Serologická laboratoř

Sérologická laboratoř ÚLBLD 1.LF UK a VFN se zaměřuje na přímý i nepřímý průkaz vybraných infekčních agens. Jedná se o detekci charakteristických antigenů nebo unikátních sekvencí nukleových kyselin bakterií, virů, plísní a parazitů a také specifických protilátek tříd IgM, IgG, případně IgA proti těmto antigenům, což umožňuje podávat ucelené informace o dynamice infekčního onemocnění, případně monitorovat průběh a úspěšnost léčby.

Významnou činností laboratoře je diagnostika virových hepatitid, k níž má k dispozici celé spektrum diagnostických technik pro průkaz specifických protivirových protilátek, jednotlivých virových antigenů a specifických sekvencí nukleových kyselin virů hepatitid. Technikou PCR v reálném čase provádí u virových hepatitid B a C stanovení virové nálože pacienta (monitoring v průběhu léčby), dále genotypizaci viru hepatitidy C (prognóza léčby, rezistence vůči virostatikům) a z důvodů prognózy clearence VHC i vyšetření C/T polymorfismu promoteru interleukinu IL-28 na pozici 3176.

Detašované pracoviště STD (Apolinářská 4) se zaměřuje na komplexní přímou diagnostiku infekcí přenosných pohlavním stykem prostřednictvím spektra osvědčených diagnostických technik, včetně molekulárně biologického průkazu specifických sekvencí DNA původců těchto onemocnění. Laboratoř navíc provádí molekulárně biologický průkaz mykobakterií.

Součástí pracoviště je i úsek vyšetření lidského genomu, testy GeneStripe PGX-HIV, PGX-Thrombo, PGX-5FU, PGX-TPMT, Sugar Intolerance, CVD-A.

Laboratoř je akreditovaným školícím pracovištěm pro obor lékařské mikrobiologie v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších nelékařských zdravotnických povolání, včetně oboru zdravotní laborant

Laboratoř pracuje dle zásad správné laboratorní praxe dle ISO/EN/ČSN 15189 a úspěšně se účastní systému externí kontroly kvality laboratorní práce jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Má povolení SÚKL k diagnostice dárců orgánů a tkání dle vyhl. 404/2008.

V průběhu epidemie SARSCoV2 (Covid19) se laboratoř významně podílí na zajištění rychlého průkazu nákazy (do 1 hodiny) u pacientů Společného příjmu interně nemocných v nepřetržitém provozu


01.12.2020  |   kocna  |   zpět na Serologie