Publications

Year 2011:

Brodska H, Malickova K, Benakova H, Adamkova V, Markova M and Zima T; Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram negative bacteremia from Gram positive and fungaemia. 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011.

Horká P., Jarošová R., Malíčková K., Janatková I., Marečková H., Zima T., Kalousová M.: Intracellular Cytokine Production in Peripheral Blood Lymphocytes: A Comparison of Values in Inferile and Fertile Women. American Journal of Reproductive Immunology, 2011, 65, p. 466-469.

Kolbeková P, Větvička D, Svoboda J, Skírnisson K, Leissová M, Syrůček M, Marečková H, Kolářová L: Toxocara canis larvae reinfecting BALB/c mice exhibit accelerated speed of migration to the host CNS. Parasitol Res. 2011;109(5):1267-78.

Malíčková K, Duricová D, Bortlík M, Hrušková Z, Svobodová B, Machková N, Komárek V, Fučíková T, Janatková I, Zima T, Lukáš M: Impaired deoxyribonuclease I activity in patients with inflammatory bowel diseases. Autoimmune diseases 2011:1–5.

Malíčková K, Ďuricová D, Bortlík M, Machková N, Janatková I, Lukáš M: Sérové hladiny infliximabu a indukce tvorby protilátek proti infliximabu při bioloigcké léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty. Alergie 2011;13:216–222.

Malíčková K, Ďuricová D, Brodská H, Bortlík M, Machková N, Janatková I, Zima T, Lukáš M: Vliv albuminemie na farmakokinetiku infliximabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie 2011;65:70–74.

Malíčková K, Ďuricová D, Janatková I, Bortlík M, Lukáš M: Serum infliximab levels, antibodies to infliximasb and albumin concentrations during the infliximab treatment in patients with inflammatory bowel diseases. Clin Exp Rheumatol 2011;29(1):213.

Malíčková K, Janatková I, Machková N, Ďuricová D, Bortlík M, Zima T, Lukáš M: Formation of antiphospholipid antibodies and antibodies to infliximab in anti-TNF-alpha antibody treated patients with inflammatory bowel diseases. In: Conrad et al. From Prediction to Prevention of Autoimmune Diseases. Report on the 10th Dresden Symposium on Autoantibodies, Dresden, Germany, Sept 22-25th, 2011.

Malíčková K., Ďuricová D., Bortlík M., Hrušková Z., Svobodová B., Machková N., Komárek V., Fučíková T., Janatková I., Zima T., Lukáš M.: Impaired Deoxyribonuclease I Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. SAGE-Hindawi Access to Research, 2011.

Mikulová V, Kološtová K, Zima T: Methods of the detection of circulating tumor cells and their clinical value in cancer patients. Folia Biologica (Praha) 2011; 57(4):151 - 161.

Mikulova V., Janatkova I., Cabinakova M., Tesarova P., Usiakova Z., Kolostova K., Pinterova D., Bobek V., Brychta M., Valchar J., Kubecova D., Romzova M., Rusnakova V., Kubista M., Zima T.: Changes in the presence of circulating tumor cells in the peripheral blood of breast cancer patients during the course of treatment. Developments in real-time PCR from Preanalytics to Molecular Diagnostics, 2011, 21.

Oborna I, Malickova K, Fingerova H, Brezinova J, Horka P, Novotny J, Bryndova H, Filipcikova R, Svobodova M: A randomized controlled trial of lycopene treatment on soluble receptor for advanced glycation end products in seminal and blood plasma of normospermic men. Am J Reprod Immunol. 2011;66(3):179-84.

Zima T., Mikulová V.: Challenges of new discoveries of clinical appplications into the management of cancer patients. Developments in real-time PCR from Preanalytics to Molecular Diagnostics, 2011, 12.

Year 2010:

Hinďoš M, Malíčková K, Janatková I: Stanovenie protilátok proti deamidovanému gliadínu u pacientov so súčasným výskytom protilátok proti gliadínu a kravskému mlieku. Alergie 2010; 12 (suppl.1) :68.

