Trombotické centrum - Molekulární genetická laboratoř

ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE:

  • Laboratoř provádí molekulárně genetická vyšetření. Techniky používané na pracovišti jsou založeny především na PCR reakci. Laboratoř je zaměřena především na oblast problematiky trombofilií (vyšetření mutací koagulačních faktorů II a V a další). Dále jsou prováděna vyšetření se zaměřením na účinnost léčby (senzitivita na warfarin, rezistence na léčbu clopidogrelem) a diagnostiku jiných onemocnění (hemochromatóza).

KONTAKT:

Podrobné informace, adresy, telefonní kontakty a pracovníky laboratoře jsou uvedeny v Přehledu laboratoří.