Přednášky a postery

Vybrané přednášky a postery

2022

Lizcova L, Prihodova E, Pavlistova L, Svobodova K, Hodanova L, Mejstrikova E, Hrusak O, Janotova I, Sramkova L, Stary J, Zemanova Z: Rearrangements of T-cell receptor (TCR) loci in children with T-cell acute lymphoblastic leukemia. HemaSphere 2022;6(S3):3072.

Minarik L, Stopka T, Zemanova Z, Jonasova A: Venetoclax in combination with Azacitidine or low-dose cytarabine in patients with high-risk MDS and AML – experience of a Czech hematology centre. HemaSphere 2022;6(S3):3350.

Lizcová L, Vidláková D, Lhotská H, Svobodová K, Hodaňová L, Čechová H, Aghová T, Ransdorfová Š, Pavlištová L, Netuka D, Konečná D, Hrabal P, Kramář F, Zemanová Z: Vývoj nádorových klonů u pacientů s recidivujícími gliomy. XXXII. Izakovičův memoriál, Košice, Slovenská republika 21. - 23.9.2022. přednáška

Zemanová Z, Šejgunovová N, Svobodová K, Lhotská H, Vidláková D, Aghová T, Lizcová L, Izáková S, Mendlíková I, Ransdorfová Š, Hodaňová L, Pavlištová L, Beličková M, Březinová J, Čermák J, Stopka T, Jonášová A: Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS). XXXII. Izakovičův memoriál, Košice, Slovenská republika 21. - 23.9.2022. přednáška

Lhotska H, Aghova T, Cechova H, Lizcova L, Svobodova K, Konecna D, Kramar F, Hrabal P, Netuka D, Zemanova Z: MS-MLPA reliably detects promoter methylation as well as deletion of MGMT gene in patients with glioblastoma (hybrid poster presentation), European Society of Human Genetics Conference (ESHG 2022), Vídeň, Rakousko,11. – 14. 6. 2022

Zemanova Z, Sejgunovova N, Svobodova K, Lhotska H, Vidlakova D, Aghova T, Lizcova L, Izakova S, Mendlikova I, Ransdorfova S, Hodanova L, Pavlistova L, Belickova M, Brezinova J, Cermak J, Stopka T, Jonasova A: Variability in the size of del(5q) and its clinical implication in myelodysplastic syndromes (MDS). European Society of Human Genetics Conference (ESHG 2022), Vídeň, Rakousko, 11. – 14. 6. 2022.

Aghová T, Lhotská H, Svobodová K, Hodaňová L, Jonášová A, Zemanová Z: Mutácie v splicing génoch u pacientov s MDS. 24. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice, 18. - 19. 5. 2022. přednáška

Aghová T, Lhotská H, Svobodová K, Hodaňová L, Jonášová A, Lukšíková K, Immerová Š, Zemanová Z: Diagnostický význam mutácií v splicing génoch u pacientov s MDS. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční Cytogenetická konference, Praha, 15.-16.9.2022. přednáška

Lhotská H, Aghová T, Čechová H, Lizcová L, Vidláková D, Svobodová K, Konečná D, Netuka D, Zemanová Z: Detekce metylace promotoru MGMT genu metodou MS-MLPA u nemocných s glioblastomem. 24. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice, 18. - 19. 5. 2022. přednáška

Lhotská H, Aghová T, Čechová H, Lizcová L, Vidláková D, Svobodová K, Vítovská K, Pánková E, Konečná D, Netuka D, Hrabal P, Zemanová Z: Detekce metylace promotoru MGMT genu metodou MS-MLPA u nemocných s glioblastomem. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční Cytogenetická konference, Praha, 15.-16.9.2022 přednáška

Lizcová L, Příhodová E, Pavlištová L, Svobodová K, Hodaňová L, Mejstříková E, Hrušák O, Luknárová P, Janotová I, Šrámková L, Starý J, Zemanová Z: Přestavby lokusů pro T[1]buněčné receptory u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukemií (T-ALL). Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 26.-28.5.2022 přednáška

Pavlištová L, Berková A, Svobodová K, Škardová L, Váňová M, Matuchová L, Straub J, Špička I, Lizcová L, Zemanová Z: Nově detekovaná delece genu TP53 u opakovaně vyšetřených nemocných s mnohočetným myelomem. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční Cytogenetická konference, Praha, 15.- 16.9.2022 přednáška

2021

Zemanová Z - Šejgunovová N - Svobodová K - Lhotská H - Vidláková D - Aghová T - Lizcová L - Izáková S - Michalová K - Mendlíková I - Ransdorfová S - Hodaňová L - Pavlištová L - Beličková M - Březinová J - Čermák J - Stopka T - Jonášová A: Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s MDS. Myelodysplastic Syndrome News 2021;9(2):9-16.

Zemanova Z - Brezinova J - Svobodova K - Lhotska H - Aghova T - Vidlakova D - Izakova S - Lizcova L - Ransdorfova S - Mendlikova I - Pavlistova L - Belickova M - Vesela J - Siskova M - Neuwirtova R - Cermak J - Stopka T - Jonasova A: The del(5q) size in MDS is correlated to karyotype complexity and frequency of TP53 mutations. Leukemia Researsch 2021;108(Sup.):S31(P22).

Pavlistova L - Berkova A - Lizcova L - Svobodova K - Hodanova L - Vidlakova D - Izakova S - Jonasova A - Spicka I - Straub J - Michalova K - Zemanova Z: Coexistence of myelodysplastic syndromes (MDS) and multiple myeloma (MDS). EHA 2021 Abstract Book. HemaSphere 2021;5(Suppl. S2):443(EP948)

Lizcova L, Prihodova E, Pavlistova L, Svobodova K, Mejstrikova E, Hrusak O, Luknarova P, Janotova I, Sramkova L, Stary J, Michalova K, Zemanova Z: Analysis of cytogenomic and clinical features of pediatric T-acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). 13th European Cytogenomics Conference, 3. – 5. 6. 2021 (virtual conference).

Pavlistova L, Berkova A, Lizcova L, Svobodova K, Hodanova L, Vidlakova D, Izakova S, Jonasova A, Spicka I, Straub J, Michalova K, Zemanova Z: Coexistence of myelodysplastic syndromes (MDS) and multiple myeloma (MDS). The 26th Congress of European Hematology Association – EHA 2021 Virtual, 9. – 17. 6. 2021 (virtual conference)

Zemanova Z, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Izakova S, Lizcova L, Vesela D, Pavlistova L, Hodanova L, Ransdorfova S, Mendlikova I, Michalova K, Siskova M, Neuwirtova R, Stopka T, Cermak J, Jonasova A: Atypical deletions of 5q with retained commonly deleted regions (CDRs) in myelodysplastic syndromes (MDS). 13th European Cytogenomic Conference - ECA 2021, 3. - 5. 6. 2021 (virtual conference),

Zemanova Z, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Aghova T, Vidlakova D, Izakova S, Lizcova L, Ransdorfova S, Mendlikova I, Pavlistova L, Belickova M, Vesela J, Siskova M, Neuwirtova R, Cermak J, Stopka T, Jonasova A: The del(5q) size in MDS is correlated to karyotype complexity and frequency of TP53 mutations. The 16th International Congress on Myelodysplastic Syndromes, Toronto, 23. – 26. 9. 2021 (virtual conference)

Lizcová L, Příhodová E, Pavlištová L, Svobodová K, Hodaňová L, Mejstříková E, Hrušák O, Luknárová P, Janotová I, Šrámková L, Starý J, Michalová K, Zemanová Z: Přestavby lokusů pro T-buněčné receptory u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukemií (T-ALL). 54. mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den, PETROF Gallery, Hradec Králové, 16. - 17. 9. 2021. přednáška

Zemanova Z, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Izakova S, Lizcova L, Vidlakova D, Pavlistova L, Hodanova L, Ransdorfova S, Mendlikova I, Michalova K, Siskova M, Neuwirtova R, Stopka T, Cermak J, Jonasova A: Atypical deletions of the long arm of chromosome 5 with retained commonly dleted regions (CDR)in MDS. 21. Pražské hematologické dny, Hematologie 2021-Post-ASH (virtuální konference), Praha, 28. – 29. 1. 2021.

Zemanová Z, Svobodová K, Lhotská H, Lizcová L, Mendlíková I, Izáková S, Hodaňová L, Vidláková D, Pavlištová L, Aghová T, Ransdorfová Š, Beličková M, Veselá J, Poláčková H, Minařík L, Šišková M, Michalová K, Neuwirtová R, Čermák J, Stopka T, Jonášová A: Frekvence a klinický význam chromothripsis u vysoce rizikových MDS a její vliv na přežití pacientů léčených azacytidinem. II. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12. - 15. 9. 2021.

