Hemoglobin / HGB /

 • Pracoviště
  Hematologie – Morfologická laboratoř Akreditováno
  Hematologie - Laboratoř fakultní polikliniky Akreditováno
 • Aktualizováno

  26.02.2019

 • Biologický materiál

  plná krev, nesrážlivá

 • Typ zkumavky např.

  růžový (EDTA) Vacutainer

 • Dodací lhůta

  v den odběru

 • Referenční meze

  0-1 týden 145-225
  1 týden - 2 týdny 135-215
  2 týdny - 1 měsíc 125-205
  1 měsíc - 2 měsíce 100-180
  2 měsíce - 6 měsíců 90-135
  6 měsíců - 2 roky 105-135
  2-6 let 115-135
  6-12 let 115-155
  12-15 let 120-160
  M 15-150 let 135-175
  Ž 15-150 let 120-160

 • Kritické meze

  varovné meze při prvním vyšetření pacienta ve VFN, pro pacienty od stáří 2 měsíce
  < 60g/l
  > 180 g/l

 • Jednotka

  g/l

 • Zdroj referenčních mezí

  doporučení ČHS, literatura

 • Nejistota

  u=1,1%, U=2,2% (k=2)

 • Použitá metoda

  automatický analyzátor

 • SOP

  SOP-ÚLBLD-CHL-MF-01 Stanovení krevního obrazu

 • NČLP

 • Poznámka

  krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C

 • Kód VZP

  Body

  Poznámka

  součást stanovení KO

 • Indikace

  Wiliams Hematology, Sevent Edition, Marshall A., The McGraw-Hill Companies,Inc., 2006
  Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2007


 • Interpretace

  Jespersen J., Bertina R.M., Haverkate F.: ECAT Assay Procedures, A Manual of Laboratory Techniques, 1992
  Kitchen S, Olson J.D., Preston F.E.: Quality in Laboratory Hemostasis and Thrombosis, 2009


Preanalytika:

 • Stabilita při 20°C

  5 hod.

 • Stabilita při 4-8°C

 • Stabilita při -20°C

  nelze zmrazit

 • Stabilita při -70°C


zpět na seznam metod