Spolupráce

DOMÁCÍ SPOLUPRÁCE

Endokrinologický ústav - Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících - vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu“ (RNDr. H. Zamrazilová, Ph.D.)

FÚ AV ČR – vliv PUFA na vlastnosti myokardu (RNDr. J. Neckář, Ph.D.)

ÚMCh AVČR - vývoj nových matric pro ovlivnění metabolismu žlučových kyselin, RNDr. J. Širc, Ph.D.

PřF UK - remodelace lipidů v myokardu (doc. RNDr. O. Nováková, CSc.)

               - steroly u kvasinek (doc. RNDr. O. Heidingsfeld, CSc.)

C2P s.r.o. - nové lékové formy ovlivňující metabolismus lipidů (MUDr. R. Hromádka)

1LF UK a VFN - vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a ukazatele zánětu (doc. MUDr. F. Novák, Ph.D.)

LF UK Plzeň – metabolismus masných kyselin u zánětlivých střevních onemocnění a astma (prof. MUDr. J. Sýkora, CSc., MUDr. M. Kreslová, Ph.D)

VÚM – probiotika a oxidační stres (MVDr. G. Krausová, Ph.D.)

3. LF UK – PUFAn-3 u mírného kognitivního deficitu (prof. MUDr. A. Bartoš, Ph.D.)


ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

LP UPJŠ Košice: Význam PUFA v potravinách pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami (v rámci program Erasmus) (RNDr. Zdenka Hertelyová, Ph.D.)19.09.2023  |   mveck  |   zpět na Spolupráce