Zemanová Z, Svobodová K, Lhotská H, Vidláková D, Lizcová L, Izáková S, Mendlíková I, Ransdorfová Š, Hodaňová L, Pavlištová L, Beličková M, Březinová J, Michalová K, Čermák J, Jonášová A: Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s MDS. 54. Mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den, Hradec Králové, 16. - 17. 9. 2021.

Zemanová Z: Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných S MDS. 11. Zimní setkání Czech MDS Group, Devět Skal, 5. - 6. 11. 2021. přednáška

 

2020

Lizcova L, Vidláková D, Svobodova K, Cechova H, Lhotska H, Pavlistova L, Hodanova L, Krejcik Z, Ransdorfova S, Kramar F, Netuka D, Hrabal P, Michalova K, Zemanova Z: Genomic heterogeneity of tumor evolution in primary and recurrent diffuse gliomas. Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters. Eur J Human Genet 2020;28(1):510-511

Pavlistova L, Berkova A, Svobodova K, Izakova S, Spicka I, Straub J, Michalova K, Zemanova Z: Translocation t(14;16)(q32;q23) in patients with multiple myeloma (MM). Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters. Eur J Human Genet 2020;28(1):558-59.

Zemanova Z, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Izakoval S, Lizcova L, Vesela D, Ransdorfova S, Mendlikova I, Michalova K, Cermak J, Jonasova A: Atypical deletion of 5q in myelodysplastic syndromes (MDS). Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters. Eur J Human Genet 2020;28(1):510.

Zemanova Z, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Izakova S, Lizcova L, Vidláková D, Pavlistova L, Hodanova L, Ransdorfova S, Mendlikova I, Michalova K, Siskova M, Neuwirtova R, Stopka T, Cermak J, Jonasova A: Atypical deletions of 5q with retained commonly deleted regions (CDRs) in myelodysplastic syndromes (MDS). Abstract Book: 25th Congress of the European Hematology Association Virtual Edition, 2020. HemaSphere 2020;4:351. 

Malarikova D, Berkova A, Obr A, Blahovcova P, Svaton M, Forsterova K, Kriegova E, Prihodova E, Pavlistova L, Petrackova A, Zemanova Z, Trneny M, Klener P: Concurent TP53 and CDKN2A gene aberrations in newly diagnosed mantle cell lymphoma correlate witj chemoresistance and call for innovative upfront therapy. Abstract Book: 25th Congress of the European Hematology Association Virtual Edition, 2020. HemaSphere 2020;4:542.

Ransdorfova S, Valerianova M, Onderkova M, Mendlikova I, Zemanova Z, Lizcova L, Pavlistova L, Svobodova K, Izakova S, Hodanova L, Vesela D, Lhotska H, Markova J, Jonasova A, Salek C, Racil Z, Michalova K, Brezinova J: Rare translocation in bone marrow cells of patients with acute myeloid leukemia (AML). Abstract Book: 25th Congress of the European Hematology Association Virtual Edition, 2020. HemaSphere 2020;4:830.

Stopka T, Minarik L, Schaffartzik A, Kulvait V, Zikmund T, Zemanova Z, Sedlacek R, Viziova Kralova P, Jonasova A: In vitro and in vivo preclinical models for testing new therapies for azacytidinresistant MDS/AML. Abstract Book: 25th Congress of the European Hematology Association Virtual Edition, 2020. HemaSphere 2020;4:344.

Valerianova M, Ransdorfova S, Sarova I, Zemanova Z, Onderkova M, Izakova S, Jonasova A, Cermak J, Brezinova J: Incidence of constitutional chromosome aberrations in patients with hematological diseases. Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters. Eur J Human Genet 2020;28(1):580.

2019 

Karla Svobodova, Halka Lhotska, Lucie Hodanova, Lenka Pavlistova, Denisa Vesela, Monika Belickova, Jitka Vesela, Jana Brezinova, Iveta Sarova, Silvia Izakova, Libuse Lizcova, Magda Siskova, Anna Jonasova, Jaroslav Cermak, Kyra Michalova, Zuzana Zemanova. Identification of cryptic aberrations allow the more accurate prognostic classification of patients with myelodysplastic syndromes and clonal evolution. 12th European Cytogenomics Conference. Salcburg, Austria, 6. - 9. 7. 2019 přednáška

Libuse Lizcova, Eva Prihodova, Lenka Pavlistova, Lucie Sladkova, Karla Svobodova, Ester Mejstrikova, Ondrej Hrusak, Pavla Luknarova, Iveta Janotova, Lucie Sramkov3, Jan Stary, Kyra Michalova, Zuzana Zemanova. Inferior prognosis of TLX3 gene rearrangements in pediatric T-ALL. 24th Congress of European Hematology Association. Amsterdam, The Netherlands, 13. - 16. 6. 2019.

Zuzana Zemanova, Jana Brezinova, Kyra Michalova, Karla Svobodova, Halka Lhotska, Denisa Vesela, Silvia Izakova, Iveta Sarova, Libuse Lizcova, Sarka Ransdorfova, Lenka Pavlistova, Monika Belickova, Jitka Vesela, Magda Siskova, Radana Neuwirtova, Jaroslav Cermak, Tomas Stopka, Anna Jonasova, Kyra Michalova. Variability in the extent of del(5q) and its clinical implication in myelodysplastic syndromes (MDS). 24th Congress of European Hematology Association. Amsterdam, The Netherlands. 13. - 16. 6. 2019.

Zuzana Zemanova, Kyra Michalova, Karla Svobodova, Halka Lhotska, Jana Brezinova, Libuse Lizcova, Iveta Sarova, Silvia Izakova, Lucie Hodanova, Denisa Vesela, Sarka Ransdorfova, Monika Belickova, Jitka Vesela, Helena Polackova, Lubomir Minarik, Magda Siskova, Radana Neuwirtova, Jaroslav Cermak, Tomas Stopka and Anna Jonasova. Incidence and clinical implication of chromothripsis in high-risk MDS and its impact on survival of patients treated with azacytidine. 15th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, Copenhagen, Denmark. 8. - 11. 5. 2019.

Libuše Lizcová, Halka Lhotská, Karla Svobodová, Denisa Veselá a Zuzana Zemanová. Význam genetických a epigenetických změn u nemocných s difúzními gliomy. Edukační seminář KDDL. 9. 4. 2019.

Svobodová K., Lhotská H1, Hodaňová L., Pavlištová L., Veselá D., Beličková M., Veselá J., Březinová J., Šárová I., Lizcová L., Berková A., Izáková S., Šišková M., Jonášová A., Čermák J., Michalová K., Zemanová Z. Frekvence a význam získaných uniparentálních disomií (aUPD) u nemocných s MDS. 9. Zimní setkání Czech MDS Group. Tábor, 1. -3. 3. 2019

Denisa Vesela, Libuse Lizcova, Karla Svobodova, Halka Lhotska, Hana Cechova, Zdenek Krejcik, Sarka Ransdorfova, Lenka Pavlisova, Silvia Izakova, Filip Kramar, Petr Hrabal, Kyra Michalova, Zuzana Zemanova: Comparison of genomic profiles in patients with primary and recurrent diffuse brain gliomas revealed acquisition of biologically relevant genomic aberrations. Annual European Human Genetics Conference (ESHG), Gothenburg, Sweden, 15.-18.6.2019.

Hancarova M, Nazaryn-Petersen L, Mehrjouy MM, Slamova Z, Drabova J, Marikova T, Novotna D, Vlckova M, Vlckova Z, Bak M, Zemanova Z, Tommerup N, Sedlacek Z: Very short DNA segments can be detected and handled by the repair machinery during chromothriptic chromosome reassambly. Annual European Human Genetics Conference (ESHG), Gothenburg, Sweden, 15.-18.6.2019.Eur J Hum Genet 2019;27(1):481-482

2018

Zemanova Z, Michalova K, Svobodova K, Lhotska H, Brezinova J, Lizcova L, Sarova I, Izakova S, Hodanova L, Vesela D, Ransdorfova S, Belickova M, Vesela J, Polackova H, Siskova M, Neuwirtova R, Cermak J, Stopka T, Jonasova A: Chromothripsis in high-risk myelodysplastic syndromes (MDS): incidence, genetic features, and clinical implications. 60th ASH Annual Meeting 2018, San Diego, USA, 1. - 4. 12.2018.

Hruba M, Vesela J, Votavova H, Dostalova Merkerova M, Szikszai K, Lauermannova M, Zemanova Z, Jonasova A, Cermak J, Belickova M: Mutations in RUNX1 and TP53 genes predict progression in patients with lower-risk myelodysplastic syndrome. 60th ASH Annual Meeting 2018, San Diego, USA, 1. - 4. 12.2018.

