezbytných pro endokrinologicko-metabolickou orientaci kliniky. Izotopová laboratoř III. interní kliniky VFN byla 4. října 2004 začleněna do ÚKBLD. V laboratořích byl např. poprvé v Československu stanoven inzulín. LEM byla od počátku zaměřena klinicko-fyziologicky, stala se předním vědecko-výzkumným pracovištěm fakulty. Byla zde odhalena existence TRH, popsány některé metabolické důsledky ionizujícího záření, předpověděna existence digoxinu-podobné substanci a provedena další prioritní pozorování. Dlouholetým vedoucím LEMu byl prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., v současnosti laboratoře vede prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Laboratoř dodnes pokrývá potřeby klinické endokrinologie (především orientované na nemoci hypothalamo-hypofyzárního systému, nadledvin, příštítných tělísek či endokrinního pankreatu) a z metabolismu je zaměřena na diabetologii, lipidologii, obezitologii a poruchy fosfokalciového metabolismu. Zabývá se novými metodami zahrnujícími např. výzkum tukové tkáně nebo oxidačního stresu.

 

14.09.2023  |   jskrha  |   zpět na Endokrinologie a metabolizmus