Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání tvoří významnou část vzdělávací činnosti 1. LF UK.  Fakulta nabízí v rámci programů celoživotního vzdělávání řadu kurzů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe.

Ústav je zapojen též v celoživotním vzděláváním. V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze participují učitelé ústavu v kurzech Teoretické základy medicíny, které pořádá 1.LF UK Praha.

 

24.02.2014  |   isebe  |   zpět na Celoživotní vzdělávání