Zemanova Z, Brezinova J, Lhotska H, Izakova S, Sarova I, Lizcova L, Ransdorfova S, Pavlistova L, Belickova M, Siskova M, Neuwirtova R, Cermak J, Stopka T, Jonasova A, Michalova K: Variability in the extent of del(5q) and its clinical implication in myelodysplastic syndromes (MDS). 2018 ASCO Annual Meeting, 1.-5.6.2018, Chicago, IL, USA. J Clin Oncol 2018;36(15) Supp: meetinng Abstract:e19025

Lizcova L, Svobodova K, Lhotska H, Cechova H, Krejcik Z, Ransodrofova S, Sarova I, Pavlistova L, Izakova S, Kramar F, Hrabal P, Jirasek T, Michalova K, Zemanova Z: Comparison of genomic profiles to reveal heterogenous pattern of tumor evolution in primary and recurrent diffuse gliomas. 2018 ASCO Annual Meeting, 1.-5.6.2018, Chicago, IL, USA.

Brezinova J, Sarova I, Svobodova K, Lhotska H, Ransdorfova S, Izakova S, Pavlistova L, Lizcova L, Skipalova K, Hodanova L, Markova J, Zemanova Z, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: Prognostic significance of the ASXL1 gene alteration in patients with isolated 20q deletion. EHA 2018 – The 23rd European Hematology Association Congress, 14.-17.6.2018, Stockholm, Sweden.

Zemanová Z, Michalová K: Význam cytogenetického vyšetření v diagnostice hematologických malignit v době nových sekvenačních technik. 51. výroční cytogenetická konference, Ostrava, 6. -7. 9. 2018.

Svobodová K, Zemanová Z, Lhotská H, Hodaňová L, Pavlištová L, Veselá D, Březinová J, Šárová I, Izáková S, Lizcová L, Jonášová A, Čermák J, Michalová K: Získaná uniparentální disomie u pacientů s myelodysplastickými syndromy a klonálním vývojem. 51. výroční cytogenetická konference, Ostrava, 6. -7. 9. 2018.

Lizcová L, Svobodová K, Lhotská H, Čechová H, Krejčík Z, Ransdorfová Š, Pavlištová L, Šárová I, Izáková S, Kramář F, Hrabal P, Jirásek T, Michalová K, Zemanová Z: Vývoj nádorových klonů u pacientů s recidivujícími difúzními gliomy. 51. výroční cytogenetická konference, Ostrava, 6. - 7. 9. 2018.

Pavlištová L, Berková A, Svobodová K, Příhodová E, Stříteský J, Zemanová Z: Přínos molekulárně cytogenetického vyšetření u double/triple hit lymfomů. 51. výroční cytogenetická konference, Ostrava, 6. - 7. 9. 2018.

Zemanová Z, Michalová K, Březinová J: Frekvence chromothripsis u vysoce rizikových MDS a její vliv na přežití nemocných léčených azacytidinem. 6. podzimní edukační seminář MDS, Praha, 15. 11. 2018

Lizcová L, Svobodová K, Lhotská H, Čechová H, Veselá D, Krejčík Z, Ransdorfová Š, Pavlištová L, Šárová I, Izáková S, Kramář F, Hrabal P, Jirásek T, Michalová K, Zemanová Z: Analýza genomických profilů a sledování vývoje nádorových klonů u pacientů s recidivujícími difúzními gliomy. 22. celostátní konference DNA diagnostiky. České Budějovice 22. - 23. 11. 2018.

Zemanová Z, Březinová J, Svobodová K, Lhotská H, Izáková S, Šárová I, Lizcová L, Ransdorfová Š, Pavlištová L, Beličková M, Šišková M, Neuwirtová R, Čermák J, Stopka T, Jonášová A, Michalová K: Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s MDS. Sborník abstrakt – I. český hematologiský a transfuziologický sjezd, Praha 16. - 19. 9. 2018.

Pavlištová L, Berková A, Zemanová Z, Svobodová K, Izáková S, Špička I, Straub J, Michalová K: Klinický význam translokace t(14;16)(q32;q23) u nemocných s mnohočetným myelomem (MM). Sborník abstrakt – I. český hematologiský a transfuziologický sjezd, Praha 16. - 19. 9. 2018.

Svobodová K, Zemanová Z, Lhotská H, Beličková M, Březinová J, Lizcová L, Berková A, Jonášová A, Čermák J, Michalová K: Význam získané uniparentální disomie 17p ve vývoji patologického klonu u nemocných s myelodysplastickými syndromy a del(5q). Sborník abstrakt – I. český hematologiský a transfuziologický sjezd, Praha 16. - 19. 9. 2018.

Březinová J, Šárová I, Svobodová K, Lhotská H, Ransdorfová Š, Izáková S, Pavlištová L, Lizcová L, Skipalová K, Hodaňová L, Marková J, Zemanová Z, Čermák J, Jonášová A, Michalová K: Prognostický význam alterací genu ASXL1 u nemocných se samostatnou deleceí 20q. Sborník abstrakt – I. český hematologiský a transfuziologický sjezd, Praha 16. - 19. 9. 2018.

Ransdorfová Š, Březinová J, Šárová I, Zemanová Z, Izáková S, Lizcová L, Pavlištová L, Čermák J, Šálek C, Michalová K: Molekulárně cytogenetická analýza aberací chromosomu 7 u hematologických onemocnění myeloidní řady. Sborník abstrakt – I. český hematologiský a transfuziologický sjezd, Praha 16. - 19. 9. 2018.

Zemanová Z, Lizcová L, Pavlištová L, Příhodová E, Žaliová M, Froňková E, Nováková M, Veselá D, Svobodová K, Smíšek P, Suková M, Keslová P, Formánková R, Šrámková L, Luknárová P, Mejstříková E, Hrušák O, Janotová I, Sedláček P, Michalová K, Starý J: Aberace chromosomu 7 u dětských myelodysplastických syndromů (MDS). Sborník abstrakt - XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, České Budějovice, 2. - 4. 11. 2018:42.

Březinová J, Šárová I, Svobodová K, Lhotská H, Ransdorfová Š, Izáková S, Pavlištová L, Lizcová L, Skipalová K, Hodaňová L, Marková J, Zemanová Z, Čermák J, Jonášova A, Michalová K: ASXL1 gene alterations in patients with isolated 20q deletion. Functional Organization of The Cell Nucleus Symposium, Praha, 26. 11. 2018

Neuwirtová R, Zemanová Z, Beličková M, Březinová J, Dvořák P, Čermák J, Červinek L, Vozobulová V, Mašková Z, Ullrychová J, Polonyová E, Šišková M, Smělíková Y, Svoboda M, Šťastná Marková M, Michalová K, Jonášová A a Česká MDS skupina. Význam nepříbuzných buněčných klonů s isolovanou del(5q) a se samostatnou trisomií 8 u nemocných s MDS. 8. výroční setkání Czech MDS Group, 2. – 3. 3. 2018, Ledeč nad Sázavou.

Lizcová L., Zemanová Z., Lhotská H., Svobodová K., Čechová H., Ransdorfová Š., Izáková S., Pavlištová L., Ticháčková V., Chalupová P., Kramář F., Michalová K.: Vývoj genetických a epigenetických změn v genomu nádorových buněk u pacienta s recidivujícím difúzním gliomem. 12. Hradecký genetický den, 10.5.2018, Nové Adalbertinum, Hradec Králové.

Svobodová K., Lhotská H., Beličková M., Michalová K., Zemanová Z.: Význam získané uniparentální disomie 17p ve vývoji patologického klonu u nemocných s myelodysplastickými syndromy a del(5q). 19. Studentská vědecká konference 1. Lékařské fakulty UK, 17.5.2018, Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2. 19. SVK 2018 souhrn abstraktů, A206.

Svobodová K., Zemanová Z., Lhotská H., Hodaňová L., Veselá D., Beličková M., Březinová J., Šárová I., Lizcová L., Berková A., Izáková S., Jonášová A., Čermák J., Michalová K: Význam získané uniparentální disomie u hematoonkologických onemocnění. Seminář Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, 7. června 2018.

2017

Zemanova Z, Michalova K, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Pavlistova L, Berkova A, Skipalova K, Belickova M, Siskova M, Neuwirtova R, Cermak J, Stopka T, Jonasova A: Cytogenetic Clonal Evolution in Myelodysplastic Syndromes (MDS) with isolated del(5q). The 14th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS 2017), Valencie, Španělsko, 3. – 6. 5. 2017.

