Praktická část

Požadované výkony ve specializačním vzdělávání:

 

Odborná praxe v klinické biochemii v rámci společného základu klinických laboratorních oborů

VÝKON (pod přímým dozorem školitele)

ČETNOST nebo DÉLKA TRVÁNÍ

Validace chemické analytické metody

1x

Kalibrace E.P. metody

2x

Kalibrace kinetické metody

2x

Kalibrace metody s markerem na imunoanalytickém analyzátoru

2x

Kalibrace turbidimetrické metody

2x

Kalibrace nefelometrické metody

2x

Ekonomické zhodnocení analytické metody

1x

Hodnocení efektivity diagnostického testu

1x

Asistence u odběru biologického materiálu

5x

Vypracování SOP analytického

1x

Monitorování systému vnitřní kontroly kvality

2x

Komentář výsledků externího hodnocení kvality

1x

Praxe na úseku separačních metod

10 dní

Praxe na úseku migračních metod

10 dní

Praxe na úseku automatizovaných metod

15 dní

Praxe na úseku imunoanalytických metod

20 dní

Atomová absorpční spektrofotometrie

5 dní

Vyšetření moče a mikroskopie močového sedimentu

10 dní

Elektrochemické analyzátory

5 dní

 

 

Specializovaný praktický výcvik v oboru klinické biochemie

VÝKON (samostatně s konzultací a dodatečnou kontrolou školitele)

ČETNOST nebo DÉLKA TRVÁNÍ

Validace chemické analytické metody

5x

Validace imunoanalytické metody

3x

Kalibrace metody na fotometru

20x

Kalibrace metody na biochemickém analyzátoru

50x

Kalibrace metody na imunoanalytickém analyzátoru

30x

Výpočet referenčního rozmezí ze souboru dat

5x

Ekonomické zhodnocení analytické metody

10x

Hodnocení efektivity diagnostického testu

10x

Využití farmakokinetického modelování v predikci dávek léčiv

10x

Kontrola plausibility dat na výsledkovém listě s konzultací ošetřujícího lékaře

50x

Asistence u odběru biologického materiálu a samostatné provedení odběru biologického materiálu

20+30x

Vypracování analytického SOP

5x

Vypracování technického SOP

3x

Vypracování logistického SOP

2x

Implementace systému interního hodnocení jakosti

1x

Monitorování systému vnitřní kontroly jakosti, hodnocení výsledků externího hodnocení kvality

20 dnů

Samostatné provedení a hodnocení morfologického vyšetření moče

100x

Samostatné provedení a hodnocení vyšetření likvoru

20x

Praxe na úseku separačních metod

10 dnů

 

 

12.09.2012  |   isebe  |   zpět na Praktická část