Projekty a granty

 


Na pracovišti se v současné době řeší nebo řešily tyto projekty:

UK - program COOPERATIO - Gastroenterologie (2022-)

MPO - FV10380 Biotechnologický výzkum změny spektra žlučových kyselin ke zlepšení lipidového spektra, litogenity žluče a pro-kancerogenního potenciálu (C2P s.r.o.) (2016 – 2020)

MZdr – AZV- NV17-31670A Životní styl a kardiometabolická rizika u českých dětí a mladých dospělých: průřezová a prospektivní studie (Endokrinologický ústav) (2017 – 2021)

UK - program PROGRESS - Q25/LF1/2 Komplikace metabolických chorob (2017-2020)

UK - program PROGRESS - Q25/LF1/2 Komplikace metabolických chorob (2017-)

VFN - interní VZ - Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch v rámci Rozvoje výzkumné organizace pokračující VZ MZO 00064165 (2012-)

MPO - rezortní program TIP - FR-TI4/638 Vývoj nové lékové formy kyseliny nikotinové s řízeným uvolňováním (C2P s.r.o.) (2012-2015)

UK - program PRVOUK - P25/LF1/2 Patogeneze komplikací metabolických chorob a její využití v časné diagnostice, terapii a prevenci (2012-2016)

MZdr - IGA- NT12342 Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících - vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu (Probíhá v letech 2011-2015)

MZdr - IGA- NT13199 Vybrané genetické a nutriční faktory v patogeneze metabolického syndromu - význam vícenenasycených mastných kyselin. (Probíhá v letech 2012 - 2015).

MZdr - IGA - NT13236 Vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a ukazatele zánětu: randomizovaná klinická studie. (Probíhá v letech 2012 - 2015)

AV ČR - GA - P301/11/0226 Význam osy adiponektin-AMPK pro účinek thiazolidindionů na inzulinovou citlivost v závislosti na jejich dávce. (Probíhá v letech 2011-2015).


19.09.2023  |   mveck  |   zpět na Projekty a granty