Projekty a granty


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Progres Q25/LF1/2 (2017-2021): Komplikace metabolických chorob

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
Cooperatio: (2022-2026) Metabolic diseases

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Interní projekt VFN (GIP-20-L-05-203): Populačně specifické polygenní hypertriglyceridemické skore jako prediktor kardiovaskulárního rizika

Prof. MUDr. Jan Malík, CSc., MUDr. Jan Škrha, Ph.D.
RVO-VFN64165: Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
AZV NV18-01-00161: Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
AZV NU22-01-00077: Dynamické parametry kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s očními komplikacemi

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
AZV NU21-01-00146: Analýza volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statiny
14.09.2023  |   jskrha  |   zpět na Projekty a granty