PGS studium


Postgraduální vzdělávání tvoří významnou část vzdělávací a výzkumné činnosti ULBLD 1. LF UK. Na Ústavu působí 14 školitelů postgraduálního studia v oboru Biochemie a Patobiochemie, Farmakologie a Toxikologie, v současnosti zde studuje více než 50 postgraduálních studentů.
19.02.2014  |     |   zpět na Postgraduální vzdělávání