Neuwirtová R, Zemanová Z, Dvořák P, Beličková M, Vozobulová V, Ullrichová J, Maškova Z, Šišková M, Červinek L, Smělíková Y, Polonyová E, Svoboda M, Jonášová J: Is diagnosis of MDS patients with del(5q) and trisomy 8 different when found in unrelated clones or in one clone? The 14th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS 2017), Valencie, Španělsko, 3. – 6. 5. 2017.

Jonasova A, Neuwirtova R, Polackova H, Siskova M, Tomas S, Cmunt E, Belickova M, Fuchs O, Moudra A, Michalova K, Zemanova Z: Lenalidomide treatment in lower risk MDS – the experience of one Czech center (positive effect of erythropoietin ± prednisone addition). The 14th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS 2017), Valencie, Španělsko, 3. – 6. 5. 2017.

Lizcova L, Zemanova Z, Prihodova E, Pavlistova L, Svobodova K, Janotova I, Sramkova L, Stary J, Michalova K: Frequency and significance of cryptic chromosomal aberrations in childhood T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). 50th European Human Genetics Conference, Kodaň, Dánsko, 27.–30.5. 2017

Zemanova Z, Lhotska H, Svobodova K, Cechova H, Ransdorfova S, Lizcova L, Kramar F, Krejcik Z, Pavlistova L, Izakova S, Berkova A, Skipalova K, Michalova K: Integrated DNA methylation and copy-number profiling in adults with lower-grade brain gliomas. 50th European Human Genetics Conference, Kodaň, Dánsko, 27.–30.5. 2017.

Lizcova L, Zemanova Z, Prihodova E, Pavlistova L, Svobodova K, Mejstrikova E, Hrusak O, Luknarova P, Janotova I, Sramkova L, Stary J, Michalova K: Comprehensive molecular cytogenetic analyses of bone marrow cells in 64 children with T-ALL revealed prognostically relevant recurrent findings. 22nd Congress of European Hematology Association, Madrid, Španělsko22. – 25. 6. 2017.

Pavlistova L, Berkova A, Zemanova Z, Svobodova K, Izakova S, Ransdorfova S, Spicka I, Straub J, Michalova K: The clinical impact of chromosomal translocation t(14;16)(q32;q23) in patients with multiple myeloma. 22nd Congress of European Hematology Association, Madrid, Španělsko, 22. – 25. 6. 2017.

Sarova I, Brezinova J, Ransdorfova S, Zemanova Z, Svobodova K, Izakova S, Pavlistova L, Šálek C, Michalova K: Higher frequency of dicentric chromosomes in complex karyotypes in bone marrow cells of patients with acute myeloid leukemia (AML) using centromeric FISH analyses. 11th European Cytogenetics Conference, Florencie, Itálie, 1. - 4. 7. 2017.

Ransdorfova S, Brezinova J, Sarova I, Zemanova Z, Svobodova K, Lhotska H, Izakova S, Pavlistova L, Jonasova A, Cermak J, Michalova K: Aberrations of chromosome 7 in myeloid malignancies. 11th European Cytogenetics Conference, Florencie, Itálie, 1. - 4. 7. 2017.

Brezinova J, Sarova I, Ransdorfova S, Svobodova K, Lhotska H, Izakova S, Pavlistova L, Markova J, Zemanova Z, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: Molecular cytogenetic detection of the ASXL1 gene alterations in patients with 20q deletion. 11th European Cytogenetics Conference, Florencie, Itálie, 1. - 4. 7. 2017.

J. Březinová, I. Šárová, H. Lhotská, Š. Ransdorfová, S. Izáková, K. Svobodová, L. Pavlištová, L. Lizcová, K. Skipalová, Z. Zemanová, J. Čermák, A. Jonášová, D. Konvalinková, K. Michalová: Alterace genu ASXL1 u nemocných s delecí 20q. 50. výroční cytogenetická konference, Praha, 7. -8. 9. 2017.

L. Lizcová, Z. Zemanová, E. Příhodová, L. Pavlištová, K. Svobodová, E. Mejstříková, O. Hrušák, P. Luknárová, I. Janotová, L. Šrámková, J. Starý, K. Michalová: Molekulárně cytogenetické nálezy u 64 dětí s T-ALL a jejich význam pro prognózu onemocnění. 50. výroční cytogenetická konference, Praha, 7. -8. 9. 2017.

K. Michalová: 50. let české a slovenské cytogenetiky: Where we are from now? 50. výroční cytogenetická konference, Praha, 7. -8. 9. 2017.

I. Šárová, J. Březinová, Š. Ransdorfová, Z. Zemanová, K. Svobodová, S. Izaková, L. Pavlištová, M. Vrzáková, J. Dolejšová, C. Šálek, K. Michalová: Výskyt a úloha dicentrických chromosomů v komplexním karyotypu nemocných s akutní myeloidní leukemií (AML) 50. výroční cytogenetická konference, Praha, 7. -8. 9. 2017.

Z. Zemanová, K. Michalová, J. Březinová, H. Lhotská, K. Svobodová, I. Šárová, L. Lizcová, S. Izáková, Š. Ransdorfová, M. Beličková, A. Jonášová, J. Čermák: Mechanismus vzniku komplexních chromosomových aberací u nemocných s MDS: klonální vývoj nebo chromothripsis? 50. výroční cytogenetická konference, Praha, 7. -8. 9. 2017.

L. Lizcová, Z. Zemanová, E. Příhodová, L. Pavlištová, K. Svobodová, E. Mejstříková, O. Hrušák, P. Luknárová, I. Janotová, L. Šrámková, J. Starý, K. Michalová: Molekulárně cytogenetické nálezy u 64 dětí s T-ALL a jejich význam pro prognózu onemocnění. XXVII. Konference dětských hematologů a onkologů, Praha, 6. – 8. 10. 2017.

L. Pavlištová a kolektiv CNC: Význam molekulárně-cytogenetického vyšetření u mnohočetného myelomu..Hořejšího večer, Praha, 9.10.2017

Z. Zemanová, J. Březinová, K. Michalová a kolektiv CNC: Variabilita rozsahu del(5q) u nemocných s MDS. 5. Podzimní edukační seminář, Praha, 6.11.2017

K. Polgárová, V. Kulvait, K. Vargová, L. Minařík, Z. Zemanová, A. Jonášová, T. Stopka. Somatic mutations dynamics in high-risk MDS patients treated with Azacitidine determined by Illumina Myeloid TruSight panel. XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 28. – 30. 5. 2017.

K. Svobodová, Z. Zemanová, H. Lhotská, M. Beličková, K. Michalová: Copy number neutral loss of heterozygosity in bone marrow cells of patients with myelodysplastic syndromes. Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium, Praha, 6. 11. 2017

2016

Zemanova Z, Michalova K, Brezinova J, Svobodova K, Lhotska H, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Pavlistova L, Berkova A, Skipalova K, Belickova M, Siskova M, Neuwirtova R, Cermak J, Stopka T, Jonasova A: Frequency and Clinical Impact of Cytogenetic Clonal Evolution in Myelodysplastic Syndromes (MDS) with isolated del(5q). 58th ASH Annual Meeting 2016, San Diego, USA, 3. - 6. 12.2016.

Polgarova K, Kulvait V, Vargova K, Minarik L, Dusilkova N, Zemanova Z, Jonasova A, Stopka T: Clonal Architecture of MDS Somatic Mutations Dynamically Changes during Azacitidine Therapy and Has Very Limited Potential to Predict Patient Outcome or Therapy Responsiveness. 58th ASH Annual Meeting 2016, San Diego, USA, 3. - 6. 12.2016. 58th ASH Annual Meeting 2016, San Diego, USA, 3. - 6. 12.2016.

Campr V, Stritesky J, Fuchs O, Jonasova A, Zemanova Z, Neuwirtova R: Why Patients with 5q- Syndrome Have Thrombocythemia? 58th ASH Annual Meeting 2016, San Diego, USA, 3. - 6. 12.2016.

Sarova I, Brezinova J, Ransdorfova S, Zemanova Z, Pavlistova L, Svobodova K, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: The excision of centromere as stabilization mechanism of dicentric chromosomes in bone marrow cells of two patiens with acute myeloid leukemia. Abstracts – The European Human Genetic Conference 2016, Barcelona, Španělsko, 21. - 24. 5. 2016:384.

Svobodova K, Zemanova Z, Lhotska H, Novakova M, Belickova M, Brezinova J, Sarova I, Izakova S, Lizcova L, Berkova A, Jonasova A, Cermak J, Michalova K: Clonal evolution in bone-marrow cells of patiens with myelodysplastic syndromes. Abstracts – The European Human Genetic Conference 2016, Barcelona, Španělsko, 21. - 24. 5. 2016:409.

