Přednášky a postery

Přednášky

Long acting insulin preparations – getting better
15th Annual International Conference of the D&CVD Study Group, 10.-12.5.2023, Tel-Aviv, Israel
Autor: J. Škrha

Proč není bazální inzulin obsolentní terapií
X. ročník mezioborového sympozia, 8.9.2023, Hradec Králové
Autor: J. Škrha

Non-diabetic hypoglycemia in clinical practice
Central European Diabetes Association Congress, 8.-10.6.2023, Bukurešť, Rumunsko
Autor: J. Škrha

Lp(a) in diabetes: current evidence and future perspectives
Central European Diabetes Association Congress, 8.-10.6.2023, Bukurešť, Rumunsko
Autor: M. Vrablík

Současný pohled na novou klasifikaci diabetu
XXVIII. postgraduální diabetologický seminář, 31.3.2023, Brno
Autor: J. Škrha

Neuroendokrinní nádory, MEN syndromy
Předatestační kurz, 3. lékařská fakulta UK, 23.9.2022, Praha
Autor: J. Škrha

Kouření a diabetes – účinky nikotinu
XXXII. Diabetologické dni, Štrbské Pleso, 27.5.2022, Slovensko
Autor: J. Škrha


Postery

Stanovení katecholaminů a metanefrinů z tělních tekutin v diagnostice feochromocytomu a paragangliomu
XVI. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, 17.-19.9.2023, Hradec Králové
Autor: A. Markvartová et al.


14.09.2023  |   jskrha  |   zpět na Přednášky a postery