Spolupráce

ÚHKT Praha (Cytogenetická laboratoř, Oddělení genomiky) - cytogenomická diagnostika dospělých pacientů s hematologickými malignitami, spolupráce na výzkumných projektech

I. interní klinika – klinika hematologie (Prof. Trněný, Doc. Jonášová, Prof. Stopka, Dr. Šišková, Prof. Klener, Prof. Špička, atd.) - cytogenomická diagnostika dospělých pacientů s hematologickými malignitami, spolupráce na výzkumných projektech

Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - Dr. Bušek

BIOCEV (laboratoř Prof. Stopky) – spolupráce na výzkumných projektech

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN a 1. LF UK (Prof. Netuka, Prof. Beneš, Dr. Kramář, Dr. Hrabal) - cytogenomická diagnostika dospělých pacientů s difúzními gliomy, spolupráce na výzkumných projektech

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK (Prof. Starý), laboratoře CLIP - cytogenomická diagnostika dětí s hematologickými malignitami, spolupráce na výzkumných projektech

Ústav molekulární genetiky AV ČR, Laboratoř integrativní biologie (Dr. Gregor) – spolupráce na výzkumných projektech

Biofyzikální ústav AV ČR Brno (doc. Kozubek, doc. Bártová) – spolupráce v rámci Centrum Excelence

Česká MDS skupina (Czech MDS group)

Pracovní skupina dětské hematologie (PSDH)

CELL (The Czech Leukemia study group for life)

Česká myelomová skupina (Czech Myeloma Group)

Kooperativní lymfomová skupina (KLS)

European Leukemia NET (ELN)

European Working Group on MDS (EWOG MDS)

06.04.2021  |   msevc  |   zpět na Spolupráce