Zemanova Z, Lhotska H, Svobodova K, Cechova H, Ransdorfova S, Lizcova L, Kramar F, Krejcik Z, Pavlistova L, Izakova S, Berkova A, Skipalova K, Michalova K: Genetic and epigenetic profile of tumour cells of 126 patients with difuse brain gliomas. Abstracts – The European Human Genetic Conference 2016, Barcelona, Španělsko, 21. - 24. 5. 2016:366.

Pavlistova L, Izakova S, Bartuskova L, Langova M, Malikova P, Zemanova Z, Michalova K: The rare constitutional chromosomal aberration dic(X;Y)(p22.3p11.3) in an adult male with hematological malignancy. Abstracts – The European Human Genetic Conference 2016, Barcelona, Španělsko, 21. - 24. 5. 2016:671.

Ransdorfova S, Brezinova J, Zemanova Z, Sarova I, Lhotska H, Lauermanova M, Baxova A, Valerianova M, Michalova k: Two congenital reciprocal translocations in family with hematologic disease. Abstracts – The European Human Genetic Conference 2016, Barcelona, Španělsko, 21. - 24. 5. 2016:701.

Zemanova Z, Michalova K, Brezinova J, Lhotska H, Svobodova K, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Belickova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J: The incidence and clinical implications of chromothripsis in bone marrow cells of patients with myelodysplastic syndromes (MDS). Abstract book - 21st Congress of the European Hematology Association Copenhagen, Denmark, 9.-12. 6. 2016:69-70.

Brezinova J, Sarova I, Lhotska H, Ransdorfova S, Izakova S, Svobodova K, Podskalska L, Markova J, Zemanova Z, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: The ASXL1 gene alterations in bone marrow cells of patiens with deletion 20q and myeloid disorders. Abstract book - 21st Congress of the European Hematology Association Copenhagen, Denmark, 9.-12. 6. 2016:767-768.

2015

Zemanova Z, Lhotska H, Cechova H, Ransdorfova S, Svobodova K, Kramar F, Pavlistova L, Izakova S, Krejcik Z, Bystricka D, Michalova K: Primary and recurrent diffuse astrocytomas: compared genomic profiles revealed acquisition of aberrations with relevant biological potential. “Cancer Cytogenetics, Solid Tumor Studies Permanent Working Group meeteing”, ECA Conference, 4. 7. 2015, Strasbourg, Francie.

Brezinova J, Sarova I, Lhotska H, Ransdorfova S, Izakova S, Svobodova K, Markova J, Zemanova Z, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: The ASXL1 gene alterations in patients with 20q deletion. 10th European Cytogenetics Conference, Strasbourg, Francie, 4. - 7. 7. 2015.

Lhotska H, Zemanova Z, Cechova H, Ransdorfova S, Svobodova K, Kramar F, Pavlistova L, Izakova S, Krejcik Z, Bystricka D, Michalova K: Primary and recurrent diffuse astrocytomas: compared genomic profiles revealed acquisition of aberrations with relevant biological potential. 10th European Cytogenetics Conference, Strasbourg, Francie, 4. - 7. 7. 2015.

Zemanova Z,Michalova K, Brezinova J, Lhotska H,Svobodova K,Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Belickova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J: Mechanism of formation of complex chromosomal aberrations in patients with myelodysplastic syndromes (MDS): clonal evolution or chromothripsis? 13th International Symposium on MDS, Washington, D.C., USA, 29. 4. - 2. 5. 2015.

Neuwirtova R, Zemanova Z, Brezinova J, Michalova K, Dvorak P, Oltova A, Belickova M, Fuchs O, Cermak J, Jonasova A, Czech MDS Group: Patients with two unrelated clones del(5q) and trisomy 8 – A subtype of 5q- syndrome? Uncertain prognosis of patients with decreased del(5q) clone due to lenalidomide. 13th International Symposium on MDS, Washington, D.C., USA, 29. 4. - 2. 5. 2015.

Sarova I, Brezinova J, Zemanova Z, Ransdorfova S, Izakova S, Pavlistova L, Svobodova K, Cermak J, Jonasova A, Siskova M, Michalova K: Dicentric chromosomes in bone marrow cell sof patiens with acute leukemia.10th European Cytogenetics Conference, Strasbourg, Francie, 4. - 7. 7. 2015.

Svobodova K, Zemanova Z, Lhotska H, Belickova M, Novakova M,Berkova A, Michalova K: Acquired uniparental disomy of 17p is associated with mutations of TP53 gene in patients with MDS and complex karyotypes. 10th European Cytogenetics Conference, Strasbourg, Francie, 4. 7. 7. 2015.

Novakova M, Zaliova M, Fronkova E, Wlodarski MW, Janda A, Sukova M, Zemanova Z, Campr V, Zapletal O, Kuhn T, Pospisilova D, Lejhancova K, Vodickova E, Trka J, Stary J, Hrusak O, Mejstrikova E: The prevalence of GATA-2 mutation among pediatric patiens with myelodysplastic syndrome in Czech Republic. 20th Congress of the European Hematology Association Vienna, Austria, June 11 – 14, 2015.

Zemanová Z, Michalová K, Březinová J: Klonální heterogenita u nemocných s MDS a komplexními karyotypy. 5. Zimní setkání Czech MDS Group, Zaječí, 30. – 31. 1. 2015.

Šárová I, Březinová J, Ransdorfová Š, Zemanová Z, Michalová K: Vznik a význam dicentrických chromosomů v karyotypu nemocných s MDS. 5. Zimní setkání Czech MDS Group, Zaječí, 30. – 31. 1. 2015.

Zemanová Z, Lhotská H, Svobodová K, Březinová J, Michalová K: Chromothripsis and its consequences in malignant cells. Funcional Organization of the Cell Nucleus Symposium, Praha, 19. 10. 2015.

Zemanová Z, Březinová J, a kol.: Význam cytogenetických změn a klonální heterogenity u MDS. Eiseltův večer, Lékařský dům, Praha, 19. 10. 2015.

Zemanová Z,mMichalová K, Březinová J, Lhotská H,Svobodová K, Šárová I, Lizcová L, Izáková S, Ransdorfová Š, Krejčík Z, Beličková M, Šišková M, Jonášová A, Neuwirtová R, Čermák J: Klonální heterogenita u nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS) a komplexními karyotypy. Sborník abstrakt - XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5. – 2. 6. 2015.

Zemanová Z, Michalová K, Březinová J, Lhotská H, Svobodová K, Šárová I, Lizcová L, Izaková S, Ransdorfová Š, Krejčík Z, Beličková M, Šišková M, Jonášová A, Neuwirtová R, Čermák J.: Frekvence a význam klonální heterogenity u nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS) a komplexními karyotypy. Sborník abstrakt - XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Bratislava, 24. - 27. 9. 2015.

Březinová J, Šárová I, Lhotská H, Ransdorfová Š, Izáková S, Svobodová K, Marková J, Zemanová Z, Čermák J, Jonášová A, Podskalská L, Michalová K: Molekulárně cytogenetická analýza přestaveb genu ASXL1 u nemocných s delecí 20q. Sborník abstrakt - XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5. – 2. 6. 2015.

Březinová J, Šárová I, Lhotská H, Ransdorfová Š, Izáková S, Svobodová K, Marková J, Zemanová Z, Čermák J, Jonášová A, Michalová K:Analýza nejčastějších změn chromosomů u MDS. Sborník abstrakt - XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Bratislava, 24. - 27. 9. 2015.

Pavlištová L, Izáková S, Zemanová Z, Vítovská K, Malíková P, Michalová K: Vzácný nález vrozené aberace 46,X,dic(X;Y)(p22.3;p11.3)/45,X u nemocného s primární myelofibrosou. Sborník abstrakt - Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference, Brno, 23. - 24. 9. 2015.

Ransdorfová Š, Březinová J, Šárová I, Beličková M, Jonášová A, Neuwirtová R, Zemanová Z, Čermák J, Michalová K: Využití I-FISH k molekulárně cytogenetické analýze CD34+ buněk získaných z periferní krve nemocných s MDS. Sborník abstrakt - XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5. – 2. 6. 2015.

Svobodová K, Zemanová Z, Beličková M, Ticháčková V, Michalová K:Význam získané uniparentální disomie 17p ve vývoji patologického klonu nemocných s MDS a delecí 5q. Sborník abstrakt - Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference, Brno, 23. - 24. 9. 2015.

Svobodová K, Zemanová Z, Lhotská H, Nováková M, Michalová K: Získaná uniparentální disomie v buňkách kostní dřeně nemocných s myelodysplastickými syndromy. Hořejšího večer, Lékařský dům, Praha, 5. 10. 2015.

