Studium bioanalytiků -úvod

Připravovaný modul společného kmene bude obsahovat 8 třídenních kurzů.

Modul bude mít integrující charakter a zahrnovat problematiku více vědních oborů. Má za cíl navázat na předchozí vědomosti z chemie, biochemie a biologie a rozvinout znalosti odborného pracovníka z oblasti buněčné biologie, fyziologie a patofyziologie, biochemie a patobiochemie, alergologie a klinické imunologie, nukleární medicíny, mikrobiologie, hematologie a transfuzního lékařství, genetiky, principů vyšetřovacích metod v klinických laboratořích včetně preanalytické fáze, základů statistiky a managementu v paraklinickém komplementu.

12.09.2012  |   isebe  |   zpět na Studium bioanalytiků