Cholesterol celkový

 • Pracoviště
  Laboratoř Strahov
  Laboratoř KDDL Akreditováno
  Centrální laboratoř - statim Akreditováno
  Centrální laboratoř Akreditováno
 • Aktualizováno

  Změna od 21.7.2011

 • Biologický materiál

  sérum, plazma

 • Typ zkumavky např.

  zlatý,zelený(Li-heparin),fialový (K3EDTA) Vacutainer

 • Dodací lhůta

  do 24 hodin, statim do 2 hodin

 • Referenční meze

  0-6t 1,30-4,30
  6t-1r 2,60-4,20
  1-15r 2,60-4,80
  15-40r 2,90-5,00
  40-110r 2,90-5,20

 • Kritické meze

 • Jednotka

  mmol/l

 • Zdroj referenčních mezí

  Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42

 • Nejistota

  rozšířená kombinovaná: CL max. 4,9 %(od 6/2020), KDDL max. 2,9 % (od 2.3.2020), CL statim max. 4,2% (19.9.2019)

 • Použitá metoda

  Enzymová metoda CHOD- PAP

 • SOP

  SOP-ÚLBLD-CL-10M
  Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky na analyzátoru Modular

  SOP-ÚLBLD-Statim-12
  Stanovení látkové koncentrace celkového cholesterolu fotometricky na analyzátorech Unicel DxC 880i a DxC 800

  SOP-ÚLBLD-KDDL-15
  Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky na analyzátoru Cobas Integra

 • NČLP

  01349

 • Poznámka

  Oddělení séra (plazmy) do 3 hodin.

 • Kód VZP

  81471

  Body

  21

  Poznámka

 • Indikace

  - stanovení rizika kardiovaskulárních chorob na podkladě aterosklerózy (spolu s vyšetřením dalších tuků - LDL cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly)
  - preventivní vyšetření dospělých (alespoň 1x/5let)
  - vyšetření cholesterolu u pacientů s cukrovkou, hyperurikémií, onemocněním štítné žlázy, slinivky břišní
  - u obézních pacientů, u pacientů s xantomy, xantelezmaty a pacientů s poruchami prokrvení
  - sledování odpovědi na léčbu hypercholesterolémie

  Změnu v koncentraci krevních tuků způsobuje prakticky každé akutní onemocnění. Vyšetření krevních tuků se proto nemá při akutním onemocnění provádět a hodnotit.
  Naproti tomu vyšetření krevních tuků u dlouhodobých onemocnění je významné z hlediska další prognózy nemocného.

  Viz. Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2007
  TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E., Elsevier Saunders, 2006

 • Interpretace

  Zvýšená hodnota:
  - vrozené hyperlipoproteinemie - familiární hypercholesterolémie, familiární dysbetalipoproteinemie, familiární kombinovaná hyperlipidémie a hyperbetalipoproteinémie, familiární hyperlipoproteinemie typ V, polygenní hypercholesterolémie, familiární defekt apoB-100
  - sekundární hyperlipoproteinemie – hypothyreóza (změna činnosti buněčných LDL receptorů), snížená funkce hypofýzy (nedostatek růstového hormonu může zvyšovat tvorbu cholesterolu a triacylglycerolů v krvi), onemocnění nadledvin (Cushingův syndrom), onemocnění ledvin - nefrotický syndrom (vystupňovaná tvorba bílkovin v játrech vede ke zvýšení tvorby i lipoproteinových částic), záněty ledvin, exsudativní enteropatie, poškození jater způsobující cholestázu (zvýšení abnormálního lipoproteinu X), hepatitidy, monoklonální gamapatie, mentální anorexie, akutní intermitentní porfyrie, poškození slinivky břišní (po částečném chirurgickém odnětí, akutní, chronické záněty), diabetes mellitus (cholesterol je zvýšený především u dekompenzované formy), glykogenóza, hyperurikémie
  - užívání některých léků (viz vliv léků)
  - dieta s vysokým obsahem tuků, dlouhodobý alkoholismus

  Snížená hodnota:
  - vrozené poruchy tvorby lipoproteinových částic - abetalipoproteinemie, hypobetalipoproteinemie, Tangierská choroba
  - sekundární hypolipoproteinémie – hyperthyreóza, hepatitidy, toxické poškození jater, terminální stádium cirhózy jater, městnavá hepatopatie, urémie, těžké septické stavy, chronická anémie, chronická lymfatická leukémie
  - podvýživa, nádorová sešlost
  - užívání některých léků (viz vliv léků)

  Viz. Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2007
  TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E., Elsevier Saunders, 2006


Preanalytika:

 • Stabilita při 20°C

  2 dny

 • Stabilita při 4-8°C

  7 dnů

 • Stabilita při -20°C

  3 měsíce

 • Stabilita při -70°C


zpět na seznam metod