Šárová I, Březinová J, Ransdorfová Š, Zemanová Z, Konvalinková D,Michalová K.: Dicentrické chromosomy v buňkách kostní dřeně nemocných s akutní myeloidní leukémií. Sborník abstrakt - Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference, Brno, 23. - 24. 9. 2015.

2014

Zemanova Z, Michalova K, Brezinova J, Lhotska H, Svobodova K, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Belickova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Zmolikova J, Cermak J: Clonal heterogeneity in patients with myelodysplastic syndromes (MDS) and complex karyotypes. 57th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), San Francisco, USA, 6. – 9. 12. 2014.

Belickova M, Vesela J, Jonasova A, Stara E, Planetova B, Zemanova Z, Brezinova J, Mikulenkova D, Cermak J: The Prognostic Significance of TP53 Mutations for Overall Outcome in Lower-Risk MDS Patients. 57th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), San Francisco, USA, 6. – 9. 12. 2014.

Lhotska H, Zemanova Z, Cechova H, Ransdorfova S, Krejcik Z, Svobodova K, Lizcova L, Bystricka D, Michalova K: Methylation of MLH3 Promoter: new finding in low grade gliomas. ISCO 2014 - Cancer genome: from structure to function, Malaga, Španělsko, 14. – 18. 5. 2014.

Lhotska H, Zemanova Z, Cechova H, Lizcova L, Ransdorfova S, Kramar F, Krejcik Z, Svobodova K, Bystricka D, Michalova K: Methylation of MLH3 Promoter: new recurrent finding in low grade gliomas. 64th Annual Meeting of American Society of Human Genetics (ASHG), San Diego, USA, 18. – 22. 10. 2014.

Lizcova L, Zemanova Z, Bartu L, Malinova E, Buryova H, Pavlistova L, Janotova I, Mejstrikova E, Stary J, Michalova K: Significance of additional structural aberrations in bone marrow cells of 115 children with acute lymphoblastic leukemia and high hyperdiploidy. 19th Congress of the European Hematology Association, Miláno, Itálie, 12. – 15. 6. 2014.

Sarova I, Brezinova J, Ransdorfova S, Izakova S, Malinova E, Svobodova K, Pavlistova L, Cermak J, Zemanova Z, Michalova K: Atypical RUNX1 rearrangements in patients with acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS). European Human Genetics Conference, Miláno, Itálie, 31. 5. – 3. 6. 2014.

Svobodova K, Zemanova Z, Lhotska H, Belickova M, Novakova M, Berkova A, Michalova K: Acquired uniparental disomy (UPD) involving the short arm of chromosome 17 in patients with myelodysplastic syndromes (MDS) and complex karyotype. European Human Genetics Conference, Miláno, Itálie, 31. 5. – 3. 6. 2014.

Zemanova Z, Lhotska H, Brezinova J, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Svobodova K, Berkova A, Krejcik Z, Belickova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J, Michalova K: Mechanism of formation of complex chromosomal aberrations in patients with myelodysplastic syndromes (MDS): clonal evolution or chromothripsis? 64th Annual Meeting of American Society of Human Genetics (ASHG), San Diego, USA, 18. – 22. 10. 2014.

Zemanova Z, Michalova K, Brezinova J, Lhotska H, Svobodova K, Sarova I, Lizcova L, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Belickova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Zmolikova J, Cermak J: Clonal heterogeneity in patients with myelodysplastic syndromes (MDS) and complex karyotypes. 57th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), San Francisco, USA, 6. – 9. 12.2014.

Zemanova Z, Lhotska H, Brezinova J, Lizcova L, Svobodova K, Sarova I, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Dostalova Merkerova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J, Michalova K: Chromothripsis in bone marrow cells of adult patients with newly diagnosed myelodysplastic syndromes (MDS) with complex karyotypes. 19th Congress of the European Hematology Association, Miláno, Itálie, 12. – 15. 6. 2014.

Izáková S, Zemanová Z, Březinová J, Lizcová L, Lhotská H, Malinová E, Svobodová K, Šárová I, Jonášová A, Šponerová D, Michalová K: Atypická delécia dlhých ramien chromozómu 5 u myeloidních malignit. XXV. Izakovičov memoriál, Trenčianske Teplice, Slovensko, 1. – 3. 10. 2014.

Lhotska H, Zemanova Z, Lizcova L, Svobodova K, Brezinova J, Michalova K:, Instability of chromosomes in malignant cells of myeloid origin. Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium, Praha 13. 10. 2014.

Zemanová Z, Michalová K, Lizcová L, Jarošová M, Holzerová M, Oltová A, Dvořák P, Hrubá M, Rabasová J, Lehnerová M, Šrámková L, Smíšek P, Štěrba J, Pospíšilová D, Mihál V, Blažek B, Kuhn T, Procházková D, Hak J, Černá Z, Votava T, Timr P, Mejstříková E, Janotová I, Starý J: Výsledky molekulárně cytogenetické analýzy karyotypu buněk kostní dřeně u dětí s ALL zařazených za ČR v mezinárodní studii AIEOP-BFM ALL 2009. XXIV. Konference dětských hematologů a onkologů ČR A SR, Olomouc, 10. - 12. 10. 2014.

Zemanová Z, Lhotská H, Březinová J, Lizcová L, Svobodová K, Šárová I, Izáková S, Ransdorfová Š, Krejčík Z, Dostálová Merkerová M, Šišková M, Jonášová A, Neuwirtová R, Čermák J, Michalová K: Chromothripsis v buňkách kostní dřeně nemocných s nově diagnostikovanými myelodysplastickými syndromy (MDS) a komplexními karyotypy. XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 1. – 3. 6. 2014.

Lizcová L, Zemanová Z, Lhotská H, Zuna J, Hovorková L, Mejstříková E, Malinová E, Rabasová J, Šrámková L, Starý J, Michalová K: Neobvyklý nález Ph negativní, BCR/ABL pozitivní vysoce hyperdiploidní dětské akutní lymfoblastické leukemie (ALL). 47. Výroční zasedání cytogenetické sekce Biologické společnosti ČSAV, Praha, 4. - 5. 9. 2014.

Lizcová L, Zemanová Z, Kramář F, Ransdorfová Š, Lhotská H, Krejčík Z, Pavlištová L, Izáková S, Šárová I, Hrabal P, Michalová K: Genetické změny v nádorových buňkách u nemocných s difúzními gliomy. X. Hradecký den a den hematoonkologické genetiky, Hradec Králové, 22. - 23. 5 2014.

Malinová E, Berková A, Lizcová L, Zemanová Z, Starý J, Michalová K: Frekvence a význam chromosomových aberací v buňkách kostní dřeně u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukémií. X. Hradecký den a den hematoonkologické genetiky, Hradec Králové, 22. -23. 5. 2014.

Michalová K, Zemanová Z, Lhotská H, Březinová J: Chromothripsis – mechanismus způsobující genomové přestavby nádorových i zárodečných buněk. Genetická konference GSM 2014, Průhonice, 24. – 26. 9. 2014.

Pavlištová L, Zemanová Z, Šárová I, Lhotská H, Berková A, Špička I, Michalová K: Vzácný případ změny ploidie v buňkách kostní dřeně u nemocné s mnohočetným myelomem. 47. Výroční zasedání cytogenetické sekce Biologické společnosti ČSAV, Praha, 4. - 5. 9. 2014.

Svobodová K, Zemanová Z, Lhotská H, Nováková M, Beličková M, Berková A, Michalová K: Uniparentální disomie 17p u pacientů s MDS a komplexním karyotypem. 47. Výroční zasedání cytogenetické sekce Biologické společnosti ČSAV, Praha, 4. - 5. 9. 2014.

Zemanová Z, Michalová K, Březinová J, Lhotská H, a kol.: Existují monosomomální karyotypy u MDS a jaký je jejich skutečný klinický význam? Zimní setkání Czech MDS Group, Hrubá Skála, Turnov, 17. – 18. 1. 2014

2013

Zemanova Z, Michalova K, Buryova H, Brezinova J, Lizcova L, Kostylkova K, Sarova I, Izakova S, Ransdorfova S, Krejcik Z, Dostalova Merkerova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J: Putative Monosomy 5 in Myelodysplastic Syndromes (MDS) Is Probably Resulting from Chromothripsis. The 55th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), New Orleans, USA, 7. – 10. 12. 2013.

