Vyučované předměty

Pracoviště zajištuje výuku pro studenty magisterského studia VŠCHT - FPBT. Jedná se o programy:

-"Klinická bioanalytika" s oborem : " Laboratorní metody a příprava laboratorních přípravků" 

- "Biochemie a biotechnologie" s oborem: "Obecná a aplikovaná biochemie"

nově od šk.roku 2014/15 též:

program: "Forenzní analýza" s oborem : "Forenzní biologická analýza"  

 

jsou vyučovány tyto předměty :

Patobiochemie I  (N320032)  -  1.roč.navazujícího magisterského studia

Patobiochemie II  (N320031) -  1.roč.navazujícího magisterského studia   

Stanovení analytů v medicíně I (N320028) - 1.roč.navazujícího magisterského studia

Koncepce laboratorních a diagnostických metod  (N320027) - 2.roč.navazujícího magisterského studia

Laboratoř stanovení analytů v medicíně  (N320039) - 1.roč.navazujícího magisterského studia

16.10.2014  |   isebe  |   zpět na VŠCHT