Horka P, Malickova K, Jarosova R, Janatkova I, Mareckova H, Zima T, Kalousova M. Intracellular cytokine production in peripheral blood lymphocytes: A comparison of values in infertile and fertile women, American Journal of Reproductive Immunology,2010,doi:10.1111/j.1600-0897.2010.00959.

Humlová Z, Kitanovičová A, Goliáš J, Janatková I, Šotkovský P, Tučková L: Different proteins are responsible for cross-reactivity between wheat flour, rice and pollen allergens Allergy 65 (Suppl. 92), June 2010, pp. 406-407.

Humlová Z, Klamová H, Janatková I, Malíčková K, Králíková P, Šterzl I, Roth Z, Hamšíková E, Vonka V. Changes of Immunological Profiles in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in the Course of Treatment. Clin Dev Immunol. 2010, doi:10.1155/2010/137320.

Humlová, Z: Alergická rinitida, její diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi.12(3), 2010, 131-135.

Janatková I, Horká P, Procházková I, Malíčková K. Reprodukční imunologie – využití vybraných laboratorních parametrů v klinické praxi. Alergie 2010; 12 (suppl.1) :83.

Kolostova K, Pinterova D, Tesarova P, Mikulova V, et al.: Gene expression profilig in circulating cells (CTCS) of breast carcinoma patiens. Annals of Oncology 2010;21(Suppl.4):49-50.

Křemenová A, Janatková I, Malíčková K. Klinický význam stanovení izotypů antifosfolipidových protilátek. Alergie 2010; 12 (suppl.1) :55.

Malícková K, Brodská H, Lachmanová J, Dusilová Sulková S, Janatková I, Marecková H, Tesar V, Zima T. Plasma calprotectin in chronically dialyzed end-stage renal disease patients. Inflamm Res. 2010;59(4):299-305.

Malicková K, Jarosová R, Rezábek K, Fait T, Masata J, Janatková I, Zima T, Kalousová M. Concentrations of sRAGE in serum and follicular fluid in assisted reproductive cycles--a preliminary study. Clin Lab. 2010;56(9-10):377-84.

Malícková K, Kalousová M, Fucíková T, Bortlík M, Duricová D, Komárek V, Zima T, Janatková I, Lukás M. Anti-inflammatory effect of biological treatment in patients with inflammatory bowel diseases: calprotectin and IL-6 changes do not correspond to sRAGE changes. Scand J Clin Lab Invest. 2010;70(4):294-9

Malickova K, Lakatos PL, Bortlik M, Komarek V, Janatkova I, Lukas M. Anticarbohydrate antibodies as markers of inflammatory bowel disease in a Central European cohort. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010;22(2):144-50.

Malíčková K, Janatková I. Stanovení sérových hladin infliximabu a protilátek proti infliximabu - kdy, proč a jak? Alergie 2010; 12 (suppl.1) :72.

Marečková H. Laboratorní výsledky v imunologii a jejich interpretace v dorostovém věku. 2010 Vox Pediatriae, 8/10, 14-16

Pekáriková A, Sánchez D, Palová-Jelínková L, Simsová M, Benes Z, Hoffmanová I, Drastich P, Janatková I, Mothes T, Tlaskalová-Hogenová H, Tucková L. Calreticulin is a B cell molecular target in some gastrointestinal malignancies. Clin Exp Immunol. 2010;160(2):215-22

Potlukova E, Jiskra J, Freiberger T, Limanova Z, Zivorova D, Malickova K, Springer D, Grodecka L, Antosova M, Telicka Z, Pesickova SS, Trendelenburg M. The production of mannan-binding lectin is dependent upon thyroid hormones regardless of the genotype: a cohort study of 95 patients with autoimmune thyroid disorders. Clin Immunol. 2010;136(1):123-9.
09.11.2012  |     |   zpět na Publications