Praktická část

Požadované výkony ve specializačním vzdělávání:

Výkon

Počet

Pracoviště

Odběr kapilární krve

30

ÚKBLD

Hodnocení elektroforeogramu proteinu séra s vyhodnocením nálezu atypické zóny, hodnocení imunofixace, doporučení doplňujících vyšetření a vypracování souhrnné informace ošetřujícímu lékaři

50

ÚKBLD

Hodnocení elektroforeogramu proteinů moče s vyhodnocením nálezu atypické zóny, hodnocení imunofixace, doporučení doplňujících vyšetření a vypracování souhrnné informace ošetřujícímu lékaři

20

ÚKBLD

Hodnocení spektrálního záznamu likvoru, diferenciální diagnostika krvácení

5

ÚKBLD

Samostatné hodnocení morfologického vyšetření moče

100

ÚKBLD

Hodnocení tenkovrstevného chromatogramu drogového screeningu

10

ÚKBLD ve spolupráci s oddělením klinické farmakologie

Hodnocení základního hematologického nálezu u pacientů (periferní krev)

100

ÚKBLD

Zhodnocení cytologického nálezu vyšetření likvoru

20

ÚKBLD

Hodnocení nálezu molekulárně biologických vyšetření lidského i extrahumánního genomu

20

ÚKBLD

Kontrola plausibility dat na výsledkovém listě s konzultací ošetřujícího lékaře

100

ÚKBLD

Účast na patologicko-anatomickém semináři nebo jiné formě rozboru kazuistik

10

VFN – Ústav patologie

Určení metabolické bilance s využitím počítače

25

ÚKBLD

Úplný rozpis parenterální výživy

30

ÚKBLD

Zhodnocení stavu výživy onologického nebo geriatrického pacienta se zápisem do chorobopisu

10

Ambulance ÚKBLD zaměřena na parenterální a enterální výživu

Hodnocení vstupního metabolického vyšetření a sledování dalších postupných vyšetření včetně acidobazického metabolismu u pacientů s chronickým orgánovým selháním

30

ÚKBLD

Zhodnocení vstupních biochemických vyšetření a dostupných klinických údajů u pacienta s ikterem, jejich konfrontace s definitivní diagnózou

10

ÚKBLD

Hodnocení vstupního vyšetření, sledování průběhu dalších vyšetření a jejich hodnocení při ukončení hospitalizace u pacientů s chorobami pankreatu

10

ÚKBLD

Zhodnocení klinického stavu a metabolického stavu se zápisem do dokumentace pacienta s poruchou metabolismu lipidů (během ambulantní klinické praxe)

50

ÚKBLD

Zhodnocení klinického stavu a metabolického stavu, případně se zápisem do dokumentace pacienta, s poruchou metabolismu purinů

10

ÚKBLD

Zhodnocení klinického stavu a metabolického stavu, případně se zápisem do dokumentace pacienta, s poruchou metabolismu sacharidů

30

ÚKBLD

Zhodnocení funkčního stavu ledvin

30

ÚKBLD

Výběr a hodnocení biochemických vyšetření při diferenciaci renální a extrarenální urémie

10

ÚKBLD

Hodnocení biochemických vyšetření prováděných u pacientů sledovaných pro monoklonální gamapatie se zaměřením na diagnostiku, průběh a hodnocení léčby

5

ÚKBLD

Hodnocení vstupních vyšetření a sledování pacientů s polyklonální hyperimunoglobulinémií

10

ÚKBLD

Hodnocení biochemických vyšetření u pacientů s akutní bolestí na hrudi se zaměřením na průkaz menšího poškození myokardu, sledování vývoje z aspektu provedené léčby

30

ÚKBLD ve spolupráci s II. Interní klinikou VFN

Hodnocení nálezu pacientů s metabolickým onemocněním skeletu, případně se zápisem do dokumentace pacienta

20

ÚKBLD – ve spolupráci s III. Interní klinikou VFN

Samostatné zavedení metody, včetně kalibrace, kontrolního systému, měření a výpočtů

3

ÚKBLD

Samostatná práce s biochemickým analyzátorem

20 dnů

ÚKBLD

Samostatná práce s imunochemickým analyzátorem

20 dnů

ÚKBLD

Asistence u provádění metod molekulární biologie

10 dnů

ÚKBLD

Hodnocení, případně provádění imunologických metod

10 dnů

ÚKBLD

Hodnocení, případně provádění mikrobiologických metod

10 dnů

ÚKBLD

Hodnocení, případně provádění hematologických metod

20 dnů

ÚKBLD

Monitorování systému vnitřní kontroly a kvality, hodnocení výsledků externího hodnocení kvality

20 dnů

ÚKBLD

Výpočet referenčních mezí ze souboru dat

5

ÚKBLD

Ekonomické zhodnocení analytické metody

10

ÚKBLD

Vypracování sop logistického

2

ÚKBLD

Zhodnocení efektivity diagnostického testu

10

ÚKBLD

Využití farmakokinetického modelování v predikci dávek léčiv

10

ÚKBLD ve spolupráci s oddělením klinické farmakologie

06.09.2012  |   isebe  |   zpět na Praktická část