Vyučované předměty

 

Předmět: Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie
kód předmětu: B01368
Předmět je určen studentům 1. ročníku Všeobecného lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti z obecné a fyzikální chemie. Výuka probíhá v zimním semestru.

Školní rok 2017/18

Předmět: Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie
kód předmětu: B01940
Předmět je určen studentům 1. ročníku Všeobecného lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti organické chemie. Poskytuje některé základní informace v tomto oboru a vysvětluje vztahy a souvislosti s biochemií. Výuka probíhá v letním semestru.

Předmět: Aplikace biochemie v klinické medicíně
kód předmětu: B01032
Kazuisticky koncipovaný seminář demonstruje použití laboratorních vyšetřovacích metod probraných v rámci biochemie ve druhém ročníku. Student se seznámí i s dalšími metodami, které se v současné době zavádějí do praxe nebo jejichž zavedení se očekává. Jako první seznámení s problematikou se probírá i kombinace a racionání indikace jednotlivých vyšetření. Jednotlivá témata se probírají na základě skutečných kazuistik. Předmět doplňuje výuku patobiochemie a klinické propedeutiky, přístupnou formou připravuje půdu pro mnohem podrobnější výuku klinických oborů a klinické biochemie. Je určen především pro posluchače 3. ročníku, bude-li volná kapacita, mohou se jej účastnit i posluchači vyšších ročníků.

Předmět: Redakce WikiSkript
kód předmětu: B01969
V rámci předmětu se studenti podílejí na redakčním zpracování medicínských výukových materiálů na stránkách http://www.wikiskripta.eu/.

Předmět: Kazuistiky z laboratorní diagnostiky
kód předmětu: B02089
Předmět zahrnuje prezentaci kazuistik z různých lékařských oborů. Důraz je kladen na interpretaci laboratorních nálezů. Dále budou studenti tázáni na : a) stanovení diagnózy, b) diferenciální diagnostiku, c) návrh dalších vyšetření, d) návrh léčby. Po prezentaci kazuistiky bude v rámci diskuse prezentováno: - současný stav znalostí o daném onemocnění včetně výzkumných aspektů, - kompletní diferenciální diagnostika, - aktuální možnosti léčby.

Předmět: Odběrové techniky
kód předmětu: B01607
Cílem předmětu je nacvičit studenty odběr venózní krve. Praktická výuka probíhá na náběrovém centru ÚLBLD, FP, Karlovo nám. 32. Před touto částí výuky probíhá nácvik odběru krve z fantomu paže - ve výukové laboratoři ÚLBLD (Kateřinská 32, č.dv. 1.095). Studenti budou mít svůj individuální rozpis výuky.

Předmět: Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 1

Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 2             
kód předmětu: B02986, B02987                                                                                                          Předmět je zaměřený na prohlubování znalostí biochemických principů a jejich aplikací v klinickém kontextu. Studenti se mohou do výuky zapojit kreativně: vytvářet kazuistiky pacientů a diskutovat interpretaci naměřených dat. Pomáhají svým kolegům ve 2. ročníku podle svých zkušeností s optimální přípravou ke zkoušce. Absolvováním předmětu si studenti nejen upevní biochemické znalosti, zejména však rozšíří své experimentální, komunikační a pedagogické schopnosti.

05.02.2018  |   lfial  |   zpět na Volitelné předměty