Spolupráce

DOMÁCÍ SPOLUPRÁCE
Pracoviště 1. LF UK
- v rámci grantových projektů i programu Cooperatio
      III. interní klinika
      Ústav lékařské biologie a genetiky
IKEM – výzkum v oblasti lipidů (ing. Hubáček)

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
- NIH, Bethesda, USA (prof. Karel Pacák, feochromocytom)
- St. Paul´s Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Kanada (preklinická
ateroskleróza), Prof. Dr. J. Frohlich
- Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
- Wayne State Univ, Dept Internal Med, Sch Med, Detroit, MI USA (prof. G. Grunberger)
14.09.2023  |   jskrha  |   zpět na Spolupráce