Literatura pro ÚLBLD

Lékařská chemie a biochemie

Základní učební texty:

 • MATOUŠ, Bohuslav. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, c2010, xv, 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vyd. Překlad Arnošt Kotyk, Bohumil Bouzek, Pavel Hozák. Ústí nad Labem: Espero Publishing, c1998, 630 s. ISBN 80-902-9062-0.
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.
 • Elektronické výukové materiály

Doporučené texty:

 • HIRŠOVÁ, Danuše. Chemické názvosloví: Základní pravidla názvosloví českého, latinského tradičního a mezinárodního latinského lékopisného. Aktualizované, zcela přepracované a rozšířené 2. vydání Praha: Karolinum, 2004, 193 s. ISBN 80-246-0761-1.
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harper's illustrated biochemistry. 29. vyd. New York: Mcgraw-Hill, 2012. LANGE: Basic Science, 818 s, ISBN 978-007-1765-763.
 • ELLIOTT, William H a Daphne C. ELLIOTT. Biochemistry and molecular biology. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2009, 568 s. ISBN 01-992-2671-7.
 • DEVLIN, Thomas M. Textbook of biochemistry: with clinical correlations. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, c2011, xxxii, 1204 s. ISBN 978-0-470-28173-4.

 • BERG, Jeremy M, TYMOCZKO John, STRYER Lubert, GATTO Gregory J. Jr.. Biochemistry. 7th ed. New York: W.H. Freeman, c2012, xxxii, 1098 s. ISBN 978-1-4292-7635-1.
 • VOET Donald., VOETOVÁ Judith G. Biochemie. 1. české vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, 1325 s. ISBN 80-85605-44-9.
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2., opr. vyd. Praha: Academia, 1996, 180, 135, 191 s. ISBN 80-200-0600-1. Dotisk 2007.

Patobiochemie

Základní učební texty:

 • ŠTÍPEK, Stanislav a spol. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. 1. vyd.Praha, Grada 2000, 314 s. ISBN 80-7169-704-4.
 • MASOPUST, Jaroslav. Patobiochemie buňky. 1. vyd. Praha: 2. lékařská fakulta UK v Praze, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-0.MASOPUST Jaroslav a spol.: Patobiochemie buňky. Praha, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-0
 • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. [1. vyd.]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.

 • Portál na adrese http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Patobiochemie

Doporučené texty:

 • DEVLIN, Thomas M. Textbook of biochemistry: with clinical correlations. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, c2011, xxxii, 1204 s. ISBN 978-0-470-28173-4.

 • NEWSHOLME, E, A LEECH a Mary BOARD. Functional biochemistry in health and disease. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010, 543 s. ISBN 978-0-471-98820-5.

Klinická biochemie

Základní učební texty:

 • ZIMA T.ed. Laboratorní diagnostika; třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013;
 • SCHNEIDERKA P. a kol.: Kapitoly z klinické biochemie.2.doplněné a přepracované vydání Karolinum, Praha, 2004;
 • RACEK J.et al.:Klinická biochemie. 2.přepracované vydání, Galén,Karolinum, Praha, 2006;
 • PRUŠA R.a kol.: Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie,Ústav klinické biochemie a patobiochemie, UK2 LF a FN Motol,Praha 2009
 • ŠTERN P. a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2011

Doporučené texty: 

 • KAZDA A. Kritické stavy. Metabolická a laboratorní problematika. Praha, Galén, 2012. 
 • ŠTÍPEK S. a kol. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. Praha, Grada, Avicenum, 2000.
 • DOLEŽALOVÁ a kol. Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995.
 • BURTIS C.A., Ashwood E.R.et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. Elsevier Saunders W.B. Comp., Philadelphia 2012.
 • JABOR A. Vnitřní prostředí, Praha, Grada Publishing, 2008.
 • KAPLAN, L.A. et al  Clinical Chemistry, Theory, Analysis, Correlation. 4th ed. Mosby, 2003.
 • N.W.Tietz, R.B.Conn, E.L.Pruden. Applied Laboratory Medicine W.B.Saunders Comp., Philadelphia 1998.
 • THOMAS L ed.Clinical laboratory diagnostics:use and assessment of cinical laboratory results.1.ed. TH-Books-Verl-Ges.,1998.
 • P.D.Mayne et al.. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. Edward Arnold,1998. 
 • Wallach. Interpretation of diagnostic tests.7th ed. Lippincott Williams & Wilkins,2000.
 • F.Fischbach A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests.6thed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000.  
 • P.Klouda. Moderní analytické metody, Klouda, Ostrava, 2003
 • M.Kalousová a kol. Patobiochemie ve schématech.Grada Publishing,2006.
 • J.Masopust. Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003.  
 • O.Schuck. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů. Praha,Grada,2013 

 

Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství

Základní učební texty:

 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2., opr. vyd. Praha: Academia, 1996, 180, 135, 191 s. ISBN 80-200-0600-1. Dotisk 2007.

 • FIALOVÁ, Lenka a kolektiv. Lékařská chemie a biochemie pro stomatology. Praktická cvičení - teoretická část. 1. vydání. Karolinum, Praha 2015

 • FIALOVÁ, Lenka a kolektiv. Lékařská chemie a biochemie pro stomatology. Praktická cvičení - návody a protokoly I. 1. verze. 1. LF UK, Praha 2015 [online], [cit. 2015-21-9]. Dostupné z WWW: https://el.lf1.cuni.cz/p5oj2hcri11/

   

Doporučené texty:

 • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, c2009, 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.

Biochemie a patobiochemie (zubní lékařství)

Základní učební texty:

 • MATOUŠ, Bohuslav. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, c2010, xv, 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.

 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 2. V Praze: Karolinum, 2009, 2 sv. ISBN 978-80-246-1414-4.

 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2., opr. vyd. Praha: Academia, 1996, 180, 135, 191 s. ISBN 80-200-0600-1. Dotisk 2007.

 • FIALOVÁ, Lenka a kolektiv. Lékařská chemie a biochemie pro stomatology. Praktická cvičení - teoretická část. 1. vydání. Karolinum, Praha 2015

Doporučené texty:

 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, xiv, 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9. Racek J. a spol.: Klinická biochemie. Galén, Praha 2006 (druhé, přepracované vydání).
31.03.2022  |   isebe  |   zpět na Výuka