Kontakty

Laboratoř endokrinologie a metabolismu
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze                        
U Nemocnice 1
Praha 2, 128 08


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.                       
vedoucí pracoviště                           
tel.: 224962463                        
email: jan.skrha@lf1.cuni.cz
14.09.2023  |   jskrha  |   zpět na Kontakty