Zimmermannova O, Zaliova M, Mejstrikova E, Fronkova E, Jarosova M, Zemanova Z, Lizcova L, Al-Shehhi H, Moorman AV, Vora A, Meyer C, Marschalek R, Stary J, Trka J, Hrusak O, Zuna J: Backtracking of the genetic events preceding acute leukemia diagnosis. The 55th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), New Orleans, USA, 7. – 10. 12. 2013.
Zimmermannova O, Zuna J, Machova Polakova K, Lizcova L, Zemanova Z, Falkenburg JH, Harvey R, Willman ChL, Trka J, Zaliova M: Modeling Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors in TEL/ABL-positive Acute Lymphoblastic Leukemia. The 55th Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), New Orleans, USA, 7. – 10. 12. 2013.Z. Zemanova, K. Michalova, J. Brezinova, H. Buryova, K. Kostylkova, M. Novakova, D. Bystricka, L. Lizcova, I. Sarova, S. Izakova, J. Zmolikova, M. Siskova, J. Cermak: Instability of chromosome 5 in myelodysplastic syndromes (MDS). Abstracts - European Human Genetics Conference, Paříž, Francie, 8. 6. – 11. 6. 2013. Eur J Hum Genet 2013;21(Suppl. 2):283-284.

I. Sarova, J. Brezinova, O. Fuchs, A. Kostecka, M. Vostry, J. Filkukova, S. Ransdorfova, S. Izakova, J. Cermak, Z. Zemanova, K. Michalova: The partial tandem duplication of MLL gene in patients with AML and cytogenetic abnormality of chromosome 11. Abstracts - European Human Genetics Conference, Paříž, Francie, 8. 6. – 11. 6. 2013. Eur J Hum Genet 2013;21(Suppl. 2):310.

J. Brezinova, M. Novakova, A. Oltova, I. Sarova, S. Ransdorfova, S. Izakova, E. Malinova, G. Vankova, Z. Zemanova, D. Bystricka, J. Cermak, K. Michalova: Mapping of the small 5q deleted segment in myeloid malignancies using molecular cytogenetic techniques. Abstracts - European Human Genetics Conference, Paříž, Francie, 8. 6. – 11. 6. 2013. Eur J Hum Genet 2013;21(Suppl. 2):528.

Buryova H, Zemanova Z, Kramar F, Lizcova L, Kostylkova K, Ransdorfova S, Bystricka D, Krejcik Z, Hrabal P, Michalova K. Molecular cytogenetics profiling of 52 patients with low-grade gliomas. Abstracts - The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2013, 10. – 12. 4. 2013, Brno.

M Nováková, M Suková, T Kalina, V Pelková, V Campr, E Vodičková, O Zapletal, J Blatný, Z Zemanová, J Trka, J Starý, O Hrušák, E Mejstříková: Composition of bone marrow subpopulations analyzed by floe cytometry reveals differences between pediatric aplastic anemia and refraktory cytopenia. Abstracts – 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, 13. -16. 6. 2013. Haematologica 2013;s1:575.

O Zimmermannova, M Zaliova, E Mejstrikova, E Fronkova, M Jarosova, Z Zemanova, C Meyers, R Marschaleks, J Stary, J Trka, J Zuna: Tracking of the prelekemic period in secondary acute leukemia reveals multipotent progenitor as a target of MLL rearrangements. Abstracts – 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, 13. -16. 6. 2013. Haematologica 2013;s1:393.

Zuzana Zemanová, Halka Buryová, Milena Nováková, Dagmar Bystřická, Jana Březinová, Kyra Michalová: Chromotripsis u MDS – chromosomy v krizi. Zimní setkání Czech MDS Group, 18. – 19. 1. 2013, Zámek Loučeň.

Š. Ransdorfová, M. Beličková, Z. Zemanová, I. Šárová, A. Jonášová, J. Čermák, K. Michalová: FISH analýza buněk CD34+ v periferní krvi u nemocných s MDS. Zimní setkání Czech MDS Group, 18. – 19. 1. 2013, Zámek Loučeň.

R. Neuwirtová, Z. Zemanová, J. Březinová, K. Michalová: Nemocní s delecí 5q a dalšími chromosomálními přestavbami. Zimní setkání Czech MDS Group, 18. – 19. 1. 2013, Zámek Loučeň.

Z. Zemanová, L. Pavlištová, K. Michalová: Cytogenetické nálezy u MM a novinky v ISCN nomenklatuře. XI. Workshop Mnohočetný myelom s mezinárodní účastí, 26. – 27. 4. 2013, Mikulov.

Buryová H, Zemanová Z, Kramár F, Lizcová L, Ransdorfová S, Bystrická D, Kostýlková K,Krejcík Z, Hrabal P, Michalová K. Molekulárne cytogenetická analýza 34 pacientů s nízko-stupnovými astrocytomy. XV. Onkogenetický den 12.6.2013, Praha

Lizcová L, Zemanová Z, Zuna J, Malinová E, Brezinová J, Michalová K. Molekulárne cytogenetická analýza fúzního genu ETV6/ABL1 v bunkách kostní drene nemocných s akutní lymfatickou leukémií. XV. Onkogenetický den 12.6.2013, Praha

2012

Zemanova Z, Michalova K, Bystricka D,Brezinova J,Lizcova L, Izakova S,Sarova I,Dostalova-Merkerova M, Krejčík Z, Siskova M, JonasovaA, Neuwirtova R, Cerna O, Zmolikova J, Cermak J: Instability of chromosome 5 in myelodysplastic syndromes (MDS). Abstracts – ESH International Conference on Myelodysplastic Syndromes, May 24 – 27, 2012, Dublin, Irsko.

Brezinova J, Novakova M, Sarova I, Ransdorfova S, Malinova E , Izakova S , Zemanova Z, Maaloufova JS, Hrabanek J, Cermak J, Michalova K: Two cell clones with different breakpoints of del(5q) present in bone marrow of a patient with MDS: mapping of the extent with BAC probes and array CGH. Abstracts – ESH International Conference on Myelodysplastic Syndromes, May 24 – 27, 2012, Dublin, Irsko.

 

Dostalova Merkerova M, Krejcik Z,Belickova M, Bystricka D, Zemanova Z, Polak J, Hajkova H, Brezinova J, Michalova K,Cermak J: Integration of SNP-array with gene expression profiling in myelodysplastic syndromes with normal karyotype. Abstracts – ESH International Conference on Myelodysplastic Syndromes, May 24 – 27, 2012, Dublin, Irsko.

Z. Zemanova, K. Michalova, J. Brezinova,D. Bystricka,M. Novakova,I. Sarova, S. Izakova,L. Lizcova, S. Ransdorfova,M. Dostalova-Merkerova, Z. Krejčík, M. Siskova, A. Jonasova, R. Neuwirtova, J. Cermak: Frequency and clinical impact of complex karyotypes in patients with myelodysplastic syndromes (MDS). 37th European Congress of Cytology, Cavtat, Croatia, 29.9. – 4.10. 2012.

Michalova K, Brezinova J,Sarova I,Novakova M, Zemanova Z: Presence of two different clones with deletion 5q in bone marrow cells of MDS patient. 6th Work Group meeting and 8th Management Committee meeting, Belgrade, Serbia (23rd and 24th April 2012).

Bártů L, Zemanová Z, Malinová E, Lizcová L, Smíšek P, Michalová K: Význam genetických změn u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). 13. Studentská vědecká konference 1. LF UK, 10.5.2012, Praha – přednáška, 1. místo v sekci pregraduálních studentů klinických oborů

Gančarčíková M., Zemanová Z., Březinová J., Lizcová L., Izáková S., Šárová I., Malinová E., Michalová K.: Jumping translokace u hematologických malignit. IX. Hradecký cytogenetický den, 23. 5. 2012, Hradec Králové.

Nováková M., Zemanová Z., Kostýlková K., Březinová J., Gančarčíková M., Jonášová A., Michalová K.: Studium chromozómových aberací u pacientů s MDS metodou aCGH. IX. Hradecký cytogenetický den, 23. 5. 2012, Hradec Králové.

Malinová E., Bártů L., Lizcová L., Zemanová Z., Smíšek P., Starý J., Michalová K.: Molekulární cytogenetická analýza komplexních karyotypů buněk kostní dřeně u dětí s akutní lymfoblasticku leukémií a vysokou hyperdiploidií. IX. Hradecký cytogenetický den, 23.5.2012, Hradec Králové.

Pavlištová L., Berková A.,Vítovská K., Ransdorfová Š., Zemanová Z., Michalová K.: Variabilita aberací IgH genu u nemocných s mnohočetným myelomem. IX. Hradecký cytogenetický den, 23.5.2012, Hradec Králové.

Ransdorfová Š., Březinová J., Zemanová Z., Šárová I., Malinová E., Vítovská K.,Michalová K.: Nestabilita genomu u nemocného s AML. IX. Hradecký cytogenetický den, 23.5.2012, Hradec Králové.

