Specializační vzdělávání

Ústav zajišťuje také specializační vzdělávání. Pracoviště tvoří též součást katedry klinické biochemie IPVZ Praha. Ústav je akreditován pro výuku lékařů a zdravotních laborantů v oboru klinické biochemie, lékařské mikrobiologie. Připravuje se akreditace pro výuku nelékařů v rámci Vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti bioanalytik pro klinickou biochemii .

Od školního roku 2012/13 zajišťuje pracoviště specializační  (akreditované) kurzy Klinické biochemie pro předatestační přípravu. Pracovníci ústavu dále vyučují v kurzech a školicích akcích pořádaných 1.LF UK Praha, 2.LF UK Praha,IPVZ Praha, NCO NZO Brno.

24.02.2014  |   isebe  |   zpět na Specializační vzdělávání