Vyučované předměty

 

Předmět: Patobiochemie 3 – biochemické poruchy – povinně volitelný předmět
kód předmětu: B02433

Pro zachování zdraví a fyziologických funkcí musí živý organismus mimo jiné regulovat pH tělesných tekutin, dodávku kyslíku do tkání a redoxní potenciál (produkci reaktivních forem kyslíku) v buňkách, také omezovat nežádoucí spontánně probíhající oxidace a glykace, které poškozují důležité biomolekuly, a případně biomolekuly opravovat či nahrazovat novými. Tato údržba tělesných struktur a regulace stavu vnitřního prostředí má své limity, jejichž překročení vede k rozvoji mnoha významných lidských onemocnění a patologických stavů i fyziologického stárnutí.

25.10.2023  |   lfial  |   zpět na 3. ročník