Zemanová Z: Evropská externí kontrola kvality cytogenetických vyšetření (CEQA - Cytogenetic European Quality Assessment) a akreditace cytogenetických laboratoří. Sborník abstrakt – X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. 13. - 14. 4. 2012 Mikulov.

2011

Zemanova Z, Bystricka D, Brezinova J,Lizcova L, Izakova S,Sarova I,Dostalova-Merkerova M, Siskova M, Jonasova A, Neuwirtova R, Cerna O, Zmolikova J, Cermak J, Michalova K: Genomic imbalances in 73 patients with MDS and complex karyotypes. The 11th International symposium on myelodysplastic syndromes, Edinburgh, UK, 18. - 21. 5. 2011. Leukemia Res 2011;35(Supl. 1):S104.

Belickova M, Cermak J, Vesela J, Cechova H, Dostalova-Merkerova M, Krejcik Z, Michalova K, Zemanova Z, Cervinek L, Belohlavkova P, Sykora M, Libiger J, Neuwirtova R, Jonasova A: Lenalidomide treatment of patients with 5q- syndrome affects genes located in the TNF pathway. The 11th International symposium on myelodysplastic syndromes, Edinburgh, UK, 18. - 21. 5. 2011. LeukRes,2011;35(Supp.1):S89-S90.

Jonasova A, Cermak J, Cervinek L, Novakova L, Vondrakova J, Belohlavkova P, Sykora M, Seifertova N, Walterova L, Libiger J, Michalova K, Zemanova Z, Brezinova J, Kacmarova K, Klapka R: Czech MDS Group experience with azacitidine in treatment of high risk MDS and AML patients. The 11th International symposium on myelodysplastic syndromes, Edinburgh, UK, 18. - 21. 5. 2011. LeukRes2011;35(Supp.1):S68-S69.

Zemanova Z, Michalova K, Bystricka D, Brezinova J,Lizcova L, Izakova S,Sarova I, Merkerová-Dostálová M, Siskova M, Zmolikova J, Cermak J: True monosomy of chromosome 5 is presumably not an isolated cytogenetic entity in myelodysplastic syndromes (MDS). 16th Congress of the European Hematology Association, London, UK, 4. - 7. 6. 2011. Haematologica 2011;96(s2):600.

Klamova H, Stastna Markova M, Zemanova Z, Brezinova J, Michalova K, Cetkovsky P, Trneny M, Machova Polakova K: Dasatinib even at lower doses is an effective for chronic myeloid leukemia treatment in patiens resistant or intolerant to imatinib. 16th Congress of the European Hematology Association, London, UK, 4. - 7. 6. 2011. Haematologica 2011;96(s2):14.

 

Balgobind BV, Hollink IH, Arentsen-Peters ST, Zimmermann M, Harbott J, Beverloo HB, von Bergh AR, Cloos J, Kaspers GJ, de Haas V, Zemanova Z, Stary J, Cayuela JM, Baruchel A, Creutzig U, Reinhardt D, Pieters R, Zwaan CM, van den Heuvel-Eibrink MM. Integrative analysis of type-I and type-II aberrations underscores the genetic heterogeneity of pediatric acute myeloid leukemia. 16th Congress of the European Hematology Association, London, UK, 4. - 7. 6. 2011. Haematologica 2011;96(s2):559.

Brezinova J, Zemanova Z, Bystricka D, Izakova S, Sarova I, Lizcova L, Malinova E, Sajdova J, Cermak J, Jonasova A, Michalova K: Atypical deleted segments in three with myeloid malignancies and deletion 5q. 16th Congress of the European Hematology Association, London, UK, 4. - 7. 6. 2011. Haematologica,2011;96(s2):559.

Bystřická D, Zemanová Z, Šárová I, Gančarčíková M, Březinová J, Grosová L, Malinová E, Berková A, Lizcová L, Izáková S, Michalová K: Uncommon deletion of chromosome 5q detected by CytoChip Focus Haematology array. CytoChip User Group Meeting – Spring 2011, Mnichov, Německo, 10. 5. 2011.

Zemanova Z, Michalova K, Bystricka D,Brezinova J,Lizcova L, Izakova S,Sarova I, Merkerová-Dostálová M, Siskova M, Zmolikova J, Cermak J: True monozomy of chromosome 5 is presumably not an isolated cytogenetic entity in myelodysplastic syndromes (MDS). 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2. - 5. 7. 2011. Chromosome Research 2011;19(1):S162.

Šárová I, Březinová J, Bystřická D, Zemanová Z, Izáková S, Malinová E, Lizcová L, Čermák J, Jonášová A, Michalová K: Molecular cytogenetic analysis of chromosome 11 breakpoints in acute myeloid leukemia. 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2. - 5. 7. 2011. Chromosome Research;2011;19(1):S133.

Brezinova J, Zemanova Z, Bystřická D, Izakova S, Sarova I, Lizcova L, Merkerová-Dostálová M, Sponerová D, Jonasova J, Cermak J and Michalova K: Combination of molecular cytogenetic techniques in mapping of the atypical 5q deletion in myeloid malignancies. 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2.- 5. 7. 2011. Chromosome Res 2011;19(1):S137.

Drábová J, Zmítková Z, Hančárová M, Maříková T, Novotná D, Zemanová Z, Vlčková Z, Vlčková M, Sedláček Z: Characterization of a complex chromosomal rearrangement with 1q and 6q interstitial deletions in a patient with mental and growth retardation. 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2. - 5. 7. 2011.ChromosomeRes2011;19(1):S45.

Malinova E, Zemanova Z, Lizcova L, Smisek P, Stary J, Michalova K: Jumping translocations in bone marrow cells of three children with hematologic malignancies. . 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2. - 5. 7. 2011. Chromosome Res 2011;19(1):S137.

Bystřická D, Zemanová Z, Kramář F, Lizcová L, Ransdorfová Š, Merkerová-Dostálová M, Krejčík Z, Michalová K: Genomic changes in 37 patients with low-grade diffuse gliomas. 8th European Cytogenetic Conference, Porto, 2. - 5. 7. 2011. Chromosome Res 2011;19(1):S146.

Coenen E, Raimondi S, Harbott J, Zimmermann M, Alonzo T, Auvrignon A, Beverloo B, Chang M, Creutzig U, Dworzak M, Forestier E, Gibson B, Hasle H, Harrison C, Heerema N, Kaspers G, Leszl A, Litvinko N, Lo Nigro L, Morimoto A, Perot C, Reinhardt D, Rubnitz J, Smith F, Stary J, Stasevich I, Strehl S, Taga T, Tomizawa D, Webb D, Zemanova Z, Pieters R, Zwaan M, van den Heuvel-Eibrink Marry: Prognostic signifikance of additional cytogenetic aberrations in 733 de novo pediatric 11q23/MLL-rearranged AML patients: Results of an international staudy. Pediatric Blood & Cancer 2011;57(5):768-769.

Reitterova M, Kramarzova K, Sukova M, Campr V, Vodickova E, Zapletal O, Blatny J, Zemanova Z, Lizcova L, Pelkova V, Trka J, Stary J, Hrusak O, Mejstrikova E: Changes identified by flow cytometry and WT1 expression in consecutive bone marrow samples in refraktory cytopenia of childhood and aplastic anemia before start of the therapy. 53rd Annual Meeting of American Society of Hematology, San Diego, USA, 10. - 13. 12. 2011. Blood 2011;116(21):591.

Malinová E, Zemanová Z, Lizcová L, Mejstříková E, Smíšek P, Starý J, Michalová K: Chromosomal aberrations in childhood T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL).The Student Scientific Conference on Cancer Research, Brno, 7. - 8. 4. 2011.

Michalova K: Unusual breakpoints of 5q deletion as a sole aberration in bone marrow cells of patients with myeloid malignancies. Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium, Praha, 10. 10. 2011.

Šárová I, Březinová J, Bystřická D, Zemanová Z, Izáková S, Malinová E, Lizcová L, Michalová K: Molecular cytogenetic analysis of 11q13.2 breakpoints in three patiens with acute myeloid leukemia. The Student Scientific Conference on Cancer Research, Brno, 7. - 8. 4. 2011.

Zemanová Z, Lizcová L, Malinová E, Bártů L, Jarošová M, Holzerová M, Mejstříková E, Smíšek P, Pospíšilová D, Starý J, Michalová K: Nová rekurentní aberace chromosomu 7 u dětských MDS. XXI. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Ústí nad Labem 7. 10 - 9. 10. 2011

20.10.2023  |   msevc  |   zpět na Přednášky a postery