Praktická část

  • Požadované výkony ve specializačním vzdělávání:

 

 

VÝKON

ČETNOST

Příprava edukačního návodu pro pacienta

1

Vytvoření SOP analytického

1

Statistické zhodnocení analytické metody (opakovatelnost, bias, reprodukovatelnost, porovnání metod, nejistota měření)

2

Asistence u odběru biolog. materiálu nebo jeho samostatné provedení

30

Provedení a hodnocení oGTT

5

Vyšetření acidobazické rovnováhy

20

Vyšetření moče chemické a morfologické

200

Práce na biochemickém analyzátoru

40 kalibrací

Práce na imunoanalytickém analyzátoru

20 kalibrací

Elektroforéza proteinů v séru a moči

100

Kvalitativní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

10

Stanovení glykovaného hemoglobinu kapalinovou chromatografií

70

Systém vnitřní kontroly kvality

1

 

13.09.2012  |   isebe  |   zpět na Praktická část